02. avg 2021.

NUNS: Zaštitnik građana utvrdio propuste policije u vezi sa upadom u Staru Kapetaniju

Nezavisno udruženje novinara Srbije zahteva postupanje po preporukama Zaštitnika građana Zorana Pašalića koji je potvrdio loš rad Policijske stanice Zemun za upad u Staroj Kapetaniji zbog neblagovremenog i neefikasnog reagovanja prilikom preduzimanja radnji povodom prijava pretnji smrću i uništavanju imovine, te je ukazao na utvrđivanje odgovornosti svih učesnika i disciplinsku odgovornost.

Foto: Marko Somborac

Grupa od 10 maskiranih lica, u crnim fajerkama i sa kapuljačama na glavi upala je 13. oktobra 2020. na izložbu u okviru festivala „Novo doba” u Staroj Kapetaniji, bacila suzavac i pocepala izložene radove. Jedan od učesnika te izložbe je bio i Marko Somborac. Ipak, 27. januara ove godine on je podneo pritužbu Zaštitniku građana na rad Ministarstva unutrašnjih poslova, stoga je 30. jula Zoran Pašalić u svojoj odluci povodom ovog slučaja dao odgovore.

Naime, Zaštitnik građana Zoran Pašalić je utvrdio propuste u veoma traljavom radu policije. Kako navodi u odluci, neefikasno je postupljeno prilikom dobijanja informacija o pretnjama smrću i uništenju imovine, budući da je organizatorka te izložbe već obavestila nadležne organe da postoji potencijalna opasnost od upada i uništavanja izložbe, pošto su dobili pretnje putem Fejsbuka. Samim tim, kako se navodi, nije sprečeno ugrožavanje bezbednosti i zdravlja prisutnih građana. Takođe, povređeno je pravo na bezbednost, zaštitu imovine i povredu prava na efikasnost organa.

On u odluci daje preporuku da se utvrde identiteti svih lica odgovornih za upad, pošto je do sada identifikovano pet lica, dok je, prema rečima prisutnih, ali i iz dostavljenog izjašnjenja, bilo njih 10. Takođe, dao je i preporuku da se pokrene disciplinski postupak protiv policajca koji nije preduzeo sve mere, kada je primio informacije o pretnjama, zbog teške povrede službene dužnosti, odnosno da u budućnosti PS Zemun radi savesno i efikasno.

Zaštitnik građana je formirao i predmet prema Ministarstvu kulture i informisanja u vezi sa poražavajućim i opasnim saopštenjem koje je povodom upada izdato, u kojem se relativizuje ovo krivično delo, te se huligani i umetnici izjednačavaju.

NUNS ovim putem postavlja pitanje zašto je većina napadača ostala van domašaja zakona, iako za neke od njih postoji opis, odnosno postoje određene objave na Fejsbuk stranicama koje mogu ukazati na potencijalne učinioce, a o čemu je tužilaštvo obavešteno, ali i pitamo šta se dešava sa pretnjama smrću koje su upućene autorima i organizatorima izložbe putem interneta, pošto su za neke od njih nadležnim organima priloženi podaci o profilima i IP adresama.

NUNS svakako zahteva brzu, temeljnu i i transparentnu istragu, kao i da nadležni organi i institucije usvoje preporuke Zaštitnika građana, te da ovaj slučaj u što kraćem roku dovedu do kraja.

Naše udruženje će svakako pratiti ovaj slučaj u budućnosti, kao i do sada a posebno da li će se postupiti po preporukama Zaštitnika građana.

NUNS

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend