17. avg 2017.

Ministarstvo kulture i informisanja dodelilo više od 253 miliona dinara za medijske projekte

Na ukupno sedam konkursa koliko je ove godine za sufinansiranje medijskih projekata raspisalo Ministarstvo kulture i informisanja, dodeljeno je više od 253 miliona dinara. Od ukupno 254 miliona dinara koliko je bilo predviđeno za sufinansiranje, samo oko 102 hiljade dinara ostalo je neraspodeljeno.

Na konkursu koji je trajao od 14. februara do 16. marta, od 1147 prijavljenih projekata, sredstva je dobilo njih 384, dok je 763 odbijeno.

Raspodela novca na ovogodišnjim medijskim konkursima Ministarstva kulture i informisanja (tabelu sačinio UNS)

Ministarstvo kulture i informisanja formiralo je osam Komisija za ocenjivanje projekata. Svaka od njih imala je po pet članova.

Na konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije dodeljeno je oko 86 miliona dinara.

Od ukupno 408 prijavljenih projekata, 135 dobilo je sredstva, dok 273 projekta nisu finansijski podržana. Na ovom konkursu radile su dve komisije, komisija za štampane medije i novinske agencije i komisija za radio i internet medije.

Komisija za štampane medije i novinske agencije dodelila je skoro 30 miliona dinara za 41 projekat, od ukupno 101 prijavljenog. Dve novinske agencije dobile su 3,6 miliona dinara za projekte, dok je ostali novac raspodeljen na 39 štampanih medija.

Komisija za radio i internet medije dodelila je 56 miliona dinara. Od toga, 47 radio projekata dobilo je 27 miliona, a isto toliko internet medija dobilo je 29 miliona dinara. Ukupno je bilo prijavljeno 307 projekata, 123 radijskih i 184 projekta internet medija.

Na konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja namenjenih televiziji, 77 projekata dobilo je 70 miliona dinara. Ukupno je bilo prijavljenih 230 projekata, od čega 153 projekta nije odobreno.

Na konkursu za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona, prijavljeno je 52 projekta, od kojih je njih 27 dobilo ukupno skoro 20 miliona dinara.

Deset miliona dinara dodeljeno je na Konkursu za sufinansiranje projekta iz oblasti javnog informisanja osoba sa invaliditetom na 22 od prijavljenih 158 projekata.

Na Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina stiglo je 209 predloga projekata, a dodeljeno je 40 miliona dinara za njih 87.

Na Konkursu za sufinansiranje projekata koji se realizuju putem elektronskih medija sa sedištem na teritoriji AP Kosovo i Metohije 8 miliona dinara raspodeljeno je na 12 projekta. Ukupno je bilo prijavljeno 27 projekata.

Dvadeset miliona dinara je dodeljeno na konkursu za sufinansiranje projekata organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja. Od ukupno 63 prijavljenih projekata, odobreno je 24.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend