05. apr 2016.

Grad otpisuje dug od 3,5 miliona RTK

Logo Radio-televizije Kragujevac (1)Gradsko veće utvrdilo je predlog odluke o otpisu potraživanja grada Kragujevca prema JP Radio televizija Kragujevac i uputilo Skupštini grada na razmatranje i odlučivanje

Radi se o pripadajućem delu poreza na zarade koji su prihod lokalne samouprave u iznosu od 3.479.185 dinara. Razlog za donošenje ove odluke je postupanje po zaključku Vlade Republike Srbije od 24. septembra 2015. godine kojim je utvrđeno da su državni poverioci dužni da subjektu privatizacije JP RTK otpišu dug sa stanjem na dan 31. 12. poslednje poslovne godine.

Postupak privatizacije završen je zaključivanjem ugovora o prodaji kapitala 15. oktobra 2015. godine. Kako je Republika Srbija deo od 80 odsto prihoda od poreza na zarade otpisala, da bi se deo od 20 posto koji je prihod grada Kragujevca otpisao od strane Poreske uprave Kragujevca potrebno je da Skupština grada da saglasnost i otpiše ta potraživanja.

Read more http://ritamgrada.rs/kragujevac/vesti/grad-otpisuje-dug-od-35-miliona-rtk/

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend