08. jan 2016.

Direkcija: Popis imovine Tanjuga je u toku

tanjug logo veciPopis imovine novinske agencije Tanjug još je u toku, a odluku o tome šta će biti urađeno sa imovinom doneće Vlada, navodi Republička direkcija za imovinu

U odgovoru Novinskoj agenciji Beta u vezi sa imovinom Tanjuga, Republička direkcija za imovinu navela je da popis Tanjugove imovine još nije završen, ali da Direkcija već ima podatke o nepokretnoj imovini Tanjuga, koje je dobila iz baze podataka katastra nepokretnosti Republičkog geodetskog zavoda, kao i iz sopstvene evidencije nepokretnosti.

Navedeno je, takođe, da Direkcija za imovinu nije preuzela imovinu Tanjuga, jer Tanjug još nije izbrisan iz Registra privrednih subjekata.

Odlukom Vlade Srbije o prestanku rada Tanjuga od 5. novembra, Direkcija za imovinu zadužena je da preuzme imovinu državne novinske agencije i to, kako je saopštila Direkcija, po brisanju Tanjuga iz Registra privrednih subjekata.

Prema navodima Direkcije, imovinu Tanjuga čine pravo svojine na nepokretnostima i pokretnim stvarima, zatim pravo korišćenja na stvarima u javnoj svojini, novčana sredstva i druga imovinska prava.

Direkcija za imovinu formirala je komisiju za popis imovine, koja taj posao obavlja zajedno sa ovlašćenim predstavnicima Tanjuga.

Na pitanje šta će biti sa imovinom ukinute državne novinske agencije, Direkcija za imovinu odgovorila je da će odluku o tome, po preuzimanju imovine, doneti Vlada.

Tanjug je, odlukom Vlade Srbije, prestao da radi 31. oktobra prošle godine, jer u postupku privatizacije, u dva kruga, nije bilo zainteresovanih kupaca za tu agenciju.

Od odluke o prestanku rada, država je iz budžeta uplatila Tanjugu nešto više od 76 miliona dinara za otpremnine za 152 zaposlena kao i za rešavanje pravnih posledica prestanka rada agencije. Agencija je nastavila da emituje vesti i posle odluke o prestanku rada.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend