11. avg 2023.

EFJ podržava nacrt preporuke Saveta Evrope za borbu protiv SLAPP-a

IZVOR NUNS

Koalicija CASE, čiji je član i Evropska federacija novinara (EFJ), učestvovala je u javnim konsultacijama kako bi komentarisala Nacrt preporuke Saveta Evrope za borbu protiv SLAPP-a. EFJ se pridružuje CASE-u u snažnoj podršci odobrenju teksta od strane Komiteta ministara i nastaviće da podržava napore SE da suzbije SLAPP i da vidi kako njegove države članice implementiraju taj nacrt.

09. avg 2023.

Malta – zemlja sa najvećim brojem SLAPP tužbi u EU

Malta je zemlja sa najvećim brojem SLAPP tužbi po glavi stanovnika u Evropskoj uniji (EU), a ovi podaci u kombinaciji sa tekućom istragom o smrti novinarke Daphne Caruana Galizia trebali bi potaknuti ovu zemlju da donese sveobuhvatne zakone kako bi zaštitila one koji govore u javnom interesu, piše Evropska federacija novinara (EFJ).

05. jul 2023.

Bilo bi pravedno da se SLAPP tužitelje može kazniti za podizanje neutemeljenih tužbi

Piše Davorka Blažević
IZVOR HND

Hrvatsko novinarsko društvo pridružilo se Europskoj federaciji novinara (EFJ) i Case koaliciji, mreži europskih organizacija u borbi protiv SLAPP-a, kako bi upozorili da opći pristup EU Vijeća Anti-SLAPP Direktivi dokida zaštitu novinara koji otkrivaju zlouporabe – što ugrožava pravo građana da znaju i novinara da informiraju. O svojim iskustvima svjedoče kolege koje su na meti SLAPP-a te iznose svoje viđenje kakvu Anti-SLAPP Direktivu trebamo.