26. okt 2020.

Istraživanje Slavko Ćuruvija fondacije: Građani platili to što se TV Hepi nije odazivala pozivima suda

Televizija Hepi je šampion među medijima koje je REM kažnjavao – od 2014. izrečeno joj je 20 od 67 mera, od čega dve višednevne zabrane emitovanja, pokazuje analiza projekta „Privedimo REM nameni!“ Slavko Ćuruvija fondacije. Hepi je bolje prošao s prijavama koje je REM podnosio sudu – em su postupci obustavljeni zbog zastare, em je troškove suđenja platio neko drugi. Građani.

Foto: Marko Risović / Cenzolovka

Od 2017. do kraja septembra ove godine građani i pravna lica podneli su REM-u 1.030 prijava protiv pružalaca medijskih usluga (PMU), najviše zbog rijaliti programa, pa ne čudi podatak da se najveći broj prijava odnosio na dve televizije sa nacionalnom frekvencijom na kojima se emituju rijaliti programi – Pink i Hepi.

U najvećem broju slučajeva prijave građana i pravnih lica odbačene su kao neuredne.

Troškove suđenja nije plaćala Televizija Hepi, koja se nije odazivala na pozive, već je sve išlo na teret sudova, odnosno budžeta, što će reći da su i taj ceh platili građani

Ovi podaci nalaze se u „Analizi efekata rada REM-a 2017–2020“ koja je nastala u okviru istoimenog projekta koji je od 1. juna 2019. do 30. septembra 2020. godine realizovala Slavko Ćuruvija fondacija (SĆF) uz finansijsku podršku Fondacije za otvoreno društvo u Srbiji.

Analiza je pokazala da se u vršenju nadzora nad radom pružalaca medijskih usluga REM najmanje bavi potrebama i zaštitom interesa građana koji koriste medijske usluge.

Zaključuje se i da se od februara ove godine primećuju napori novih članova Saveta REM-a da se oblast elektronskih medija dosledno reguliše i da se rad REM-a učini transparentnijim. To je dovelo do toga da ove godine budu pokrenuti pojedini postupci po prijavama građana i organizacija, kao što je onaj protiv TV Kopernikus zbog nezakonitog emitovanja emisija funkcionera SNS-a Vladimira Đukanovića.

Trećina mera izrečena TV Hepi

Od stupanja na snagu Zakona o elektronskim medijima 2014. godine pa do kraja septembra 2020. godine, dakle za šest godina, REM je pružaocima medijskih usluga izrekao ukupno 67 mera, od čega 33 opomene, 30 upozorenja i četiri privremene zabrane emitovanja programa.

Pošto Savet REM-a može da pokreće postupke po službenoj dužnosti, tokom rada na analizi nije bilo moguće ustanoviti da li su i u kojem obimu mere izrečene na osnovu prijava ili na osnovu onoga što je stručna služba uočila i dostavila Savetu.

U analizi se napominje da podaci o prijavama koji se objavljuju u godišnjim izveštajima REM-a i oni koji se mogu pronaći na sajtu Regulatora nisu podudarni.

UZALUDNE PRIJAVE GRAĐANA ZBOG NEPRAVILNOSTI U VREME IZBORA

Reagovanje, odnosno nereagovanje Saveta REM-a, pogotovo je izraženo na prijave tokom izbornih kampanja.

Iako je REM zakonom obavezan da u svako vreme, pa tako i tokom predizborne kampanje, kontroliše program pružalaca medijskih usluga, zakon, međutim, ne obavezuje REM da sprovodi poseban monitoring, niti da izveštava javnost o zastupljenosti kandidata u toku izborne kampanje.

REM je, otuda, faktički prepustio monitoring gledaocima koje je pozvao da prijavljuju uočene nepravilnosti, da bi potom utvrdio da ni u jednom od 42 slučaja koje su građani prijavili tokom kampanje 2017, odnosno 26 koliko ih je prijavljeno 2018. godine, nije došlo do povrede javnog interesa koja bi dovela do pokretanja postupaka izricanja mera protiv pružalaca medijskih usluga.

REM je u toku kampanje za ovogodišnje izbore u radu imao 15 prijava građana, od kojih se najveći broj odnosio upravo na različite slučajeve u kojima je funkcionerima omogućeno da promovišu svoje stranke pod uslovima koji nisu bili dostupni ostalim učesnicima kampanje.

Do dana zaključenja analize ponašanja medija tokom predizborne kampanje, kako se navodi, REM je donošenjem rešenja okončao dva postupka koja je pokrenuo nakon razmatranja prijava, a u jednom slučaju našao je da nema mesta pokretanju postupka. Do završetka ove analize (do kraja jula) jedina meru koju je izrekao jeste opomena RTV Studio B (posle završetka analize, u septembru, izrečena je i mera upozorenja RTV Pančevo).

Kako se navodi u analizi, apsolutni šampion u broju izrečenih mera je TV Hepi. Od 26 mera koje su izrečene u periodu praćenja (od 2017. godine do kraja septembra 2020. godine), čak 10 mera izrečeno je toj televiziji (četiri opomene, četiri upozorenja i dve zabrane emitovanja programskih sadržaja – jedna na sedam dana i jedna na 15 dana).

Od usvajanja Zakona o elektronskim medijima, izrečeno je ukupno 67 mera, a skoro trećina (20) upućena je TV Hepi.

Upozorenje samo radiju Udruženja Roma

Mediji koji su svojevremeno dobili dozvolu za nacionalnu frekvenciju dostavili su elaborate (koji su uslov za dobijanje te dozvole), pune lepih želja u pogledu programskih sadržaja, onako kako je zakon to od njih i tražio, ali su na sadržaj tih elaborata odavno zaboravili. Ništa bolja situacija nije ni kod drugih komercijalnih emitera.

REM od 2010. godine izdaje godišnje izveštaje o načinu ispunjavanja zakonskih i programskih obaveza komercijalnih emitera. U njima stručna služba REM-a iz godine u godinu konstatuje da nijedna od televizija sa nacionalnom frekvencijom ne poštuje obavezne programske sadržaje.

„Godišnji izveštaj o ispunjavanju zakonskih i programskih obaveza komercijalnih pružalaca medijskih usluga za 2019. godinu, koji je Savet Regulatora usvojio 14. jula 2020. godine, pokazuje da nijedna od četiri komercijalne televizije sa nacionalnom frekvencijom nije emitovala svih pet obaveznih programskih žanrova (informativni, dečji, naučno-obrazovni, dokumentarni i kulturno-umetnički), kako je propisano Pravilnikom“, navodi se u analizi.

Ni 2018. godine nijedna od televizija nije ispunila minimum obaveznih sadržaja, a među njima se posebno izdvajaju TV Pink i TV Hepi, za koje je naznačeno da ozbiljno krše Pravilnikom definisane obaveze u vezi sa programskim sadržajem.

Uprkos tome, Savet REM-a je do sada izrekao samo jednu meru upozorenja zbog nepoštovanja uslova predviđenih dozvolom za emitovanje, i to Radiju NS plus (Udruženje Roma, Novi Sad) zbog toga što je od 26. septembra do 2. oktobra 2018. godine emitovao program koji obuhvata isključivo muzičke sadržaje, suprotno programskom elaboratu, a nije emitovao program na romskom jeziku.

Hepi ne mari za pozive suda

Svoje ovlašćenje da pred nadležnim sudom pokreće postupke REM je između 2017. i septembra 2020. daleko najviše koristio u slučajevima kršenja Zakona o oglašavanju. Autori analize došli su do podatka da je Regulator u tom periodu podneo 117 prekršajnih prijava za gotovo 30.000 prekršaja.

Nijedna od četiri komercijalne televizije sa nacionalnom frekvencijom nije emitovala svih pet obaveznih programskih žanrova (informativni, dečji, naučno-obrazovni, dokumentarni i kulturno-umetnički)

Prijave su išle na adresu sva četiri nacionalna komercijalna emitera, a na osnovu dostupnih presuda vidi se da je sud najmanje 14 puta presudio protiv TV Pink. Iako je reč o milionskim kaznama, autori analize nisu mogli doći do potvrde da je Pink te kazne i platio.

Televizija Hepi je na sudovima daleko bolje prolazila – prema dostupnim presudama, u četiri postupka zbog kršenja odredaba Zakona o oglašavanju, sudovi su, prema podacima dostupnim autorima analize, donosili odluke o  obustavljanju postupaka jer je nastupila – zastarelost.

Interesantno je, navodi se u analizi, da je do zastare došlo zbog toga što se odgovorna lica iz TV Hepi nisu odazivala sudskim pozivima.

Pa ipak, troškove tih suđenja nisu platili oni koji se nisu odazivali na pozive, već je sve išlo na teret sudova, odnosno budžeta Republike Srbije, što će reći da su i taj ceh platili građani.

Ostavite komentar

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

*

Send this to a friend