29. nov 2023.

Žig sramote u digitalnom dobu: Novinari spremni na sve zbog klikova, makar izmišljali. Njihove žrtve na internetu doživotno žigosane

Piše Una Grekulović

Profesija se urušila, novinari su manje obrazovani, sve je više onih koji su tu zato što ne mogu da nađu drugi posao. U onlajn medijima novinari su slabo plaćeni ili nisu plaćeni uopšte. Neki mediji odbijaju da poštuju etički kodeks i na sve su spremni da dođu do čitalaca, makar i izmišljali, rečeno je na predstavljanju istraživanja o medijskoj etici u digitalnom dobu

01. mar 2018.

Novinarsko pitanje je ubijeno

Razgovarala Žarka Radoja

Tanja Jakobi, izvršna direktorka Centra za istraživanje javnih politika: U novinarima je ubijena sama ideja da se o nečemu pitaju, i da nekoga pitaju jer su konstatno ućutkivani.