16. avg 2017.

Upravni sud po tužbi Južnih vesti poništio rešenje Tasovca

Upravni sud doneo je krajem juna presudu kojom se zbog povrede pravila postupka poništava deo prošlogodišnjeg Rešenja o raspodeli sredstava za internet medije Ministarstva kulture i informisanja kojim je portalu Južne vesti iz Niša dodeljeno milion dinara. Sud je, u presudi u koju je UNS imao uvid, Ministarstvu naložio da o tome ponovo odluči, kao i da Južnim vestima naknadi troškove upravnog spora u iznosu od 26.290 dinara.

Podsetimo, tadašnji ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac izmenio je, na prošlogodišnjem konkursu, predlog komisije o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za internet medije. Komisija je predložila sufinansiranje 39 projekata. Tasovac je tada podržao 30, dok je izmenio iznos predloženih sredstava za 9 medija, pa je tako rešenjem koje je potpisao, ministarstvo podržalo 36 projekata.

U delu koji se odnosi na sufinansiranje internet medija, a u tački 90, Južnim vestima su raspodeljena sredstva u iznosu od 1.000.000  dinara, za projekat „Institucije u službi građana“. Južne vesti, u tužbi podnetoj prošle godine Upravnom sudu, osporile su zakonitost ove tačke zbog „povrede pravila postupka, nepotpuno i netačno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primene materijalnog prava“.

„Tužilac navodi da su mu osporenim rešenjem raspodeljena sredstva u iznosu od 1.000.000 dinara, što je manje od 3.452.000 dinara, koliko je tražio za realizaciju projekta. Ističe da dispozitiv osporenog rešenja u delu kojim su mu raspodeljena sredstva, sadrži samo odluku o raspodeli 1.000.000 dinara, dok iz obrazloženja osporenog rešenja proizilaze samo indicije da postoji i deo zahteva o kome je negativno odlučeno, s obzirom da je tužilac za realizaciju projekta tražio 3.452.000 dinara, zbog čega je dispozitiv osporenog rešenja morao da sadrži odluku o celom zahtevu, jer ovako proizilazi da su tužiocu raspodeljena sredstva u punom obimu“, stoji u presudi u kojoj se navodi i da Južne vesti smatraju da ne postoji formalna odluka Ministarstva o odbijajućem delu, kao i da rešenje ne sadrži sve elemente propisane Zakonom o opštem upravnom postupku.

„U obrazloženju rešenja nisu dati razlozi zbog kojih je tuženi organ izvršio raspodelu sredstava na način označen dispozitivom rešenja, a nisu dati ni razlozi kojima se tuženi organ rukovodio kada je tužiocu raspodelio sredstva u iznosu manjem od traženog, ali i manjem iznosu od iznosa koji je predložila konkursna komisija, s obzirom da je za realizaciju tražio 3.452.000 dinara, a konkursna komisija je predložila da mu se dodele sredstva u iznosu od 1.700.000 dinara, zbog čega je isti projekat vrednovan različito sa stanovišta  konkursne komisije i sa stanovišta ministra“, navele su Južne vesti u tužbi i podsetile na Zakon o javnom informisanju kojim je propisano da ocenu projekata vrši stručna komisija.

Ministarstvo kulture i informisanja u odgovoru na tužbu osporilo je sve navode u tužbi i, kako se navodi u presudi, ostalo pri razlozima datim u obrazloženju rešenja.

Ministarstvo je navelo da je je Zakonom o javnom informisanju i medijima propisano da je podneti projekat u suštini zahtev za priznavanje prava na sufinansiranje, a da je članom 22 stav 4 zakona propisano da učesnik konkursa može predložiti sufinansiranje u iznosu koji ne prelazi 80 odsto vrednosti projekta, da je predloženi iznos sredstava samo jedan od kriterijuma za ocenu projekata, zbog čega u ovom postupku nije povređeno pravo na sufinansiranje.

Ministarstvo je navelo i da je Zakonom o javnom informisanju propisano da se odluka o raspodeli sredstava donosi u obliku rešenja sa obrazloženjem za svaki posebni konkurs, zbog čega u obrazloženju nije nužno navoditi razloge za svakog učesnika kome su sredstva dodeljena u manjem iznosu od predloženog.

Upravni sud u presudi je naveo je da je našao da je tužba osnovana i da je dispozitivom spornog rešenja povređen zakon na štetu Južnih vesti, jer je dispozitiv osporenog rešenja morao da sadrži odluku u celini.

„Prema nalaženju suda, ne mogu se prihvatiti kao pravilni ovako uopšteno dati razlozi tuženog organa u obrazloženju rešenja, jer obrazloženje osporenog rešenja ne sadrži utvrđeno činjenično stanje i razloge koji s obzirom na činjenično stanje upućuju na rešenje koje je dato, odnosno razloge kojima se tuženi vodio kada je tužiocu raspodelio sredstva u manjem iznosu od traženog, odnosno u manjem iznosu od iznosa koji je predložila komsiija. Zbog navedenih razloga, prema nalaženju suda, osporenim rešenjem u navedenom delu su povređena pravila postupka na štetu tužioca“, zaključuje se u presudi.

Pomoćnik ministra kulture i informisanja Miloš Janković i glavni urednik sajta Južne vesti Predrag Blagojević rekli su UNS-u da još uvek nisu dobili presudu i ne mogu da je komentarišu.

Presuda Upravnog suda je konačna.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend