01. jul 2016.

Ražalovanje u hodniku

Vremena se menjaju. Uvažena koleginica Tanja Jordović rešenje o prekomandi dobila je poštom. Meni je identično rešenje lice iz Kadrovske, okrećući pogled u stranu, uručilo na hodniku

Radi tog svečanog čina pozvan sam sa godišnjeg odmora. Bilo je to u vreme kad je koleginica bila zamenica direktora programa. Ja sam imenovan za pomoćnika tada nepostojećeg urednika Trećeg programa Radija. U rešenju je pisalo (tačka 6): „Neizjašnjavanje o ponudi u roku od osam dana ili odbijanje ove ponude predstavlja opravdan razlog za otkazivanje ugovora o radu od strane Poslodavca, što je otkazni razlog predviđen u članu 179, stav 5, tačka 2) Zakona i članu 68, tačka 5) Kolektivnog ugovora.“

Nezvanično mi je objašnjeno da sam ražalovan zbog duboke starosti i ništavnog političkog rejtinga. I jedno i drugo je tačno. Mator sam. Nisam sadio tikve ni s Tadićem ni sa Vučićem ni s njihovim pokrajinskim guvernerima. Prethodno rukovodstvo na sličan način prekomandovalo je nekoliko desetina novinara i programskih radnika. Koleginica Jordović možda nije bila obaveštena o tome, jer su prilikom prethodnih političkih smena, i onih pre njih, mudro ćutali i UNS i NUNS i NDN i ostale demokratske snage.

Uzgred, vrane su pametna stvorenja. Ni smenjeni ni smenjivači ne pominju plate i ostala primanja čelnika RTV.

 

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend