17. jan 2023.

EFJ osnovao ekspertsku grupu za rod i raznolikost

Nakon odluke Generalnog sastanka u Izmiru (Turska) u junu 2022. godine, članovi Evropske federacije novinara odlučili su da osnuju novu ekspertsku grupu koja se fokusira na pitanja roda i različitosti (Gender and Diversiti Ekpert Group – GENDEG). Prvi sastanak održan je 12. januara 2023.

Grupu, kojom predsedavaju Elena Tarifa (FeSP, Španija) i Lina Kuš (NUJU, Ukrajina), čini još 13 članova iz Austrije, Belgije, Bosne i Hercegovine, Francuske, Nemačke, Italije, Crne Gore, Portugala, Švajcarske.

Prvi sastanak pokrenuo je razgovore o prioritetima, ciljevima, kao i akcionom planu za 2023. Bezbednost novinarki, jednake mogućnosti na radnom mestu i pol i raznolikost u vestima su se pojavile kao ključne teme za dalji rad. Članovi su takođe podelili svoje najbolje prakse i praktične alate koji se koriste na nacionalnom nivou, kao što su Ekpertalia u Belgiji, Venecijanski manifest u Italiji, Novinarski centri solidarnosti u Ukrajini, ankete, podaci itd.

GENDEG će raditi u bliskom partnerstvu sa Gender savetom Međunarodne federacije novinara (IFJ), osnovanim 2001. godine.

„GENDEG je stvoren zato što, iako je mnogo urađeno, još uvek moramo da se pozabavimo rodnim nejednakostima i nejednakostima u različitostima, kako u redakcijama tako iu medijskim sadržajima. Sindikati novinara imaju veliku ulogu u tome da ova pitanja postanu ključne tačke akcije u našem kolektivnom pregovaranju i u našem svakodnevnom radu kao organizacija“, rekla je Elena Tarifa.

Lina Kushch je dodala da će grupa doprinijeti podizanju svijesti o nejednakosti i nedostatku različitosti na radnom mjestu: „Moramo formulisati jednostavne i atraktivne poruke za medijski sektor o tome koje rezultate možemo postići. Takođe je važno podržati pozitivne uređivačke prakse, jer rodna ravnopravnost i različitost čine redakcije, a i društvo u celini, održivijim i demokratskim“, rekla je Lina Kuš.

Sve informacije o aktivnostima GENDEG-a biće objavljene na sajtu EFJ. Ostale četiri ekspertske grupe rade na pitanjima vezanim za emitovanje, slobodne radnje, autorska prava i radna prava.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend