13. maj 2016.

Ozbiljne laži oko Novosti, otvoriće ozbiljne procese

Večernje_novosti.svg (1)Odgovor Izvršnog odbora Kompanije Novosti na pismo grupe zaposlenih u Štampariji Borba objavljeno 11. maja na sajtu UNS-a prenosimo u celosti

Na Pismo “Grupe zaposlenih u Večernjim novostima”, objavljeno na sajtu UNS-a, reagovala je “Grupa zaposlenih radnika Štamparije Borba”, što je takođe objavljeno na ovom sajtu. Ovo drugo pismo predstavlja grubu obmanu javnosti, obiluje lažima, zametanjem tragova i zahteva sledeća objašnjenja.

Sva dugovanja Novosti prema Štampariji Borba, napravljena su pre dolaska Ratka Dmitrovića u Novosti. Ovo je lako proverljiva činjenica koju ne može da obori ni stotinu puta ponovljena laž iz Štamparije Borba. Dmitrović je u Kompaniji Novosti zatekao prazan račun, milijardu i 100 miliona dinara duga, po raznim osnovama, i samo dva izdanja koja su poslovala pozitivno; dnevni list Večernje novosti i Treće oko… Svi drugi listovi, revije, magazini, pravili su gubitak.

Dug Novosti prema Štampariji Borba nastao je u godinama u kojima je sadašnji direktor Štamparije Borba, Vladimir Gudurić, istovremeno bio izvršni direktor Kompanije Novosti i generalni direktor Štamparije Borba. Znamo da ovo zvuči neverovatno ali je istina. Platu je, naravno, primao i na jednom i na drugom mestu. Da priča bude još neverovatnija treba imati na umu da je u isto to vreme, Manojlo Vukotić, generalni direktor Kompanije Novosti, u jednom periodu bio i predsednik Upravnog odbora Štamparije Borba.

Kompanija Novosti preuzela je 2002. godine, dakle u Gudurićevo vreme, iz SJU Borba, dnevni list Sport, sa 120 miliona gubitaka. Od tada do danas Sport nikada nije poslovao pozitivno. Novosti i danas plaćaju gubitke Sporta u visini milion dinara mesečno. Po odluci Skupštine akcionara Novosti i Nadzornog odbora Kompanije Novosti, list Sport je prodat 2015. godine, po ceni koju je utvrdila agencija za procenu kapitala, sertifikovana od strane države. U trenutku prodaje Sport je Kompaniji Novosti mesečno nanosio gubitak od 2,5 miliona dinara. Ako zaposleni u Sportu nekoga treba da pitaju o svojoj sudbini onda je to Vladimir Gudurić. On o tome sve zna.

U svom dopisu Grupa iz Štamparije tvrdi da su u Kompaniji Novosti (valjda od dolaska Dmitrovića na njeno čelo) “ugašena ili prodata tri dnevna lista i jedno nedeljno izdanje”. Ova tvrdnja je gola laž. Za vreme od kada je na čelu Novosti Ratko Dmitrović i njegov menadžment, nije ugašeno ni jedno jedino izdanje. Ni dnevno ni periodično. Kako bi se došlo do novih izvora prihoda, jer pomoći niotkuda nije bilo, pokušali smo sa štampanjem Novosti u Australiji, ali je taj projekat, odlukom tamošnjeg partnera zaustavljen, bez dinara gubitka za Novosti. A štampanje Novosti u Nemačkoj zaustavljeno je da ne bi proizvodilo dodatne gubitke, pošto je i ono nasleđeno kao gubitaš.

Zaposleni iz Štamparije Borba naglašavaju da je Večernjim novostima pao tiraž što, po njima, treba da dokaže nesposobnost čelnih ljudi Novosti. Ovo je isto kao da proizvođače fiksnih telefona optužujete da su nesposobni jer im je poslednjih godina opala prodaja. Opala je zbog nezadrživog prodora mobilne telefonije. Tako je i sa štampanim medijima. Tiraži u celom svetu padaju strahovitoim brzinom, pod naletom interneta i elektronskih medija uopšte, gase se listovi sa decenijskom pa i stogodišnjom tradicijom. Nedavno je zaustavljen slavni “Independent”. Za poslednje četiri godine u Srbiji je čitalačka publika dnevnih listova sa 850.000 pala na 450.000. Najmanji pad prodaje, ubedljivo najmanji, imaju Večernje novosti.

A sada nešto što prevazilazi i Riplijeve rubrike. Obratite pažnju jer ono što sledi verovatno i nije zabeleženo nigde u savremenoj Evropi, ali jeste na relaciji Kompanija Novosti-Štamparija Borba.

Dakle, 2002. godine, rukovodstva Novosti (Gudurić je tada u Novostima pomoćnik generalnog direktora za proizvodnju i razvoj) i Štamparije Borba donose odluku o zajedničkom ulaganju u visini 11 miliona evra. Pola-pola, odnosno 50 odsto jedni, 50% drugi. Kupljena je “KBA” štamparska mašina i još neki pomoćni sistemi, osnovano zajedničko preduzeće, “Štamparija Novosti” na koje je uknjižena nova mašina i krenulo se sa radom. I šta se dogodilo?

Od tada do današnjeg dana Kompanija Novosti nije imala ni dinara koristi od te investicije. Sve poslove na mašini, koja je 50% u njihovom vlasništvu, Novosti su plaćale i plaćaju Štampariji Borba punom cenom, umesto da se ta cena umanjuje za 50%. Kako je to moguće? Gde je isparilo 5,5 miliona evra Kompanije Novosti? To svakako zna ondašnji i sadašnji direktor Vladimir Gudurić, koji je istovremeno bio direktor Štamparije Borba i direktor u Kompaniji Novosti.

Za 13 godina, koliko je prošlo od spomenutog zajedničkog ulaganja, Štamparija Borba pruža usluge trećim licima, na mašini koja je 50% vlasništvo Novosti, ali sav prihod uzima sebi. Vladimir Gudurić o tome ne želi ni da razgovara, odbija svaku inicijativu ove vrste koja dolazi iz Novosti. Kuda ide taj novac? Zašto se i na ovaj način potkradaju zaposleni u Novostima. Radi se o velikim sumama pošto je Štamparija Borba, na spomenutoj mašini, svojevremeno štampala i Blic, u velikim tiražima, i još neke dnevne listove, a danas štampa list Danas i druga periodična izdanja.

Ne postoje “oteti i odneti poslovi” koje spominje grupa zaposlenih radnika Štamparije Borba. Postoji činjenica da Štamparija ne zadovoljava tehničke mogućnosti da štampa dodatke, a o tome je reč, i kvalitetne magazine u punom koloru, na premaznom papiru. Dok su drugi osavremenjivali svoje tehničke usluge, ulagali u štamparske mašine, rukovodstvo Štamparije Borbanije sve ove godine nije bilo u stanju (ili nije htelo) da odvoji desetak miliona dinara za dodatak koji bi se instalirao na spomenutu KBA mašinu, čime bi se otvorila mogućnost štampanja dodataka Večernjih novosti (TV Novosti , Život plus) i dodataka za druge naručioce. Uložena sredstva vratila bi se za mesec dana.

Spomenuto zajedničko preduzeće, Štamparija Novosti, potpuno je pod kontrolom Štamparije Borba. Već osam godina Gudurić imenuje svog čoveka (uzgred rečeno, svoga kuma) na mesto direktora, ne dozvoljavajući Novostima da bar u jednom mandatu rukovode zajedničkom firmom. Zbog čega Gudurić to ne dozvoljava? Šta krije? Ko dopušta tom čoveku da radi šta hoće? Zašto Štamparija Borba nema Nadzorni odbor?

Grupa zaposlenih radnika Štamparije tvrdi da se Dmitrović ne potpisuje imenom Radomir, što mu je pravo ime, već Ratko “kako bi izbegao odgovornost za gašenje Večernjih novosti”. Komentarisati ovakve “argumente” bila bi uvreda za zdrav razum. Dovoljno je pogledati samo jedan službeni dokument Kompanije Novosti i Dmitrovićev potpis.

Kad se okončaju svi sudski procesi, oni koji su još u toku kao i ovi koje Kompanija Novosti otvara ovih dana; kada se utvrdi gde je nestalo 5,5, miliona evra Kompanije Novosti, uloženih u mašinu od koje korist ima samo firma na čijem je čelu Vladimir Gudurić; kad se utvrdi da li je spomenuta mašina plaćena znatno iznad cene, plus cena montaže; kada se izvede na čistac za koliko je desetina miliona dinara Štamparija Borba oštetila budžet Srbije, na obavezi plaćanja poreza Štamparije Novosti; kad se jasno utvrdi ko je kriv što je novi menadžment, na čelu s Dmitrovićem, 16. maja 2013. godine u Novostima našao prazan račun i katastrofalnu situaciju, dobićemo jasnu sliku onoga što lažima i podmetanjima pokušava da sakrije “Grupa zaposlenih radnika Štamparije Borba”.

Biće velikih iznenađenja; saznaćemo kako je uništena jedna zdrava, profitabilna kompanija, o Novostima je reč, koju su nakon “demokratskih promena” preuzeli Manojlo Vukotić i Vladimir Gudurić. Na računu su našli 750.000 maraka, 6,5 miliona dinara i prosečan dnevni tiraž Večernjih novosti od 250.000. Iza sebe su ostavili milijardu i 100 miliona dinara duga, potpuno uništenu kompaniju, koju je sadašnji menadžment, bez ičije pomoći sa strane, uspeo da vrati u život.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend