01. nov 2018.

Gajović o „Ilustrovanoj“: Ne stavljamo se ni na čiju stranu

IZVOR N1

Ministarstvo nema običaj, niti je u njegovoj nadležnosti, komentarisanje bilo čijeg autorskog teksta, stoji u odgovoru državnog sekretara Ministarstva kulture i informisanja Vlade Srbije Aleksandra Gajovića, koji je Radiju Slobodna Evropa (RSE) upućen na upit povodom naslovne strane i teksta objavljenog u "Ilustrovanoj politici".

01. nov 2018.

Međunarodne reakcije na naslovnu „Ilustrovane politike“

Beta
IZVOR N1

Američka ambasada u Beogradu citirala je reči jednog od osnivača SAD Tomasa Džefersona o značaju i važnosti medija za svako društvo i državu, nakon objavljene naslovne strane Ilustrovane politike na kojoj je pisalo "Psi su pušteni". Reagovala je i međunarodna organizacija Reporteri bez granica (RSF) koja osuđuje "poziv na linč nezavisnih novinara".

31. okt 2018.

Kad država pusti pse…

IZVOR Insajder

Tekst „Psi su pušteni“ Ilustrovane politike, jedan je od najopasnijih tekstova koji je objavljen u poslednje vreme. Opasan, jer novinarima crta mete, jer država ostaje nema na to, jer se vidi rukopis povampirenih devedesetih godina kada je posle komentara „Ćuruvija dočekao bombe“ Ekspres politike koji je prošao kroz iste ruke i pročitan u udarnom dnevniku državne televizije, sa 17 metaka ubijen novinar Slavko Ćuruvija.

22. mar 2018.

Od „Ćuruvija dočekao bombe“ do „Gospodari zvuka“: Već viđen scenario poznatog autora

IZVOR Insajder

Đorđe Martić, glavni odgovorni urednik Politike ekspres koja je u vreme NATO bombardovanja objavila tekst pod naslovom "Ćuruvija dočekao bombe“ i time ga javno žigosala kao stranog plaćenika, da bi samo nekoliko dana kasnije bio ubijen, devetnaest godina kasnije ponovo pojedince proglašava izdajnicima. Na meti mu je sada generalni direktor RTS-a Dragan Bujošević, koga u tekstu „Gospodari zvuka“ objavljenom u prošlom izdanju Ilustrovane politike optužuje da je saradnik NATO i američke države tražeći njegovu ostavku zbog takozvane „afere regler“. Na ovaj tekst reagovao je i sam Bujošević najavljujući tužbu protiv Đorđa Martića.

29. maj 2017.

Posle sramnog napada na Ćuruviju, Politika odbila da objavi reagovanje Komisije za istraživanje ubistava novinara

Piše Veran Matić, Komisija za istragu ubistava novinara

Ignorišući Kodeks novinara Srbije i svoju obavezu da omogući da se u raspravi o važnom društvenom pitanju čuje i druga strana, v.d. glavnog i odgovornog urednika Žarko Rakić ne samo što je omogućio naručiocu zlokobnog teksta iz 1999, „Ćuruvija dočekao bombe“, da i posthumno blati našeg ubijenog kolegu Slavka Ćuruviju, već je otvorio vrata sumnji da je ovaj novi sramni napad na Ćuruviju integralni deo njegovog uređivačkog koncepta, kaže se u reagovanju Komisije za istragu ubistava novinara

24. maj 2017.

Kako je Politika osumnjičila Đinđića za Ćuruvijinu smrt

Piše K. Živanović
IZVOR Danas

Duboko sam nesrećna zbog odluke urednika Politike. Tako ne postupaju oni kojim je cilj da Politika bude list pristojne Srbije, kaže za Danas bivša glavna urednica ovog lista Ljiljana Smajlović komentarišući odluke aktuelnog uredništva da objavi tekstove problematične sadržine, od kojih je poslednji Đorđa Martića „Ćuruvija, Račak i Gordić“ izazvao oštru osudu stručne javnosti i…

23. maj 2017.

Grub napad

Piše Ljiljana Smajlović
IZVOR Politika

No­vi ko­lum­ni­sta Po­li­ti­ke Go­ran Ko­zić obra­tio mi se 15. ma­ja u li­stu „Po­li­ti­ka“ sa se­bi ka­rak­te­ri­stič­nim agre­siv­nim pro­sta­štvom („Alo, se­stro, šta si ti ura­di­la za Po­li­ti­ku, osim što si je opljač­ka­la...“). Oki­dač je bi­la mo­ja iz­ja­va dru­gim li­sto­vi­ma da je dr­ža­va od­go­vor­na za sta­nje u me­di­ji­ma ko­jim upra­vlja. „Dr­ža­va sno­si od­go­vor­nost jer ni­je ras­ple­la vla­snič­ke od­no­se ni u Po­li­ti­ci, ni u No­vo­sti­ma. Kad ka­žem dr­ža­va, mi­slim na Alek­san­dra Vu­či­ća“, do­slov­ce sam re­kla.

Preuzeto sa: UNS

Send this to a friend