23. apr 2015.

REM raspravlja o zahtevu za ukidanje emisije DNK

dnk1Zbog promovisanja nasilja nad ženama, 70 organizacija civilnog društva potpisalo zahtev Regulatornom telu za elektronske medije da ukine emisiju DNK i oduzme nacionalnu frekvenciju Televiziji Pink. „Društvu je potrebna ovakva emisija“, saopštava Pink

Savet Regulatornog tela za elektronske medije (REM) pokrenuo je prošle nedelje postupak povodom zahteva za ukidanje emisije DNK na TV Pink. Predstavku REM-u poslala je Mreža žena protiv nasilja, a iza nje je stalo više od 70 organizacija civilnog društva. Narednih dana očekuje se izjašnjavanje uredništva TV Pink o optužbama iznetim u ovom dokumentu, posle čega će REM saopštiti svoju odluku.

Emisija „DNK“ našla se na udaru javnosti nakon što je Stevan Kojić iz Jagodine nasmrt pretukao svoju suprugu Žaklinu Kojić, i to dva dana posle emitovanja emisije „DNK“ u kojoj je, na svoju inicijativu, zajedno sa njom gostovao.

Kampanju protiv daljeg emitovanja ove emisije pokrenula je Mreža žena protiv nasilja, a peticiju kojom se traži njeno ukidanje, kao i oduzimanje nacionalne frekvencije TV Pink, svakodnevno potpisuju organizacije civilnog društva, ne samo iz Srbije već i iz Crne Gore i Hrvatske.

„Za nas je važno da na ovakve pojave reaguju državni organi i regulatorna tela. Naši advokati smatraju da možemo da pokrenemo krivične prijave protiv autorske ekipe emisije ‘DNK’. Pitanje je da li je za društvo svrsishodno da se kola slome na novinarki ili voditeljki, a da emiter ne bude kažnjen. Važnije je da nacionalna televizija koja takav program emituje bude sankcionisana.“

(Bobana Macanović, direktorka AŽC)

„Raspoloženje u Savetu je da se, u ovom slučaju, primene oštre mere i da se ide na maksimalnu zaštitu dece i maloletnika. Prioritet je da se zaštite deca, da se zabrani pojavljivanje dece u emisiji i da se njen sadržaj proglasi neprimerenim za maloletnike“, kaže za Cenzolovku Gordana Suša, članica Saveta REM.

Ukoliko Savet REM izrekne sankcije za zaštitu dece, ova emisija bi morala da ima oznaku da je zabranjena za gledaoce mlađe od 16 godina i njeno emitovanje bi se moralo pomeriti iza 10 sati uveče.

Televizija Pink je, kada je istaknut zahtev za ukidanje ove emisije, objavila saopštenje u kom kaže da je društvu potrebna ovakva emisija“ i da je ona „spas za mnoge žene“. Početkom ove nedelje su se po drugi put obratili javnosti povodom emisije „DNK“ saopštenjem koje je većim delom bilo usmereno na rad i ličnost ombudsmana Saše Jankovića, ali gde se (jer je i ombudsman ranije slao prijave REM-u, sledeći prijave građana koje su njemu pristigle zbog ove emisije) ističe da građani dobrovoljno pristaju da učestvuju u ovoj emisiji i da ovakav TV format postoji i „u civilizovanom svetu“.

S druge strane, poznavaoci fenomena nasilja nad ženama, sa kojima smo razgovarali, podsećaju na to da tučena i maltretirana žena nema mogućnost izbora i da nema govora o dobrovoljnosti učešća u emisiji. Nasilnik je taj koji određuje i kontroliše sve i žena, u najvećem broju slučajeva, nema ni snage ni hrabrosti da mu se odupre. Većina medija, nažalost, ne poznaje dobro mehanizam funkcionisanja nasilja i nasilnika i često se, bez dovoljno predznanja, upuštaju u ovakve teme.

TV Pink je objavila saopštenje u kom kaže da je „društvu potrebna ovakva emisija“ i da je ona „spas za mnoge žene“. Početkom ove nedelje su se po drugi put obratili javnosti povodom emisije „DNK“ saopštenjem u kojem ističu da građani dobrovoljno pristaju da učestvuju u ovoj emisiji i da ovakav TV format postoji i „u civilizovanom svetu“

Aktivistkinje Autonomnog ženskog centra (AŽC), jedne od najstarijih organizacija za zaštitu prava žena na ovim prostorima, koja je i stožer kampanje za ukidanje emisije „DNK“, u predstavci su navele sve sporne momente ove emisije, pretnje i sumnje koje je izgovorio Stevan, i ukazale na to koje su sve odredbe domaćih i međunarodnih zakona i konvencija u ovoj emisiji prekršene (pogledati okvir).

Vedrana Lacmanović i Aleksandra Nestorović slušale su i analizirale svaki minut sporne emisije. Kažu da su to radile sa slušalicama na ušima, jer ostali u kancelariji AŽC nisu hteli ni mogli da emisiju slušaju ponovo.

U predstavci se tvrdi da navedeni primeri iz emisije potvrđuju da je nasilnik u ovoj emisiji pretio ženi (da će je ostaviti), navodio metode kojima je bez saglasnosti pratio ženu (onlajn), kontrolisao njen pristup novcu, izlovao je oduzimanjem telefona, okrivljavao je za „greške“ iz prošlosti, povređivao je fizički, što su sve dela – kažnjiva prema Krivičnom zakoniku Republike Srbije (Nasilje u porodici, član 194 Krivičnog zakonika RS, stav (1):

 „Ko primenom nasilja, pretnjom da će napasti na život ili telo, drskim ili bezobzirnim ponašanjem ugrožava spokojstvo, telesni integritet ili duševno stanje člana svoje porodice, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.“

Tučena i maltretirana žena nema mogućnost izbora, tako da nema govora o dobrovoljnosti učešća u emisiji. Nasilnik je taj koji određuje i kontroliše sve, i žena u najvećem broju slučajeva nema ni snage ni hrabrosti da mu se odupre. Većina medija ne poznaje dobro mehanizam funkcionisanja nasilja i nasilnika i često se, bez dovoljno predznanja, upuštaju u ovakve teme

Autorke predstavke smatraju da je TV Pink bila obavezna da reaguje na sve ove jasne znake prisustva nasilja nad ženom i onemogući nasilnika da u televizijskom programu nastavi da psihološki zlostavlja suprugu. Ova obaveza TV Pink proističe iz Istanbulske konvencije (Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju nasilja nad ženama), u čijem se članu 17 navodi:

„Mediji su u obavezi da učestvuju u razradi i sprovođenju politika i da uspostave pravilnike i standarde za sprečavanje nasilja nad ženama i veće poštovanje njihovog dostojanstva.“

U ovom članu međunarodne konvencije, koju je Skupština Srbije ratifikovala i time priznala kao deo pozitivnog zakonodavstva, između ostalog se nalazi i pravni osnov po kome je, prema mišljenju Autonomnog ženskog centra i ostalih potpisnika inicijative za zabranu emitovanja emisije „DNK“, moguće tražiti sankcionisanje emitera.

„Ne reagujući na zakonom zabranjena ponašanja, TV stanica je poslala poruku nasilnicima da u njihovom ponašanju nema ničeg spornog. Ovo nije prva emisija u ‘DNK’ serijalu u okviru koje su žene postavljene ‘na stub srama’ i u kojima se preispituje njihov moral, niti je ovo prvi put da nasilnik koji je dobio prostor na TV Pink opravdava svoje postupke“, navodi se u ovoj predstavci.

U predstavci se posebno skreće pažnja na to da je pojavljivanje maloletne dece u ovakvoj emisiji ozbiljno izlaganje dece traumi. To što su dečja lica zamagljena, ne oslobađa decu stigme kojoj će biti izložena u svojoj zajednici jer je identitet njihovih roditelja potpuno otkriven.

„Raspoloženje u Savetu je da se, u ovom slučaju, primene oštre mere i da se ide na maksimalnu zaštitu dece i maloletnika. Prioritet je da se zaštite deca, da se zabrani pojavljivanje dece u emisiji i da se njen sadržaj proglasi neprimerenim za maloletnike.“

(Gordana Suša, članica Saveta REM)

Srbija je potpisnica Konvencije o pravima deteta Ujedinjenih nacija, čiji član 16 glasi: (1) „Nijedno dete neće biti izloženo proizvoljnom i nezakonitom mešanju u njegovu privatnost, porodicu, dom ili prepisku, niti nezakonitim napadima na njegovu čast i ugled. (2) Dete ima pravo na zakonsku zaštitu protiv takvog mešanja ili napada“.

„Savet želi da maksimalno zaštiti prava deteta u ovom slučaju, i verujem da ćemo u tome uspeti. Preporuke Saveta do sada su poštovane, nema razloga da ne verujem da će tako i sada biti“, dodaje Gordana Suša. Emiteri su, inače, obavezni da u svojim informativnim programima objave preporuke Saveta koje se odnose na program koji oni emituju.

„Nemamo mi mnogo iluzija kad je reč o formalnoj i neformalnoj moći TV Pink, ali što bi rekla feministkinja Margaret Mid: ‘Ne treba sumnjati da mala grupa posvećenih ljudi može promeniti svet. Samo takvi su ga i menjali’. Pritiskaćemo javnost svaki put kad vidimo da se javno promoviše nasilje. Bilo bi značajno da REM izda najoštriju sankciju koju, po zakonu, može da izda“, kaže Bobana Macanović, direktorka AŽC.

Ona prepoznaje efekat ove peticije i u tome što je TV Happy, nakon nasilja u rijaliti programu „Parovi“, hitro reagovala; pozvali su policiju, dostavili sve snimke kao dokazni materijal, isključili učesnika rijalitija koji je bio nasilan, uskratili mu honorar.

„Za nas je važno“, kaže ona, „da na ovakve pojave reaguju državni organi i regulatorna tela. Naši advokati smatraju da možemo da pokrenemo krivične prijave protiv autorske ekipe emisije ‘DNK’. Pitanje je da li je za društvo svrsishodno da se kola slome na novinarki ili voditeljki, a da emiter ne bude kažnjen. Važnije je da nacionalna televizija koja takav program emituje bude sankcionisana.“

Želeli smo da razgovaramo o ovoj temi i sa Darkom Popovićem, savetnikom predsednika kompanije „Pink“, odgovornog i za produkciju emisije„DNK“, ali on, nažalost, nije bio u prilici da razgovara o tome.

Analiza sporne emisije: Žaklina sa povredama na licu
Prenosimo izvode iz analize Autonomnog ženskog centra, koja čini sastavni deo predstavke podnete REM-u. Ekipa emisije „DNK“ propustila je da reaguje na brojne poruke poslate tokom emisija, iz različitih izvora, koje su ukazivale na nasilje kojem je Žaklina bila izložena:
a) Žaklina ima povrede na licu, u donjem delu desnog obraza (pogledati video 00:17:35) i na levom kapku (00:22:56)
b) Bivši Žaklinin partner kaže u emisiji da mu je Žaklina rekla, misleći na Stevana: „On pije, maltretira me“ (00:27:10). Dalje, voditeljka ispituje sadržaj Žaklininih poruka upućenih bivšem partneru i kaže: “Je l’ ti napisala ‘Loše mi je s mužem, ti me spasi’“ (29:29)
c) Stevan navodi da mu je Žaklina u jednom trenutku posle porođaja, u pozivu rekla: „Dobio si sina, nadam se da ćeš da budeš bolji prema meni“ (00:07:35)
d) Stevan prepričava kako je zloupotrebio sestru da bi tajno kontrolisao Žaklinu, navodeći je da bez saglasnosti uđe na Žaklinin FB profil i iskopira mu sve Žaklinine poruke i da se dopisuje s njenim bivšim partnerom u njeno ime (00:08:53)
e) U par navrata u kadru su Stevanove stisnute pesnice (00:08:10) koje jasno oslikavaju stanje besa, objašnjava da je oduzeo Žaklini mobilni telefon jer nije odobravao to s kim se ona dopisivala. Ponovo stisnute pesnice (00:11:19)
f) Majka bivšeg Žaklininog partnera kaže: „Ja mislim da je on jako ljubomoran“, aludirajući na Stevana (00:29:50), bivši partner potom potvrđuje: „Mnogo je ljubomoran“ (00:29:51)
g) Žaklinin bivši partner navodi da ga Stevan kontinuirano uznemirava i da se on oseća loše zbog toga (00:30:52), (00:31:09)
h) Po Žaklininom verbalnom i neverbalnom ponašanju u emisiji možemo zaključiti da je u psihološkoj traumi. Žaklina, gotovo tokom cele emisije plače
i) Voditeljka konstatuje da Stevan emocionalno ucenjuje Žaklinu (00:41:35)
j) Stevan je kontrolisao Žaklinin pristup novcu (00:06:40) „Samo mi kaži odakle ti onaj novac što si uzela zimus?“
k) Na samom kraju emisije Stevan demonstrira moć, govoreći da on donosi odluke u ime žene i u svoje ime. Nakon voditeljkinog uzrujanog i nestručnog obraćanja ovom paru, Stevan kaže: „To je neko vaše mišljenje i zaržite ga za sebe, ja sam sve odlučio“ (00:45:46)

2 komentara za: “REM raspravlja o zahtevu za ukidanje emisije DNK

  1. Milena

    Tuzno… Meni ih je zao oboje…

    12. мај 2015. at 12:40
  2. ajdin

    Netreba tu nista ukudat zbog jednog cistog razloga,zato jer pomazu ljudima da saznaju pravu istinu koju nemogu priustiti na bilo koji necin osim tog.Zbog toga manite se gluposti i posvetite se nekim drugim gorucim poroblemima.Lp

    02. јан 2017. at 13:19

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend