26. apr 2023.

Valjevo: Iz gradske skupštine samo afirmativne informacije stižu do javnosti

Sednice gradske skupštine u Valjevu građani mogu uživo da prate na televiziji ili na radiju, a ako im je potrebno još otvorenosti – tu su i polusatne emisije na televiziji isključivo o uspesima lokalne vlasti. Gradonačelnik konferenciju za novinare nije održao od izbora 2020, a u stopu ga prate skupštinsko rukovodstvo i predsednici radnih tela

Sednica Skupština grada Valjeva (foto: Darija Ranković)

Prema Statutu grada Valjeva i Poslovniku Skupštine grada Valjeva, sednice lokalnog parlamenta i njegovih radnih tela su javne. Kako je navedeno, poziv i materijal za sednicu Skupštine grada dostavljaju se sredstvima informisanja radi upoznavanja javnosti, a za javnost rada Skupštine odgovoran je predsednik Skupštine.

Valjevskim medijima se poziv i materijal za sednice lokalnog parlamenta uredno šalju nekoliko dana pre zasedanja, a poslednjih godina u elektronskoj formi. Materijal, koji nije dostavljen, novinari dobijaju na samoj sednici, a to su najčešće kadrovska pitanja – imenovanja direktora po konkursu javnih preduzeća i ustanova ili v.d. direktora, predsednika i članova nadzornih i upravnih odbora javnih preduzeća i ustanova, odluke koje su prošle Gradsko veće i radna tela, i to najčešće neposredno pred održavanje sednice gradskog parlamenta.

Većini valjevskih medija se, međutim, ne dostavljaju pozivi i materijal za sednice radnih tela, koje su takođe prema Statutu i Poslovniku javne.

Prema nezvaničnim informacijama odbornici su u 2021. godini postavili više od 200 pitanja, a odgovore su dobili tek na desetak. I ti odgovori su bili nepotpuni

Prema rečima sagovornika Kolubarskih.rs, najveći broj odluka donosi gradsko rukovodstvo na „svojim internim sednicama“, daleko od očiju javnosti, te odluke se potom „serviraju“ radnim telima – komisijama, čiji su članovi u većini iz redova vladajućih partija, a predlozi odluka bez diskusije i rasprave prolaze i Gradsko veće. Stav, komentar i predlog koji eventualno iznesu članovi na sednici komisija, ili diskusije, ostaju nezapažene i najčešće nepoznate javnosti.

Na sednicama Gradskog veća, do pre sedam godina, diskutovalo se skoro po svim tačkama dnevnog reda, i te sednice su trajale i po četiri-pet sati, a često su nakon sednica organizovane konferencije za novinare na kojima su još detaljnije obrazlagane odluke, a novinari imali priliku i da postave pitanja u vezi rada izvršne vlasti.

Dolaskom SNS na vlast od toga se odustalo, a 2017. godine tadašnji gradonačelnik Valjeva Slobodan Gvozdenović je odlučio da sednice Gradskog veća budu zatvorene za javnost, što je kratko trajalo, ali su te „otvorene za javnost“ sednice trajale nekoliko minuta, tek toliko koliko je bilo potrebno da se pročita dnevni red i podigne ruka za svaku tačku.

Danas, sednice Gradskog veća traju nešto duže, jer se na njima, pored čitanja dnevnog reda i dizanja ruke, ponekad i obrazlože pojedini predlozi odluka.

Pola sata hvalospeva

Na zvaničnom sajtu Grada Valjeva ne objavljuju se pozivi i materijali za sednice Skupštine grada, niti pozivi i materijal za sednice radnih tela. Jedino se može pročitati izveštaj sa sednice Skupštine, koji priprema PR služba, i to ne na zvaničnom sajtu Grada nego na sajtu gradonačelnika Valjeva „Lepa reč“, koji ima sva svojstva i obeležja medija, a nije upisan u registru medija. U tim izveštajima su pobrojane usvojene tačke dnevnog reda, preneti pojedini govori predlagača i gradske vlasti, ali nije navedena diskusija odbornika.

Javnost rada je obezbeđena tako što se skupštinska zasedanja prenose na lokalnoj televiziji i lokalnoj radio stanici, kojima je taj posao dodeljen preko „javnog poziva za prikupljanje ponuda za praćenje aktivnosti Skupštine grada putem audio-vizuelnih medijskih usluga“.

Za skoro tri godine, skupštinsko rukovodstvo, kao i predsednici radnih tela, nisu održali nijednu konferenciju za novinare

Prema tom javnom pozivu, za 3,5 miliona dinara, pored skupštinskih prenosa, jedna lokalna televizija je u obavezi da „prati i video izveštava o radu Skupštine i njenih tela kroz jednu emisiju mesečno do 30 minuta“. Za radijski prenos i izveštavanje izdvojeno je 400.000 dinara, bez obaveze da se izveštava sa sednica radnih tela.

Tako da se javnost o sednicama skupštinskih radnih tela informiše jednom mesečno kroz polučasovnu emisiju na lokalnoj televiziji koja jedina, od svih medija u Valjevu, dobija poziv za sednice radnih tela.

Zanimljivo je to da je kroz javni poziv za prikupljanje ponuda za praćenje aktivnosti Skupštine grada putem audio-vizuelnih medijskih usluga, obezbeđeno na drugoj lokalnoj televiziji, za 400.000 dinara, video izveštavanje o radu mesnih zajednica i o „radu odbornika na matičnim terenima“ kroz jednu polučasovnu emisiju mesečno, a za 300.000 dinara praćenje i izveštavanje rada javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač Grad kroz jednu polučasovnu emisiju mesečno.

Te emisije su afirmativne i praktično reklama vlasti, jer su u 30 minuta spakovani uspesi vlasti, dobro poslovanje javnih preduzeća i ustanova, aktivnosti vladajućih odbornika…Takvo finansiranje je u suprotnosti sa Zakonom o javnom informisanju i medijima u kome se navodi da se javni interes u oblasti informisanja sufinasira putem konkursa, ili se prećutno priznaje da se ovde ne radi o javnom interesu pa se i ne obaziru na Zakon.

Gradonačelnik priča samo s „odabranimmedijima

Gradonačelnik Valjeva Lazar Gojković od avgusta 2020. godine, kada je izabran za prvog čoveka grada, o svom i radu izvršne vlasti nije podneo nijedan izveštaj u Skupštini grada, uprkos brojnim zahtevima opozicionih odbornika. Gojković za skoro tri godine svoje vladavine nije održao nijednu konferenciju za novinare.

O rezultatima i planovima gradske vlasti kratko obavesti javnost na sednici Skupštine grada, obično u okviru neke tačke dnevnog reda, i kroz retke intervjue za „odabrane“ medije, a jedan od njih u Blicu platio je 480.000 dinara. Kolubarskim.rs gradonačelnik uvek odgovori, ali pitanja moramo poslati mejlom, a na odgovore čekamo nekoliko dana, pa i nedelja.

Prema Poslovniku Skupštine grada Valjeva, „konferenciju za štampu može da održi predsednik ili zamenik predsednika Skupštine u vezi pitanja koje razmatra Skupština, a predsednik radnog tela Skupštine o pitanjima iz nadležnosti tog radnog tela“. Međutim, za skoro tri godine, skupštinsko rukovodstvo, kao i predsednici radnih tela, nisu održali nijednu konferenciju za novinare. Istina, u Poslovniku piše može, a ne mora ili treba.

Odbornici Skupštine Valjeva konferenciju za novinare retko organizuju, i to čini samo nekolicina njih. Povremeno se oglase odbornici opozicije – Lokalnog fronta Valjevo i Socijalističke partije Srbije, i par puta dva odbornika vladajuće SNS.

Odbornici (ne) dobijaju odgovore na pitanja

Poslovnikom o radu Skupštine grada regulisano je kada i kako odbornici postavljaju pitanja, kao i ko je odgovoran za „blagovremeno dostavljanje obaveštenja, traženih podataka, spisa, uputstava“.

Gradonačelnik Valjeva Lazar Gojković od avgusta 2020. godineo svom i radu izvršne vlasti nije podneo nijedan izveštaj u Skupštini grada i za sve to vreme nije održao nijednu konferenciju za novinare

Uprkos tome, odbornici ne dobijaju „blagovremeno“ i konkretne odgovore. Retko dobiju odgovor na sednici Skupštine, uz obećanje da će dobiti pisanim putem, ali i to izostaje, te su pojedini odbornici, kako kažu,“ primorani da odgovore i dokumentaciju traže pozivajući se na Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja“.

Prema tvrdnjama opozicionih odbornika, čak im ni na te zahteve nije odgovoreno!

Kolubarske.rs su, pozivajući se naZakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, zatražile da nam se dostave sva odbornička pitanja u 2021, kao i odgovori na ta pitanja. Ni nakon zakonskog roka od 15 dana sekretar Skupštine grada Mladen Simović, koji je do skora bio i ovlašćeno lice za postupanje po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, nijeo dgovorio na naš zahtev.

Prema nezvaničnim informacijama, odbornici Skupštine gradasu u 2021. godini postavili su više od 200 odborničkih pitanja, a odgovore su dobili tek na desetak. I ti odgovori bili su nepotpuni.

Sve u svemu, odnos prema odbornicima i medijima kreiran je tako da samo afirmativne informacije dobijaju svoj put do javnosti uz kontrolisanu finansijsku potporu iz gradskog budžeta. Istinske informacije koje su od interesa za javnost ostaju utamničene, iza zatvorenih vrata, u uskim krugovima nosilaca vlasti u gradu i sve to iz jednostavnog razloga – izbegavanje odgovornosti.


*Autorka je glavna i odgovorna urednica portala Kolubarske.rs

 

#EU ZA TEBE
Ovaj tekst izrađen je u okviru projekta: „Vratimo se na početak – Parlament kao osnova vladavine prava“ koji je finansiran od Evropske unije. Za njegovu sadržinu isključivo je odgovoran medij Cenzolovka.rs i ta sadržina nipošto ne izražava zvanične stavove Evropske unije

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend