04. jun 2015.

UNS: Ministarstvo kulture i informisanja da prekine ćutanje o privatizaciji medija

uns logoUdruženje novinara Srbije (UNS) poziva Ministarstvo kulture i informisanja da prekine ćutanje, jasno se odredi prema Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji i saopšti koje korake će preduzeti kako bi bila ispoštovana rešenja garantovana Zakonom o javnom informisanju i medijima, a koja su donošenjem izmena Zakona o privatizaciji stavljena van snage

UNS podseća da je Zakonom o javnom informisanju i medijima propisano da se mediji u javnom vlasništvu moraju privatizovati do 1. jula ove godine, dakle, za najviše 26 dana, a da do danas nije objavljen niti jedan javni poziv za njihovu prodaju (koji mora da traje 30 dana).

Ipak, izmenom člana 20. Zakona o privatizaciji koja je stupila na snagu 28. maja, a odnosi se na sva pravna lica, dakle i izdavače medija, vlasnici moraju da prave novu procenu vrednosti kapitala, što će uz ostale procedure koje iz ovog proizilaze, značiti produženje roka privatizacije za više meseci.

UNS ističe da je posebno važna činjenica da Zakon o javnom informisanju i medijima propisuje finansiranje medija u javnom vlasništvu do 1. jula. Svako pomeranje rokova podrazumeva da lokalne samouprave treba da nastave njihovo redovno finansiranje do privatizacije, iako su njihovi budžeti pravljeni u skladu sa prvobitno donetim Zakonom, do 1. jula.

UNS podseća da će samo nova procena kapitala medije koštati nekoliko hiljada evra, a da je za odgovorno lice, ukoliko se procena ne uradi, zaprećena kazna zatvora od 3 meseca do 5 godina ili novčana kazna od 100.000 do 1.000.000 dinara.

Ukoliko do 1. jula ne dobiju nove vlasnike, Zakon o javnom informisanju predviđa da zaposleni imaju pravo na besplatne akcije, a ukoliko to ne žele sledi brisanje medija iz registra.

UNS podseća da su čelnici Ministarstva kulture i informisanja do sada tvrdili da se rokovi neće pomerati, a da Zakon garantuje 1. jula besplatnu podelu akcija medijskim radnicima ukoliko se ne pojavi zainteresovan kupac.

UNS smatra da bi ova zakonska obaveza morala da ostane na snazi, bez obzira na eventualno produženje roka privatizacije.

UNS poziva sve državne organe i agencije da se odgovorno odnose prema medijima u privatizaciji, štite prava više od 2.200 zaposlenih u 72 medija i poštuju Zakonom garantovano pravo na besplatnu podelu akcija ukoliko za to postoji interes novinara i medijskih radnika.

UNS poziva i Ustavni sud da po hitnom postupku razmotri Inicijativu za ocenu ustavnosti Zakona o javnom informisanju i medijima po kojem je privatizacija svih medija, odnosno povlačenje države iz medija obavezno. Kako ovu Inicijativu Ustavni sud još nije razmotrio, a s obzirom na sasvim izvesno produženje roka privatizacije medija, neophodno je da u tom roku Ustavni sud i ovu dilemu razreši.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend