10. sep 2015.

Medijska reforma zakazala na slučaju RTV Vranje

mediji2Rukovodstvo RTV Vranje i predstavnici Udruženja novinara Srbije (UNS) i Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS) najavili su 9. septembra da će ispitati da li postoje elementi krivičnog dela u rešenju Agencije za privatizaciju koja je, umesto da prenese sav kapital bez naknade na 16 novinara i drugih zaposlenih u RTV Vranje, dve trećine kapitala te kuće vratila državnom Akcionarskom fondu radi dalje prodaje. Istovremeno je Ministarstvo informisanja zatražilo od Agencije za privatizaciju da preispita odluku o privatizaciji RTV Vranje, koju smatra neutemeljenom i pravno neodrživom. Koalicija novinarskih udruženja upozorila je da je Agencija za privatizaciju suspendovala pet godina borbe za medijsku reformu i uvođenje evropskih standarda u medijsku sferu

Prethodni direktor RTV Vranje Zoran Veličković izjavio je da je 30. juna Agencija za privatizaciju „izvršila strašan pritisak“ da RTV mora da im dostavi novu dokumentaciju, jer postoji zainteresovani kupac i uputila televiziji pitanje „zašto zaustavljaju prodaju, zbog čega neko iz Agencije može da izgubi posao“.

„Ne želim da budem preoštar i da mislim da je namerno, želim da verujem da je reč o administrativnom propustu, jer je u suprotnom na delu vladavina sile nad vladavinom prava“, kazao je Veličković na konferenciji za novinare u Beogradu.

Predstavnik UNS Petar Jeremić ocenio je da je rešenjem direktor Agencije Ljubomir Šubara „na najgori mogući način i bahato prekršio Zakon o informisanju i izvršio pljačku“.

Predsednik NUNS Vukašin Obradović kazao je da se ovakvim rešenjem dovodi u pitanje suština medijskih reformi.

„Kako je moguće da mi razvlašćujemo državu medijskim zakonima, a da ista ta država procesom privatizacije postaje opet vlasnik medija“, upitao je Obradović i dodao da se čini da je situacija isforsirana zbog nečije namere da RTV Vranje kupe „isti ljudi koji pazare medije na sve strane“.

Generalni sekretar UNS Nino Brajović upitao je da li Agencija za privatizaciju „u ovoj zemlji može biti iznad Zakona“ o javnom informisanju i podsetio da taj zakon predstavlja krovni zakon u procesu privatizacije.

„To što je Agencija poslala da postoje zainteresovani kupci je nešto što otvara sumnju da nije u pitanju samo administrativna greška“, kazao je on.

Vršilac dužnosti direktora RTV Vranje Ninoslav Smiljković podsetio je da je taj medij uradio sve onako kako je propisano zakonom.

Ministarstvo kulture i informisanja saopštilo je ranije da zahteva od Agencije za privatizaciju da bez odlaganja preispita svoju odluku o privatizaciji Javnog preduzeća RTV Vranje, koju smatra neutemeljenom i pravno neodrživom.

U saopštenju je Ministarstvo navelo da je odmah po saznanju za spornu odluku 4. septembra zatražilo izjašnjenje Agencije za privatizaciju, kao i da izjašnjenje koje je primilo 7. septembra ne sadrži zadovoljavajuće objašnjenje.

Ministarstvo je uputilo novi dopis Agenciji sa jasnim pravnim tumačenjem zbog čega je takva odluka neutemeljena i pravno neodrživa.

„Dosledno poštovanje Zakona o javnom informisanju i medijima preduslov je za uspešan završetak medijskih reformi i usklađivanje medijske sfere sa evropskim standardima“, navelo je Ministarstvo i dodalo da, s obzirom da javni poziv za prodaju RTV Vranje nije objavljen u naznačenom roku, ne vidi nijedan razlog zašto bi se ignorisao Zakon o javnom informisanju i medijima i time zaposlenima u RTV Vranje uskratilo zakonom garantovana prava.

Ministarstvo je istaklo da su sloboda medija i zaštita prava novinara i zaposlenih u medijima temeljni principi na kojima počiva novo medijsko zakonodavstvo, doneto u skladu sa standardima Evropske unije i načelom vladavine prava u sferi medija, kao i da insistira na celovitom i doslednom sprovođenju seta medijskih zakona.

U saopštenju je Ministarstvo još jednom pozvalo sve učesnike u procesu privatizacije medija da svoje odluke usklade sa zakonskim odredbama kojima se reguliše medijska sfera.

Povodom slučaja se oglasila i Koalicija novinarskih i medijskih udruženja koja je zatražila od Vlade Srbije i Ministarstva kulture i informisanja da se hitno odrede prema postupku Agencije za privatizaciju kada je u pitanju RTV Vranje, navodeći da je Agencija, dajući prednost Zakonu o privatizaciji nad Zakonom o javnom informisanju i medijima, suspendovala pet godina borbe za medijsku reformu i uvođenje evropskih standarda u medijsku sferu.

Kako je navedeno, za medijska i novinarska udruženja „bez smisla je ne samo dosadašnji trud, izgubljeno vreme i novac na reformi medijskog sistema, nego i budući rad na unapređenju medijskog zakonodavstva i njegovog prilagođavanja evropskim standardima“ ukoliko se ne promeni ovakva praksa državne agencije.

„Ako se ne obustavi ovakva primena zakona u privatizaciji medija, Koalicija će prestati da učestvuje u daljim aktivnostima koje država planira u reformi medijskog sektora neophodnoj za evrointegracije Srbije, jer je ovakvo postupanje u suprotnosti sa evropskim vrednostima“, stoji u saopštenju.

Koaliciju novinarskih i medijskih udruženja čine Udruženje novinara Srbije (UNS), Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV), Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) i Lokal pres.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend