11. jul 2018.

Mira Glišić Simić od 2009. godine mimo propisa direktorka PNM-a

Više od godinu dana prošlo je od kada je Vrhovni kasacioni sud maja 2017. godine naložio „Politici“ da na posao vrati nezakonito otpuštenu novinarku Svetlanu Vasović Mekina. Direktorka Mira Glišić Simić do danas nije ispoštovala odluku suda kojem je, inače, bilo potrebno osam godina da utvrdi da je ona postupala nezakonito kada je Vasović Mekini 2010. godine otkazala ugovor o radu.

Foto: Cenzolovka

Zbog toga je u junu ove godine Prvi osnovni sud u Beogradu kaznio direktorku „Politike“ Miru Glišić Simić sa 15 hiljada, a „Politiku novine i magazini“ (PNM) sa sto hiljada dinara.

S obzirom na to da PNM Vasović Mekini nije hteo da dobrovoljno nadoknadi ni troškove parničnog postupka u iznosu od 525.750 dinara, Prvi osnovni sud 23. maja ove godine dao je nalog Narodnoj banci Srbije da sa računa ove firme Svetlani Vasović Mekina isplati taj iznos.

Otkaz Svetlani Vasović Mekina usledio je nakon što je objavila ekskluzivnu informaciju o planu priznavanja Kosova po instrukcijama Stejt departmenta Sloveniji, u vreme njenog predsedavanja Evropskoj uniji.

Ko je otpustio Vasović Mekinu?

Novinarku Vasović Mekina otpustila je tadašnja i sadašnja direktorka „Politike“ Mira Glišić Simić.

Ipak, po informacijama do kojih je UNS došao, sporno je bilo čak i pravo Mire Glišić Simić da bilo kome, pa i Svetlani Vasović Mekina, 2010. godine, u svojstvu generalne direktorke da otkaz.

Naime, po dokumentaciji u koju je UNS imao uvid, Mira Glišić Simić imenovana je na mesto generalnog direktora PNM decembra 2008. godine, na period od godinu dana koji je istekao pre davanja otkaza grupi zaposlenih među kojima je i Svetlana Vasović Mekina.

Odluka Skupštine društva kojom je Mira Glišić Simić imenovana na mesto direktora na period od godinu dana jedina je odluka o njenom izboru sve do danas.

Kako UNS saznaje, iako je Skupština PNM Miru Glišić Simić izabrala na period od godinu dana, kako stoji u zapisniku sa Skupštine, PNM je APR-u dostavio posebno izrađenu („skraćenu“) odluku, u kojoj je izostavljeno ograničenje mandata.

Dokumentacija skrivana, ugovor produžen bez saglasnosti Skupštine

Miru Glišić Simić na mesto Generalnog direktora imenovala je Skupština društva 9. decembra 2008. godine, sa početkom mandata od 1. januara 2009. godine. Ova odluka doneta je na osnovu Ugovora o osnivanju društva koji propisuje da o izboru generalnog direktora i zamenika generalnog direktora odlučuje Skupština društva, a čiji su članovi tada bili Politika AD i nemački WAZ.

U Ugovoru o osnivanju društva piše i da se sve odluke upisuju u Knjigu odluka. Ipak, iz dokumenata u koje je UNS imao uvid, rukovodilac administrativnih poslova Nataša Sević u jednom od odgovora advokatima PNM septembra 2016. godine piše da ova Odluka nije zavedena u delovodnik Knjige odluka Društva, niti postoji u Knjizi odluka društva.

U Ugovoru o radu koji je PNM potpisala 26.12.2008. godine sa Mirom Glišić Simić, a u koji je UNS imao uvid, stoji da „generalni direktor zasniva radni odnos na određeno vreme, na period od godinu dana.“

[povezaneprice]

U njemu se, iako to nije prethodno navedeno u Odluci Skupštine, navodi i da su ugovorne strane saglasne da se Ugovor automatski produžava za tri godine ukoliko UO Politika AD da pozitivno mišljenje o radu Generalnog direktora (član 3.5).

UO Politika AD dao je pozitivno mišljenje i ugovor Miri Glišić Simić je produžen. Čak ni ovo mišljenje, u koje je UNS imao uvid, ne nalazi se u zvaničnoj arhivi „Politike“, što je, takođe u dokumentima u koje je UNS imao uvid,konstatovala Nataša Sević.

Postavlja se pitanje da li je odluka o produženju mandata validna, s obzirom na to da je moraju potpisati svi članovi društva, a WAZ to tada nije uradio.

„Ugovor se mogao produžiti u slučaju pozitivnog mišljenja Upravnog odbora Politike AD , ali je konačnu odluku o produženja ugovora, na osnovu prethodne odluke o produženju mandata direktora, morala doneti Skupština društva“, objašnjava UNS-ov advokat Zoran Lakićević.

Drugo produženje mandata

Iako joj je navodno ugovor produžen do 31. decembra 2012. godine, tadašnji zamenik predsednika Skupštine Jovan Simić sa Mirom Glišić Simić, a bez odluke Skupštine,11.01.2012. godine potpisuje Aneks ugovora o radu.

Njime se radni odnos Mire Glišić Simić na mestu generalnog direktora produžava za period od četiri godine, i to od 12. januara 2012. do 12. januara 2016. godine, iako Skupština društva nije donela odluku o tome.

Da Skupština nije donela odluku o izboru generalnog direktora niti dala saglasnost za potpisivanje ovog Ankesa jasno je izpisma Petera Imberga Zefirinu Grasiju, u koje je UNS imao uvid.

„Vlasnici PNM-a važenje predmetnog ugovora shodno članu 3.5. produžili su za naredne 3 godine, odnosno do 31.12.2012. godine. Odluke o daljem produženju ugovora nisu donošene, tako da osim ovog ugovora ne postoje bilo kakvi aneksi ili neki drugi usmeni ili pismeni dogovori. Mandat gospođe Glišić Simić kao generalnog direktora PNM-a je prema našem razumevanju pravnog stanja istekao sa 31.12.2012. godine“, piše Imberg Grasiju.

Takođe, po saznanjima UNS-a, Skupština PNM-a 2012. godine uopšte nije zasedala, pa tako nije ni mogla da donese bilo kakvu odluku o produženju mandata.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend