07. jun 2020.

Opština Žitište se sveti uzbunjivaču, zrenjaninski sud odbija da kazni odgovorne za odmazdu

Iako je uzbunjivačica iz Žitišta Divna Sakradžija vraćena na posao na nepostojeće mesto rada u obližnjem selu Torak, Osnovni sud u Zrenjaninu obustavio je izvršni postupak uz obrazloženje da je to radno mesto adekvatno njenim kvalifikacijama. Radno mesto u mesnoj kancelariji u koju je Sakradžija raspoređena zahvaljujući izmeni opštih akata opštine samo zbog nje ukinuto je još 2017. godine kada su javni beležnici preuzeli poslove overe od opštinskih administracija.

Ovim raspoređenjem uzbunjivačica je samo „sklonjena” iz sedišta opštine u Žitištu gde je bila nepoželjna. Sakradžija je ukazivala na nezakonit rad matičarske službe u ovoj banatskoj opštini, kada je prvo premeštana, a potom i otpuštena, pre nego što je uz pomoć advokata Pištaljke uspela da se privremenom merom, u skladu sa Zakonom o zaštiti uzbunjivača, vrati na posao do okončanja sudskog postupka pred Upravnim sudom.

Uprkos ishodovanoj privremenoj meri, opština Žitište nije postupala po ovoj odluci Višeg suda u Zrenjaninu, pa su advokati Pištaljke od Osnovnog suda u Zrenjaninu, nadležnog za prinudno izvršenje, zahtevali kažnjavanje kako opštine, tako i odgovornog lica. Predviđene kazne u iznosu od milion dinara za opštinu i sto hiljada za odgovorno lice, ipak su naterale odgovorne u opštini da pokušaju da reše ovaj problem raspoređujući Sakradžiju na neuslovno radno mesto u mesnoj kancelariji u selu Torak, koja je bila zatvorena pre tri godine.

Osnovni sud u Zrenjaninu međutim ove kazne nije izrekao, već je opštini davao podneske advokata Pištaljke na izjašnjenje, a potom je obustavio izvršni postupak smatrajući da je svrha izvršenja postignuta, odnosno da je Sakradžija vraćena na posao pošto je počela da radi u Torku.

„Činjenicu da je izršni poverilac raspoređen na radno mesto koje odgovara njenoj stručnoj spremi, znanju i radnoj sposobnosti, sud je utvrdio shodnom primenom pravila o teretu dokazivanja iz čl. 231 Zakona o parničnom postupku, na osnovu okolnosti da izvršni poverilac nije pružila nikakve dokaze na okolnost da je raspoređena na neodgovarajuće radno mesto…”, piše između ostalog u obrazloženju prvostepene odluke Osnovnog suda u Zrenjaninu.

Sud kao da je zaboravio da u uzbunjivačkim predmetima teret dokazivanja pada na stranu poslodavca, odnosno da je poslodavac, a ne uzbunjivačica Sakradžija, morao da dokazuje adekvatnost radnog mesta ukinutog pre tri godine.

Advokati Pištaljke zastupaju Sakradžiju u postupku po žalbi i istakli su da je uzbunjivačica više od četiri meseca čekala da opština postupi po privremenoj meri i vrati je na posao, a da je Osnovni sud u Zrenjaninu izbegavao da primeni zakon i kazni opštinu zbog takvog ponašanja. Uzbunjivačica je raspoređena na radno mesto gde faktički nema zaduženja „zbog čega trpi mobing praznog stola” što je – kako se navodi u žalbi – „dovoljan dokaz da je raspoređena na neadekvatno radno mesto” i zbog čega bi izvršni postupak morao da se nastavi do njenog vraćanja na odgovarajuće radno mesto. Drugostepeni sud još nije doneo odluku.

Uzbunjivačica Sakradžija prethodno je u opštini Žitište radila kao matičar. Prvo je premeštena na poslove arhivara, pa potom i otpuštena. Ostalo joj je još oko godinu dana do penzije.

Ostavite komentar

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

*

Send this to a friend