08. feb 2017.

Pristup javnim informacijama pravo je svih građana, ne samo novinara (Video)

Piše Elvira M. Jukić

Podaci o funkcionisanju institucija ili trošenju javnih novaca nisu informacije koje mogu da dobiju samo novinari ili istraživači. Prava na pristup javnim informacijama i dokumentima ista su i za ostale građane. Međutim, u institucijama i dalje postoji otpor i nerazumijevanje obaveze davanja informacija. U praksi, institucije u Bosni i Hercegovini često nalaze načine da zaobiđu provođenje Zakona o slobodi pristupa informacijama.

Send this to a friend