20. mar 2018.

Novinar udaljen sa suđenja radnika i NIS-a

Sudija Osnovnog suda u Pančevu Violeta Ćirić Pinter zabranila je prisustvo novinara na suđenju koje se vodi između bivšeg radnika Naftne industrije Srbije (NIS) Milorada Cerovića i NIS-a o poništaju aneksa ugovora o radu.

Ilustracija; Foto: Pixabay/ OpenRoadPR

Iako u Zapisniku o glavnoj raspravi na kojoj je novinar Radnik.rs Miloš Vučković želeo da prisustvuje piše da je rasprava javna, u daljem tekstu zapisnika se navodi da se „ne dozvoljava prisustvo novinara na raspravi“.

Premeštaj na manje plaćena radna mesta i otkaz

Bivši radnik NIS-a Milorad Cerović vodi više sporova protiv kompanije NIS AD u kojoj je preko 20 godina radio kao elektroinženjer. Spor koji se vodi pred Osnovnim sudom u Pančevu odnosi se na smanjenje zarade i premeštaj na drugo, manje plaćeno radno mesto.

„Aneksom ugovora o radu premešten sam sa posla elektroinženjera u Pančevu na mesto saradnika za marketinške aktivnosti u Pijaćoj vodi „Jazak“ na Fruškoj Gori, na posao van moje struke sa duplo nižom zaradom. Sledećim aneksom smanjena mi je ponovo zarada na 47.000 dinara. Onda sam sledećim aneksom premešten na radno mesto saradnika u službi digitalizacije arhive“, kaže Cerović.

Udruženje bivših radnika NIS-a

Milorad Cerović je i potpredsednik udruženja “Bivši radnici i mali akcionari NIS-a”(UBRIMAN) koje kako kaže ima nekoliko hiljada članova koji su bivši radnici NIS-a. On ističe da je udruženje osnovano kako bi se radnici koji su proglašeni za tehnološke viškove od strane NIS-a koordinisali u naporima da se sudskim putem vrate na posao.

Cerović navodi da je prvi aneks poništen presudom suda, a da ovaj spor vodi sa ciljem da poništi sve anekse ugovora o radu jer je to preduslov da poništi rešenje o otkazu i vrati se na radno mesto u Naftnoj industriji Srbije.

„Ovim aneksima poslodavac je pokušavao da me prisili da ja kažem – odlazim iz firme, ne zanima me, vi mene provocirate. Ali ja sam sve trpeo, proglašen sam tehnološkim viškom i otpušten sam na kraju“, kaže on.

 

Rasprava javna, ali ne dozvoljava se prisustvo novinara

Novinar Radnik.rs kontaktirao je upravu Osnovnog suda u Pančevu radi odobrenja prisustvovanja na suđenju gde mu je rečeno da je neophodno da se obrati postupajućem sudiji Violeti Ćirić Pinter „koja će razmotriti zahtev“ o prisustvovanju na suđenju. Sudija je u razgovoru rekla novinaru da podnese pisani zahtev upravi suda za prisustvovanje suđenju što je on i učinio.

U odgovoru na ovaj zahtev, sekretar suda je ponovo navela, ovaj put u pisanoj formi da je neophodno obratiti se postupajućem sudiji Violeti Ćirić Pinter „koja će razmotriti zahtev“.

[povezaneprice]

Na samom ročištu koje je održano 16. marta u Osnovnom sudu u Pančevu, sudija je zabranila novinaru Milošu Vučkoviću da prisustvuje sa obrazloženjem da „ne postoji interes javnosti“ kada je reč o ovom sporu.

U Zapisniku o glavnoj raspravi sastavljenom na ovom ročištu piše: „Konstatuje se da je sudija upoznao prisutnog novinara sa time iz kojih razloga ne želi da prisustvuje raspravi“, a u daljem tekstu: „Ne dozvoljava se prisustvo novinara na raspravi“.

Ironično, na samom početku ovog zapisnika piše – „Rasprava je javna“.

Rakić Vodinelić: To je povreda prava na javno suđenje

U vezi sa ovim slučajem, Radnik.rs pitao je za mišljenje profesorku prava u penziji Vesnu Rakić Vodinelić. Ona je navela da se do sada nije susretala sa slučajem da sudija zabrani prisustvo na suđenju, a da je reč o radnom sporu.

„Po zakonu su suđenja javna osim nekih koja su po zakonu zatvorena: brakorazvodne parnice, odnosi roditelja i dece i tako dalje“, navodi Rakić Vodinelić.

Ona navodi da se može u prekršajnom i krivičnom postupku zabraniti prisustvo lica koji će biti svedoci na suđenju. Ali, kako navodi, ako je suđenje javno, javnost može da prisustvuje.

„Suđenje je javno, sudija može da isključi javnost ako donese rešenje u kom se navode razlozi za isključenje javnosti. Ako ne, onda se radi o povredi prava na suđenje. Prema Ustavu Republike Srbije i članu 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima garantuje se javnost suđenja“, kaže Vodinelić.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend