04. jul 2017.

Radio Požarevac ugašen, a gubici i dalje rastu

Odbornici gradske skupštine Požarevca trebalo bi da iduće nedelje usvoje finansijski izveštaj Javnog preduzeća Radio Požarevac u likvidaciji za 2016. godinu u kojem je iskazan gubitak u poslovanju od 4,6 miliona dinara, što je za 1,2 miliona više od vrednosti kapitala preduzeća.

Nakon dve godine od početka procesa izlaska države iz vlasništva u medijima, Radio Požarevac, iako faktički ne postoji, i dalje košta građane Požarevca jer se razni troškovi i dalje plaćaju iz budžeta.

Račun preduzeća u kome više nema zaposlenih u blokadi je od februara 2016. godine a potraživanja na današnji dan iznose više od 700.000 dinara.

Od februara 2016. do sredine juna 2017. godine, iz budžetske rezerve je po zahtevima likvidacionog upravnika po raznim osnovama za Radio Požarevac odobreno preko 300.000 dinara.

Nezavisni revizor dao je negativno mišljenje na finansijski izveštaj o poslovanju tog radija u 2016. godini.

Obzirom da je osnovni kapital preduzeća iskazan na 3,4 miliona dinara, Radio Požarevac je na kraju 2016. godine ostvario gubitak iznad vrednosti sopstvenog kapitala za gotovo 1,2 miliona dinara.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend