01. mar 2023.

Res Publika predala Preporuke za unapređenje informisanja Gradskom štabu za vanredne situacije

„U okolnostima kada su bezbednost, život i zdravlje većeg broja ljudi, materijalna i kulturna dobra ili životna sredina ugroženi, Štab za vanredne situacije grada Kragujevca preduzeće sve razumne mere da obezbedi da informacije budu dostupne građanima i građankama Kragujevca putem sredstava javnog informisanja, odnosno tradicionalnih medija – štampe, radija, televizija, internet portala i aplikacija, kao i putem zvaničnih naloga lokalne samouprave na društvenim mrežama. Na ovaj način omogućava se da obaveštenja, uputstva i preporuke stignu do najvećeg broja ljudi, uvažavajući njihove različite informativne navike, nivo medijske i informacione pismenosti, socijalno-ekonomski status, tehnička, zdravstvena, fizička ili bilo koja druga ograničenja.“

Ovo je samo deo Preporuka za unapređenje informisanja koje su zvanično predate lokalnoj samoupravi. Res Publika je Gradskom štabu za vanredne situacije grada Kragujevca predložila da u kriznim situacijama tačne i proverene informacije saopštava bez odlaganja, da se redovno obraća medijima i omogući novinarima da postavljaju pitanja, da obezbedi jednak pristup i nesmetan protok informacija, odnosno da ne vrši diskriminaciju medija, urednika i novinara, po bilo kom osnovu. Od Gradskog štaba za vanredne situacije se očekuje da se, poštujući obavezu da dosledno vodi računa o zaštiti ljudskih prava, posebno stara da zadovolji informativne potrebe ranjivih grupa, poput osoba sa invaliditetom ili Roma.

Res Publika je preporučila da u redovnim okolnostima, pre nego što se vanredna situacija dogodi, lokalna samouprava veliki značaj posveti informisanju i edukovanju javnosti, kako bi se građani što bolje pripremili i adekvatno reagovali u krizi. Preduslov za to je razvijanje saradnje Gradskog štaba za vanredne situacije i medija.

Poplave, izlivanje opasnih materija, zemljotresi i druge katastrofe koje su se tokom prethodnih meseci dogodile u našoj zemlji i inostranstvu, dodatno su potvrdili važnost pravovremenog i istinog informisanja u vanrednim situacijama, zbog čega se nadamo da će Gradski štab sa pažnjom razmotriti i usvojiti Preporuke koje je Res Publika pripremila.

Iako smo imali priliku da našu inicijativu predstavimo pomoćnici gradonačelnika za kulturu i informisanje, Ani Petrović, koja se o njoj pozitivno izrazila, sa žaljenjem konstatujemo da do obećanog sastanka sa gradonačelnikom Kragujevca, Nikolom Dašićem, koji je i komandant Gradskog štaba za vanredne situacije, do danas nije došlo. Ipak, verujemo da će se zbog značaja teme Preporuke koje je uputila Res Publika naći na dnevnom redu prve naredne sednice Gradskog štaba za vanredne situacije i da će u interesu svih Kragujevčana i Kragujevčanki biti usvojene i primenjene u narednom periodu.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend