13. maj 2016.

Šta se stvarno događa sa Novostima?

UNS je dobio pismo grupe zaposlenih u GPK “Štamparija Borba” a.d. kao reakciju na prekjuče objavljeno “Pismo grupe zaposlenih u Večernjim novostima”. Pismo grupe zaposlenih u GPK “Štamparija Borba” a.d. prenosimo u celosti

Ohrabrila nas je činjenica da se neko u Kompaniji Novosti zabrinuo nad sudbinom Večernjih novosti i njenih radnika, pa želimo da damo svoj doprinos, tako što ćemo im pružiti sve informacije kojima mi raspolažemo o tome šta se stvarno događa u Večernjim novostima.

Bilo bi svrsishodnije da su se obratili sopstvenom rukovodstvu – menadžmentu, koje je u obavezi da im omogući uvid u svu dokumentaciju bitnu za poslovanje firme. Tako funkcioniše sistem u Štampariji Borba, firmi sa implementiranim međunarodnim standardima. Mi, grafički radnici, u skladu sa procedurama, tražili smo i dobili pisane odgovore na sva pitanja, koja smo postavili svom rukovodstvu, pa smo u prilici da “grupi zaposlenih” u Večernjim novostima objasnimo šta se stvarno događa u Večernjim novostima, posebno u delu odnosa sa Štamparijom Borba.

Odnos sa Štamparijom Borba nije opterećen navodnim dugom od “nekoliko miliona evra”, već dospelim dugom od tačno 771.807.342,96 dinara, odnosno 6.282.447 evra. Ukupan dug je mnogo veći.

Tvrdnja generalnog direktora Kompanije Novosti da su, od dana od kada je on u toj kompaniji, “svi tekući troškovi prema Štampariji Borba plaćeni, pa i preplaćeni”, ne odgovaraju činjenicama, a izvučena je iz šireg konteksta poslovnih odnosa. Od maja 2013. godine do kraja aprila 2016. godine Štampariji Borba su Novosti manje platile tačno u dinar 12.594.143,91 dinar. To bi bilo sasvim prihvatljivo, da iza toga ne stoji brutalno pljačkanje Štamparije.

Odnosi Novosti i Štamparije jesu “dramatični”, naročito za Štampariju. Ogledaju se u iznošenju poslova – dodataka, netransparentnoj prodaji najstarijeg sportskog lista i prestanku njegovog štampanja u Štampariji. Najdramatičnija je činjenica da je iza otetih i odnetih poslova ostalo više od dvesta miliona dinara duga. Činjenica je da se, od dolaska R. Dmitrovića na čelo Novosti, tiraž svih izdanja, naročito Večernjih novosti, katastrofalno urušio, jer se čovek surovo obračunao sa sopstvenim tiražom.

“Grupa zaposlenih u Večernjim novostima” traži krivce i rešenja van sopstvenih redova, ne uzimajući u obzir najbitnije činjenice:

– da se Novosti štampaju tri godine bez ugovora,

– da su štampani tiraži svih izdanja smanjeni 25-50%,

– da su samo Večernje novosti sa 175.762 primerka prosečnog dnevnog tiraža u prvom kvartalu 2013. godine spale na 126.424 primerka u istom kvartalu 2016. što je pad od nepunih 50.000 tiraža dnevno, odnosno 30%.

Ovo je najdramatičnije za sve zaposlene u obe kompanije i direktan je rezultat poslovnih avantura rukovodstva Novosti, koje direktno koštaju Štampariju Borba preko 520 miliona dinara umanjenih prihoda, a da “grupa zaposlenih u Večernjim novostima“ o tome ništa ne zna, kao što nije upoznata ni sa sledećim:

– da Večernje novosti nisu najtiražniji dnevni list u zemlji.

– da se na drugoj strani matičnog lista objavljuje podatak o štampanom tiražu, uvećan za 5.000-17.000 primeraka od stvarnog.

– da su ugašena ili prodata tri dnevna i jedno nedeljno izdanje

– da su kolege iz “Sporta” “briljantnim” poslovnim aranžmanom generalnog direktora Novosti, praktično ostale na ulici, a radnici Štamparije bez posla koji su štampali punih 65 godina

– da je generalni direktor prvi put kročio u prostorije Novosti 16. maja 2013. godine a zasnovao radni odnos 1. aprila iste godine. Dakle mesec i po retroaktivno, a sve po zakonu.

– u javno dostupnim dokumentima može se videti da R. Dmitrović ne poseduje potrebnu stručnu spremu za obavljanje poslova generalnog direktora Novosti.

– da se u Impresumu matičnog izdanja potpisuje lažnim imenom, kao Ratko, kako bi iz tehničkih razloga izbegao odgovornost za gašenje Večernjih novosti.

– kleveće radnike Štamparije koje prijavljuje policiji da su saboteri

– blati direktora Štamparije, jer mu je nepremostiva prepreka za otimanje državne i radničke imovine

– šikanira novinare i radnike Novosti koji se osmele da kritikuju njegovo štetno delovanje

– diskredituje članove NO Novosti koji nisu spremni da se svrstaju u njegovu kolonu

– kritikuje vlasnika koji nije spreman da razgovara sa delegacijom kolegijuma i “uspešnim” menadžmentom

– upire prstom čak i u Premijera koji neće da učestvuje u planu likvidacije po modelu Radomira Ratka Dmitrovića.

Generalni direktor Novosti iskazuje visok stepen mržnje prema Štampariji Borba, kojoj privatno duguje preko 40.000 evra, po izvršnoj sudskoj presudi III-Iv12935/04. Kad je mogao kao privatno lice, kakvu tek štetu pravi Štampariji, kao generalni direktor Novosti? A najviše mrzi Večernje novosti, instituciju kojoj nikada nije pripadao, ne pripada, niti će pripadati.

Generalni i izvršni direktor Novosti, danima obmanjuju svoje zaposlene tvrdnjom da ih je Štamparija blokirala, pustila menicu, plašeći ih da zbog Štamparije neće primiti sledeću platu…. Istina je da su Novosti bile blokirane od strane Narodne banke Srbije, a po nalogu suda. To je izvršenje od desetak miliona dinara, po osnovu konačne presude. Ali ta presuda nije jedina. Štamparija poseduje izvršnu i konačnu presudu na preko tri miliona evra, koju, uvažavajući zajednički interes zaposlenih u obe kompanije, već mesecima ne aktivira. Po osnovu te presude i u okviru nje nalazi se preko 170 miliona neplaćenih kamata, koje predstavljaju trošak kompanije Novosti u 2014. i 2015. godini. Pored ove dve presude u toku su dva sudska spora, po tužbi Štamparije, na iznos od preko 4.000.000 evra, a ishod će biti nepovoljan po Kompaniju Novosti, jer je osnov isti kao i kod prethodno dobijenih presuda.
Ovo je važna informacija za “grupu zaposlenih u Novostima” jer dolaze do saznanja da poslovni rezultati iskazani za 2014. i 2015. godinu nisu pozitivni, kako tvrdi generalni direktor Novosti, jer ne pominje, hvaleći svoj poslovni rezultat, da je dug prema Štampariji predmet okončanog sudskog spora i da za sobom nosi direktne troškove kamate za 2014. i 2015. godinu u iznosu od 170 miliona dinara, koje se, umesto u bilansima i rezultatu, skrivaju u fiokama rukovodstva Novosti.

Istina je da Kompanija Novosti duguje ukupno Štampariji Borba na današnji dan 811.186.213,42 dinara, odnosno 6.602.987 evra. Taj dug mora da se plati. “Grupa zaposlenih” mora da ima saznanje da postoji zakonska obaveza zaštite državnog kapitala, naročito kod rizičnih poslovnih odnosa, gde firma u spornom privatnom vlasništvu, ima veći gubitak od visine kapitala, što je slučaj sa Novostima. Saglasni smo da je odnos između Novosti i Štamparije Borba dramatičan, jer je menadžment Novosti za tri godine rukovođenja gurnuo svoju firmu u provaliju, sa malim šansama da se odatle može vratiti. Štamparija je posebno ugrožena jer ima veća potraživanja od ukupnog kapitala Novosti.

Svedoci smo šarlatanskog ponašanja rukovodstva Novosti i bez blagovremene reakcije odgovarajućih državnih organa došlo se do situacije da oni koji su uništili svoju firmu sada žele da idu kod Predsednika Vlade Republike Srbije po rešenje “za dramatične odnose” između Novosti i Štamparije Borba i rešavanje pravnog statusa Kompanije Novosti.
Kolege iz “grupe zaposlenih u Večernjim novostima”, nema ni uzroka, ni rešenja izvan vaše firme. Izvor vaših nedaća nalazi se u vašem dvorištu, pa ga tamo tražite i rešavajte. Da li čekate da Novosti propadnu? Novosti su poslovno već umrle, samo to još niko nije javno rekao.


Grupa zaposlenih radnika GPK “Štamparija Borba” a.d.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend