10. apr 2019.

Savet za štampu: Palež nastavlja sa kršenjem Kodeksa novinara

Komisija za žalbe Saveta za štampu osudila pisanje Paleža o Istinomeru, Cenzolovci i novinarki Jasmini Prodanović i podsetila na to da je ovom listu za nešto više od godinu dana izrekla pet javnih opomena zbog neprofesionalnog i neetičkog izveštavanja.

Komisija za žalbe Saveta za štampu jednoglasno je izrekla javnu opomenu listu “Palež” iz Obrenovca zbog teksotva “Lažomer”, “Cenzolovka”, “Mišolovka”, “Rokfeleri”…”, objavljenim 26. januara 2019. godine, pošto je prekršio nekoliko odredbi Kodeksa novinara Srbije.

Komisija je zaključila da je “Palež” prekršio je tačke 1 i 2 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara da tačno, objektivno i blagovremeno izvesti o događajima od interesa za javnost, poštujući pravo javnosti da sazna istinu i držeći se osnovnih standarda novinarske profesije, kao i da pravi jasnu razliku između činjenica koje prenosi, komentara, pretpostavki i nagađanja, kao i tačku 1 Odeljka VII (Poštovanje privatnosti), po kojoj novinar mora da poštuje privatnost, dostojanstvo i intergritet ljudi o kojima piše.

U obrazloženju odluke, Savet za štampu navodi da je zastupnik udruženja “Crta” podneo žalbu, smatrajući da su prekršene tačka 1 Poglavlja I i tačka 2 Poglavlja II, time što je veliki broj infomacija objavljen suprotno odredbama Kodeksa.

O Jasmini Prodanović je objavljano više uvredljivih spekulacija, kojima se povređuju njeno dostojanstvo i integritet, a privatnost joj je narušena i time što su u tekstu objavljeni njeni lični podaci – broj telefona i mejl adresa.

U žalbi je, između, ostalog, navedeno da se potpuno netačno tvdi da “Istinomer” nije registrovani medij, da se iznose neprihvatljivi stereotipi o tome kako “Crta” “muze” inostrane donacije, te da su oko nje okupljene “antisrpske”, “fašističke” i “neprijateljske organizacije”.

Redakcija lista “Palež” nije odgovorila na žalbu.

Komisija za žalbe je zaključila da je u tekstu izneta neistinita tvrdnja da “Istinomer” nije registrovan, čime je prekršena tačka 1 Poglavlja I. Ova tačka prekršena je i načinom na koji “Palež” piše o koleginici Jasmini Prodanović.

Bez obzira na to što se ona ovoga puta nije žalila, Komisija je zaključila da je u odnosu na nju prekršeno više tačaka Kodeksa. Sem tačke 1, prekršena je i tačka 2, koja propisuje da se mora praviti jasna razlika između komentara pretpostavki i nagađanja.

O Jasmini Prodanović je objavljano više uvredljivih spekulacija, kojima se povređuju njeno dostojanstvo i integritet, a privatnost joj je narušena i time što su u tekstu objavljeni njeni lični podaci – broj telefona i mejl adresa.

Komisija nije našla osnov za prekršaj tačke 2 Poglavlja II, na koju se podnosilac žalbe takođe žalio, a po kojoj ekonomski i politički interesi izdavača ne smeju da utiču na uređivačku politiku na način koji bi imao za posledicu netačno, neobjektivno, nepotpuno i neblagovremeno informisanje javnosti.

“Crta” nije dala nikakvo objašnjenje u vezi sa ovom odredbom, a Komisija nije imala infomacije na osnovu kojih bi mogla da donese zaključak da je reč o povredi ove tačke Kodeksa.

Članovi Komisije posebno su ukazali na to da list “Palež” kontinuirano krši Kodeks novinara Srbije, te da im je Komisija za nešto više od godinu dana izrekla pet javnih opomena zbog neprofesionalnog i neetičkog izveštavanja. Jedna od tih opomena izrečena je i na osnovu žalbe Jasmine Prodanović. Sve opomene odnosile su se na tekstove u kojima se redakcija “obračunava” sa ljudima sa čijim se stavovima ne slaže, sa očiglednom namerom da ih diskredituje. Uprkos tome, “Palež” nastavlja sa istom praksom, što prekršaje Kodeksa čini još težim, jer je, savim izvesno, reč o svesnoj nameri da se potpuno ignorišu profesionalni standardi.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend