26. jul 2016.

Kako Upravni odbor Radio-televizije Vojvodine shvata javnost svog rada: Sve ću da ti kažem ako mi to odgovara

rtv_ulazOd UO RTV stigao nam je odgovor na zahtev za pristup informacijama od javnog značaja i u njemu zvanična potvrda, sa potpisom predsednika UO Jove Radića, da je sednica na kojoj je smenjen programski direktor Slobodan Arežina sazvana ne baš sasvim u skladu sa Poslovnikom

Sad to više ne krije ni sam Upravni odbor Radio-televizije Vojvodine (RTV): smena direktora programa Slobodana Arežine bila je u toj meri neodložna da je Upravni odbor (UO) tim povodom brže-bolje sazvan, a članovi tog tela su o samoj sednici i dnevnom redu obavešteni na neuobičajen, no ne i na nedozvoljen način.

Pri takvom zakazivanju sednice nije, međutim, u potpunosti poštovan Poslovnik o radu UO RTV. Na takav zaključak nedvosmisleno upućuje dokumentacija koju je Cenzolovci dostavio UO RTV.

„Iz Zapisnika sa 165. sednice, koji vam je već dostavljen, nedvosmisleno i eksplicitno proizilazi da je 166. sednica sazvana na prethodnoj sednici na kojoj su bili prisutni svi članovi UO koji su o sazivanju kao i o dnevnom redu naredne sednice obavešteni usmeno, neposredno i lično, a što su potvrdili svojim dolaskom na 166. sednicu“ (Iz odgovora UO RTV na zahtev Cenzolovke)

Na to da je sednica UO RTV sazvana navrat-nanos, Cenzolovka je već ukazala, ali sada je zvanična potvrda takvih navoda stigla upravo od predsednika UO RTV prof. dr Jove Radića, koji je potpisao odgovor na naš zahtev za slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Cenzolovka je od UO RTV, između ostalog, zatražila poziv za održavanje 166. sednice Upravnog odbora, kao i podatke o datumu sazivanja sednice, predloženom dnevnom redu, materijalu za sednicu, te informaciju o načinu obaveštavanja članova UO o sednici.

Prema Zapisniku sa 166. sednice UO RTV održane 4. maja, koji je Cenzolovka ranije objavila, ta sednica je održana 10 minuta nakon završetka 165. sednice i na njoj su članovi Upravnog odbora jednoglasno razrešili Slobodana Arežinu dužnosti direktora programa RTV.

„Skrećemo vam pažnju da iz Zapisnika sa 165. sednice, koji vam je već dostavljen, nedvosmisleno i eksplicitno proizilazi da je 166. sednica sazvana na prethodnoj sednici na kojoj su bili prisutni svi članovi UO koji su o sazivanju kao i o dnevnom redu naredne sednice obavešteni usmeno, neposredno i lično, a što su potvrdili svojim dolaskom na 166. sednicu i prisustvom na istoj“, navodi se u odgovoru Cenzolovci, koji je potpisao predsednik Jova Radić.

Cenzolovka je zapisnik sa 165. takođe već objavila. Međutim, usled odbijanja predsednika i članova UO RTV da govore za Cenzolovku, sami zapisnici sa sednica UO nisu mogli da razreše najvažniju nedoumicu – da li su prilikom sazivanja hitne sednice poštovane odredbe Poslovnika o radu UO JMU RTV. Zato smo im i uputili ovaj novi zahtev za pristup informacijama od javnog značaja.

Materijal za sednicu koji možda postoji

Član 9 Poslovnika o radu UO navodi da priprema sednice „naročito podrazumeva“: sastavljanje predloga dnevnog reda i sazivanje sednice; dostavljanje poziva i materijala za sednicu elektronskim putem; pripremanje odgovarajućeg pismenog materijala za sednicu i obezbeđivanje tehničkih uslova za nesmetan rad na sednici“.

Kako predviđa član 11 Poslovnika, pripremljeni materijal i poziv za sednicu dostavlja se članovima UO elektronskim putem. Poslovnik, inače, predviđa da se materijal za sednicu dostavlja najkasnije četiri dana pre sednice UO, ali dopušta da se u hitnim slučajevima, čitamo član 14, dostava materijala realizuje i u kraćem roku, ali i dalje – elektronskim putem.

„Nedostavljanje materijala za 166. sednicu UO RTV ostavlja samo dve mogućnosti: ili taj materijal ne postoji – nije postojao ni u vreme održavanja sednice – ili Upravni odbor iz nekog razloga nije želeo da ga dostavi“ (Milena Vasić, Komitet pravnika za ljudska prava)

Poslovnik o radu, istina, dozvoljava predsedniku UO da u hitnim slučajevima sazove sednicu na sam dan održavanja, ali je i tada u obavezi, kaže član 16, da članovima UO dostavi poziv i materijal elektronskom poštom i na drugi pogodan način, „pri čemu se članovi UO i telefonom obaveštavaju o slanju poziva i materijala za sednicu Upravnog odbora“.

Iz ugla pravnika nema ničeg spornog u tome što je predsednik UO usmeno pozvao kolege na novu sednicu UO: posegnuo je za poslovničkom opcijom koja dozvoljava da se poziv, kao i dostava materijala, obavlja i „na drugi pogodan način“.

„Ukoliko je poziv upućen usmeno, za istovremenim telefonskim obaveštavanjem, razumljivo, zaista nema potrebe“, ocenjuje za Cenzolovku Milena Vasić iz Komiteta pravnika za ljudska prava.

Poziv za sednicu, kako se vidi iz odgovora UO RTV, jeste upućen usmenim putem. Međutim, dostava materijala članovima UO se ne pominje, niti su nam materijali za sednicu dostavljeni iako smo ih zatražili.

Naime, bez obzira na to kako je sednica sazvana, ostaje i dalje obaveza dostavljanja materijala pripremljenih za sednicu UO – elektronskom poštom ili na licu mesta, insistira Milena Vasić.

„Nedostavljanje tog materijala ostavlja samo dve mogućnosti: ili taj materijal ne postoji – nije postojao ni u vreme održavanja sednice – ili UO RTV iz nekog razloga nije želeo da ga dostavi“, navodi sagovornica Cenzolovke.

Odluka koja sigurno postoji, ali je UO krije

Na zvanično objašnjenje da li smena direktora programa, čijoj odgovornosti čak nije posvećena ni posebna tačka dnevnog reda, već se to čini pod tačkom „razno“, zaista spada u „vanredne ili hitne okolnosti“ – i nakon dva i po meseca i dalje se čeka.

Taman toliko se čeka i da Upravni odbor obrazloži argumentaciju koja je izneta prilikom smenjivanja direktora programa. Bez spremnosti članova UO da o tome govore, Cenzolovka je bila prinuđena da u zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja zatraži i tekst Odluke o razrešenju direktora programa, očekujući da će u njoj biti precizirani razlozi za njegovo smenjivanje.

Umesto kopije Odluke o razrešenju direktora programa, Upravni odbor nam je ukazao na to da je ta odluka „inkorporirana u Zapisnik sa 166. sednice“, u kojem piše samo da je za odluku glasalo devet članova UO i da ona stupa na snagu odmah. Da Odluka kao poseban dokument ipak postoji, vidi se tek iz tužbe koju je protiv RTV u julu podneo Slobodan Arežina, gde se taj papir prilaže kao dokaz

Umesto kopije Odluke o razrešenju direktora programa, Upravni odbor nam je u odgovoru ukazao na to da je ta odluka „inkorporirana u Zapisnik sa 166. sednice“. U tom zapisniku je, međutim, navedeno samo da je Upravni odbor sa devet glasova „za“ doneo Odluku da se Slobodan Arežina razrešava zaključno sa danom 5. 5. 2016. i da ta odluka stupa na snagu danom donošenja.

Da Odluka o smenjivanju kao poseban dokument ipak postoji, i da čak nosi broj 1577, vidi se iz tužbe koju je Slobodan Arežina 4. jula ove godine podneo protiv RTV, gde se pomenuta odluka prilaže kao dokaz u postupku.

Arežina u toj tužbi, u koju je Cenzolovka imala uvid, pored ostalog traži poništenje odluke UO RTV broj 1577 od 4. maja 2016. godine. Drugim rečima, traži da bude vraćen na mesto direktora programa RTV.

Iz te tužbe saznajemo da Odluka čak ima i svoje zaglavlje, u kojem se UO poziva na član 36 stav 1 tačka 5 Statuta RTV („ako zanemaruje ili nesavesno obavlja svoju dužnost“) kao osnov za razrešenje, ali i da, osim pozivanja na član Statuta, UO bivšem direktoru programa nije ponudio nikakvo drugo obrazloženje.

„Činjenica da je u Odluci izostalo bilo kakvo obrazloženje, pa su time tužiocu nepoznati razlozi za njegovo razrešenje, pored ostalih razloga, čini predmetnu Odluku nezakonitom. Takođe, tužilac ukazuje da Odluka o razrešenju nema pouku o pravnom leku ili sredstvu, što, pored ostalog, ukazuje na nezakonitost ove odluke“, navodi se u tužbi Slobodana Arežine.

Arežina napominje da je „za navodne razloge razrešenja saznao tek kada je u medijima objavljeno zvanično saopštenje sa sednice UO“.

Obaveza koja postoji, ali se ne zna čija je

Bivši direktor programa RTV je, podsetimo, smenjen s obrazloženjem da je zanemarivao svoju dužnost „zbog nepreduzimanja aktivnosti vezanih za donošenje Plana proizvodnje i emitovanja programa“, kao i zbog pada gledanosti programa RTV. Takvo obrazloženje izneo je predsednik Upravnog odbora Jova Radić i ono, očito, postoji samo u Zapisniku sa 166. sednice od 4. maja. I, očito, nigde više.

Slobodan Arežina je u tužbi odbacio oba greha koja mu je Upravni odbor stavio na dušu. Novi izveštaji o gledanosti, kaže, nisu rađeni po istoj metodologiji kao ranije, pa se za njih može reći da su „podešavani“, dok je za izradu Plana programa i proizvodnje rekao isto ono što i svojevremeno za Cenzolovku: da je taj posao, prema članu 45 Statuta RTV, u ingerenciji generalnog direktora.

Bivši generalni direktor RTV Srđan Mihajlović rekao je, međutim, na sednici na kojoj je programski direktor smenjen, da je odgovornost za donošenje pomenutog akta bila zajednička – i njegova i Slobodana Arežine. Upravni odbor je taj pokušaj deljenja odgovornosti odbacio i konstatovao „da ne postoji direktna odgovornost generalnog direktora za nedonošenje Plana proizvodnje i emitovanja“.

U ranijoj izjavi za Cenzolovku Milena Vasić je ocenila da bi, samim tumačenjem Statuta RTV, donošenje Plana proizvodnje i emitovanja bila isključiva nadležnost generalnog direktora, ali je istovremeno sugerisala da bi za precizan odgovor na ovo pitanje trebalo izvršiti uvid u Ugovor o radu ili drugi akt kojim se određuju obaveze direktora programa.

Upravni odbor RTV nam je dostavio taj ugovor o radu i u njegovom članu 2 taksativno su pobrojani poslovi direktora programa. Upravo je taj član ugovora bivši generalni direktor citirao pred Upravnim odborom kada je, kako pokazuje Zapisnik sa 165. sednice UO, odgovarajući na pitanje čiji je posao bio da donese famozni akt, rekao da je „u okviru opisa posla direktora programa da koordinira radom svih medija, između ostalog i u oblasti uređivačke politike, planiranja, raspoređivanja i narudžbine svih programskih sadržaja“.

Slobodan Arežina pak u tužbi protiv RTV navodi „da je sve svoje obaveze kao direktor programa u planiranju za 2016. godinu izvršio na vreme“, odnosno da su Programski koncept i Programsku šemu koju je predložio za 2016. Upravni odbor i Programski savet RTV dobili na vreme i da su oba dokumenta „usvojili uz pohvale“. To je za Cenzolovku, u svojoj ranijoj izjavi, potvrdila i bivša predsednica UO dr Vanja Barišić Joković.

Ostavite komentar

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

*

Send this to a friend