19. apr 2016.

Četrdeset dana za JRDP „Radio Požarevac“

radio požarevac logo(ili kako je Skupština Grada Požarevca onemogućila prvatizaciju JRDP „Radio Požarevac“)

Drugi krug privatizacije mnogih medija tokom procesa  prvatizacije medija u Republici Srbiji nije se ni dogodio, usled raznih proceduralnih grešaka u primeni  Zakona o privatizaciji (Sl. glasnik Republike Srbije br. 83/2014, 46/2015  i 112/2015) i Zakona o Javnom informisanju i medijima (Sl. glasnik Republike Srbije br. 83/2014 i 58/2015). 

Među njima se nalazi i JRDP „Radio Požarevac“.

Kako bi konačno saznali šta se dogodilo u procesu privatizacije JRDP „ Radio Požarevac“,  obratili smo se nadležnima u Ministarstvu privrede, od kojih smo dobili sledeće informacije (celokupni dokument):

Kako se prvi krug privatizacije JRDP „Radio Požarevac“ zbog  (neracionalne) početne cene od (31000 €) zavšio 12.08. 2015. neuspešno, Agencija za privatizaciju je 26.08.2015. uputila dopis Skupštini Grada Požarevca, kao nadležnom organu u smislu člana 21. Zakona o privatizaciji, a u cilju dobijanja saglasnosti i utvrđivanja nove početne cene u skladu sa članom  29. stav 2 Zakona o privatizaciji, za objavu novog javnog poziva.

Skupština Grada Požarevca je 30. 9.2015. donela  Odluku o određivanju modela i metoda privatizacije, kao i predlaganje mera za pripremu i rasterećivanje subjekta privatizacije JRDP „Radio Požarevac“, kojim je definisala novu (znatno realniju) početnu cenu u drugom javnom nadmetanju za JRDP Radio Požarevac, a koja je iznosila 33% od početne cene u prvom krugu (oko 10 000€).

Ista odluka je dostavljena Aagenciji za privatizaciju tek 06.10.2015 godine.

Interesantno je da je Skupštini Grada Požarevca za donošenje Odluku o određivanju modela i metoda privatizacije, kao i predlaganje mera za pripremu i rasterećivanje subjekta privatizacije JRDP „Radio Požarevac“, bilo potrebno 40 dana, iako je članom. 21 Zakona o privatizaciji određen rok od 30 dana.

Da li je na ovaj način  Skupština Grada Požarevca preudicirala gašenje JRDP „Radio Požarevac“ ostaje da se vidi u narednom periodu!

Da stvari sa privatizacijom medija nisu išle na ruku medijskim radnicima koje su želeli da privatizuju medijske kuće  govori i sledeći dopis Ministarstva kulture i informisanja.

Ovaj dopis je upućen 16.10.2015 godine, na upit Agencije za privatizaciju, povodom organizovanja trećeg javnog poziva za organizovanje prodaje javnog kapitala JP „Radio Subotica“. Ministarsvo kulture i informisanja je u ovom dokumentu  (delovodni broj 023 -01-00224/2015-04), izrazilo svoje mišljenje  da je bespredmetno organizovati treći javni poziv, koji neće moći biti realizovan do 31.10.2015. što je zakonom određen rok koji se mora poštovati.

Ovakvo mišljenje Ministarstva kulture i informisanja, Agencija za privatizaciju je sprovela na sve medije koji nisu bili privatizovani do  16.10.2015., iako je za pojedine, poput JRDP „Radio Požarevac“, imala zainteresovanog kupca.

Od Ministarstva kulture i informisanja zatražena je informacija o ovakvoj politici Ministarstva kulture i informisanja.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend