13. jun 2023.

Savet EU usvojio razvodnjen stav o anti-SLAPP direktivi

Savet Evropske unije usvojio je zajednički stav (opšti pristup) o takozvanoj Anti-SLAPP direktivi. Ovaj zakon, koji je predložila Evropska komisija 2022. godine, ima za cilj da se pozabavi rastućim problemom strateških tužbi protiv novinara, aktivista i drugih javnih čuvara širom Evrope.

Međutim, Evropska federacija novinara (EFJ) smatra da je tekst, koji je znatno razvodnjen, daleko ispod prvobitnog cilja zakona: da zaštiti novinare i pravo na informacije u Evropskoj uniji. Strateške tužbe protiv učešća javnosti (SLAPP) su oblik pravnog uznemiravanja koji se koristi da se zastraše i ućutkaju oni koji govore u javnom interesu.

Izveštaj objavljen 2022. od strane Koalicije protiv SLAPP-a u Evropi (CASE), čiji je EFJ član, pokazuje kumulativni trend rasta SLAPP-a od 2015. godine. Kao odgovor na zakonodavni predlog Komisije da se zaštite mete SLAPP-a i spreči širenje fenomen u EU, Evropski parlament i Savet EU dovršavaju svoj stav. Mnogo ispod onoga što je Evropska komisija do sada predložila, Savet ne obećava efikasan i adekvatan okvir za okončanje porasta SLAPP-ova:

  • namerava da ograniči delokrug direktive na čiste „prekogranične” slučajeve, tj. slučajevi u kojima se krivično gonjenje odvija u drugoj državi članici EU;
  • isključuje iz delokruga direktive građanske tužbe podnete u krivičnom postupku;
  • značajno slabi mehanizam prevremenog otpuštanja predlažući restriktivnu definiciju „očigledno neosnovanih slučajeva” isključujući mogućnost žalbe na odluke kojima se odbija prevremeno otpuštanje;
  • briše odredbu o naknadi štete u korist SLAPP ciljeva.

Komentarišući tekst Saveta, EFJ smatra da takva pozicija ne pokazuje snažnu političku volju da se deluje u korist slobode izražavanja:

„Previše je restriktivna da bi imala značajan uticaj. Da budemo jasni: vrlo mali broj slučajeva spada u delokrug onoga što savet predlaže. Još jednom, javne obaveze država članica se ne pretvaraju u konkretnu akciju kada je u pitanju obezbeđivanje povoljnog okruženja za novinare i medijske kuće“, rekao je generalni sekretar EFJ Rikardo Gutijerez. Tokom sastanka Saveta za pravosuđe i unutrašnje poslove, ministri Austrije, Mađarske, Slovenije, Nemačke, Poljske, Italije, Hrvatske, Litvanije, Holandije, Luksemburga, Slovačke, Estonije, Bugarske i Grčke su u velikoj meri podržali stav Saveta. Oni su istakli „uravnotežen“ pristup koji obezbeđuje pravo na pristup pravdi, kao i omogućava neophodnu „fleksibilnost“ na nacionalnom nivou i daje „više diskrecije nacionalnim sudovima“. I Malta i Irska naglasile su, međutim, da je tekst mogao biti ambiciozniji.

Komesar EU za pravosuđe, Didije Rejnders, takođe bi voleo da vidi jače odredbe. Rekao je: „Želeo bih da izrazim žaljenje zbog slabljenja pravnih lekova protiv zloupotrebnih sudskih postupaka, posebno brisanja odredbe o naknadi štete i slabljenja odredbe o dosuđivanju troškova. Evropski parlament treba da usvoji svoje mišljenje 27. juna pre nego što tri institucije počnu trijalogne pregovore.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend