11. avg 2023.

EFJ podržava nacrt preporuke Saveta Evrope za borbu protiv SLAPP-a

Koalicija CASE, čiji je član i Evropska federacija novinara (EFJ), učestvovala je u javnim konsultacijama kako bi komentarisala Nacrt preporuke Saveta Evrope za borbu protiv SLAPP-a. EFJ se pridružuje CASE-u u snažnoj podršci odobrenju teksta od strane Komiteta ministara i nastaviće da podržava napore SE da suzbije SLAPP i da vidi kako njegove države članice implementiraju taj nacrt.

Kroz CASE komentare, želimo da skrenemo pažnju na delove u tekstu za koje čvrsto verujemo da treba da budu sačuvani i koji, ako budu uklonjeni ili oslabljeni, mogu u velikoj meri uticati na delotvornost Nacrta preporuke.

Posebno verujemo da:

-posebnu pažnju treba posvetiti načinu na koji su SLAPP-ovi opisani u celom tekstu, uključujući različite strateške ciljeve kojima se teži kroz zloupotrebu parnica kako bi se izbeglo restriktivno tumačenje;

-treba uključiti eksplicitnije odredbe kojima bi se odredile konkretne odgovornosti i radnje koje države članice moraju preduzeti u procesu implementacije;

-državama članicama treba preporučiti da se posvete podizanju svesti o nacrtu preporuka;

-gornje granice ili maksimalne iznose koji se mogu tražiti kao nadoknada štete ili sudskih troškova treba uključiti u tekst;

-mehanizam prevremenog odbacivanja je ključni element svakog efikasnog anti-SLAPP zakonodavstva i stoga pozdravljamo njegovo uključivanje. Mehanizam bi trebao i dalje da bude dostupan u kasnijim fazama sudskog postupka;

-alternativni mehanizmi za rešavanje sporova kao što je medijacija treba da budu istaknuti kao potencijalno sredstvo za izbegavanje SLAPP-a.

Ceo teks pročitajte ovde. (engl)

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend