05. mar 2020.

Savet za borbu protiv korupcije od Vlade traži sve medijske ugovore Telekoma

Savet za borbu protiv korupcije zatražio je od Vlade Srbije da dostavi sve ugovore državne kompanije Telekom Srbija sa svim učesnicima na medijskom tržištu, kao i druge dokaze, da bi se utvrdilo da li su odluke i poslovanje Telekoma u skladu sa Ustavom Srbije koji garantuje dostupnost, jedinstvenost i ravnopravnost tržišnih uslova za sve učesnike na njemu jednake.

Foto: StreetView

U dopisu predsednici Vlade Srbije, koji potpisuje potpredsednik Saveta Miroslav Milićević, podseća se da država kao vlasnik Telekoma nema pravo da se meša u poslovanje Telekoma i da učestvuje u zaključenju ugovora između Telekoma i njegovih komercijalnih partnera, ali da je kao vlasnik preduzeća u javnoj svojini, dužna prema građanima da poštuje i troši javne resurse u skladu sa tržišnim uslovima.

Savet ističe da tržišni odnosi na medijskom tržištu moraju da budu kao u svakoj privrednoj delatnosti, zasnovani na dostupnosti, ravnopravnosti i jedinstvenosti, uz ispunjenje svih tržišnih uslova, kao u bilo kojoj trgovini, a koja upravo počinje zaključivanjem ugovora.

S obzirom da je u odnosu Telekoma, kao provajdera i United Media, kao pružaoca usluga, došlo do spora zbog odbijanja Telekoma da zaključi ugovor sa United Media za njene kanale, a i potonjeg odbijanja Telekoma da po fer, transparentnim i ravnopravnim tržišnim uslovima distribuira TV kanal N1, Savet za borbu protiv korupcije, kako se navodi u dopisu, smatra:

– Da je država dužna da pokaže i dokaže da je, u skladu sa članom 84. Ustava Republike Srbije, koji propisuje da svi učesnici moraju da imaju jednak položaj na medijskom tržištu, obezbedila i omogućila dostupnost, ravnopravnost i jednakost medijskog tržišta za sve učesnike u njemu, kao i da priži građamnima uvid u ugovore i uslove za sve učesnike na medijskom tržištu (United Media, Pink, Kurir TV, itd).

– Da odgovori da li Telekom poštuje ravnopravne uslove medijskog tržišta propisane članom 84. Ustava Republike Srbije, ako odbija da zaključi ugovor sa United Media, kao pružaocu usluga, naknadu propisanu ugovorom, kao što posluje sa ostalim pružaocima usluga na tržištu.

– Da odgovori da li se ponašanjem Telekoma koji je u javnoj svojini na medijskom tržištu čini šteta građanima, u kom iznosu, i ko će odgovarati građanima na zloupotrebu i trošenje državne svojine kada Telekom nudi pružanje besplatnih usluga privatnom mediju N1.

U skladu sa navedenim, Savet moli Vladu Srbije da im dostavi Ugovore sa svim učesnicima na medijskom tržištu, kao i druge dokaze, da bi se utvrdilo da li su odluke i poslovanje u skladu sa članom 84. Ustava Republike Srbije o dostupnosti, jedinstvenosti i ravnopravnosti tržišnih uslova za sve učesnike na njemu jednake.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend