06. apr 2016.

Novinari i medijska udruženja traže ponavljanje konkursa za medijske projekte u Jagodini

medijska_koalicijaNovinarska i medijska udruženja NUNS, NDNV, Lokal pres i ANEM traže poništaj rešenja o dodeli sredstava za sufinansiranje projekata od javnog interesa u oblasti javnog informisanja iz budžeta grada Jagodine i ponavljanje javnog konkursa

Gradsko veće Grada Jagodine je raspisalo konkurs za sufinansiranje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, opredeljujući sredstva koja su sedam puta manja u odnosu na sredstva koja su za javno informisanje opredeljena u budžetu za 2015. godinu. Pri tom je odlučeno da svih 7.200.000,00 dinara, namenjenih za sufinansiranje medijskih projekata u 2016. godini, dodeli jednom izdavaču – Kopernikus Radio Televiziji Jagodina d.o.o, i to na osnovu paušalnog i nedovoljno ubedljivog obrazloženja. Postupanjem Grada Jagodine, javni interes u oblasti javnog informisanja u Gradu Jagodina doživeo „dvostruki udarac“, a Zakon o javno informisanju je višestruko prekršen i izigran.

Koalicija podseća da se Grad Jagodina i prošle godine oglušio o zakonske obaveze budući da u 2015. godini uopšte nije raspisao javnikonkurs. U toj godini su celokupna sredstva, od oko 50 miliona dinara, dodeljena tadašnjem JP Novi put na ime direktnih subvencija. U 2016. godini je raspisan konkurs ali tako da je iznos opredeljenih sredstava bio višestruko manji i da je opet isto preduzeće, u međuvremenu privatizovano od strane privrednog društva Kopernikus, dobilo sva sredstva. Naime, Kopernikus Radio Televiziji Jagodina d.o.o. je pomenuta sredstva dobio za tri projekta, pod naslovima „Na jagodinskim talasima“, „Jagodina i Pomoravlje iz dana u dan“ i „Jagodina i Pomoravlje iz nedelje u nedelju“, a preostalih osam izdavača, koji su takođe konkurisali sa svojim projektima, odbijeni su sa paušalnim i nedovoljno ubedljivim obrazloženjima da su ciljne grupe koje bi bile obuhvaćene njihovim projektima nesrazmerno male u odnosu na tražena sredstva i predložene projektne aktivnosti, odnosno da projektne aktivnosti koje su predložili ne ostvaruju javni interes na teritoriji Jagodine ili da nisu jasno precizirane, a bez navođenja konkretnih razloga zašto su programske celine tih izdavača nepodobne da ostvare javni interes u oblasti javnog informisanja.

Odluci je prethodilo formiranje komisije u koju nije imenovan nijedan od kandidata koje je predložila Koalicija novinarskih i medijskih udruženja, a sama odluka sporna je po više osnova Naime, iako zakon dopušta mogućnost da izdavač više medija konkuriše na projektu za svaki medij posebno, indikativno je da je svih 7.200.000,00 dinara (nešto više od 58.000 evra) opredeljenih za sufinansiranje medijskih projekata u 2016. godini dobio izdavač koji je donedavno bio u javnoj svojini, što pobuđuje sumnju da je cela svrha projekta bila da se forma projektnog sufinansiranja zloupotrebi da bi se nastavilo sa praksom subvencionisanja medija. Koalicija podseća da je nekadašnje Javno informativno preduzeće Novi Put, krajem septembra 2015. godine, prodato Kopernikus-u za 46.260 evra, a samo na jednom konkursu je novi vlasnik ovog izdavača dobio skoro 12.000 evra više od tog iznosa. Tako dolazi, u najmanju ruku, do čudne situacije, da građani, svojim novcem „vraćaju“ Kopernikusu sredstva koja je uložio u kupovinu Novog puta. Šturo i neubedljivo obrazloženje koje se svodi na prostu konstataciju da sva tri projekta istog izdavača ispunjavaju kriterijume konkursa, nažalost samo potvrđuje ovakvu konstataciju. Koalicija takođe podseća da u okviru mreže Kopernikus posluje i medij TV K::CN Svet Plus 3, koji je tokom predizborne kampanje 2012. godine označen kao izrazito pristrasan prema tada opozicionoj, a sada vladajućoj SNS, što je zabeleženo i u izveštaju tadašnje Republičke radiodifuzne agencije (sada Regulatornog tela za elektronske medije), što, nažalost ukazuje na nastavak prakse finansiranja pogodnih medija i „kupovine medijskog uticaja“ javnim novcem koja se nastavlja bez obzira na to ko se nalazi na vlasti.

Ovakva odluka, po svemu sudeći, krši i jedno od osnovnih načela Zakona o javnom informisanju i medijima, koje se odnosi na zaštitu medijskog pluralizma i zabrani monopola u oblasti javnog informisanja. Ako već zakon propisuje da je, radi omogućavanja građanima da formiraju sopstveno mišljenje o pojavama, događajima i ličnostima, neophodno obezbediti raznovrsnost izvora informacija i medijskih sadržaja, postavlja se pitanje zašto grad Jagodina sufinasira samo jednog izdavača, odnosno samo jedan izvor i, sudeći po nazivu projekata, sa uniformisanim sadržajima, a samo različitom dinamikom njihovog objavljivanja („Jagodina i Pomoravlje iz dana u dan“, odnosno „Jagodina i Pomoravlje iz nedelje u nedelju“).

Na kraju, posebno zabrinjava potpuno paušalno obrazloženje rešenja, te pozivanje na „male ciljne grupe koje bi bile obuhvaćene predloženim projektima“. Koalicija novinarskih i medijskih udruženja podseća da sufinansiranja medijskih projekata upravo treba da bude korektiv komercijalnom finansiranju i njegovoj sveopštoj borbi za rejtinge i tiraže na uštrb pluralizma sadžaja. Važeći Pravilnik o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja zaista pominje ciljne grupe, ali samo u kontekstu stepena uticaja svakog pojedinačnog projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe kojoj je namenjen. Prаvо nа оbаvеštеnоst je pravo svakog građanina, te je svako pozivanje grada Jagodine na pretpostavljenu malobrojnost ciljne grupe kojoj bi neka informacija bila namenjena, kao kriterijum da se ne dodele sredstava na konkursima za sufinansiranje medijskih projekata, diskriminatorski i apsolutno neprihvatljiv.

Koalicija skreće pažnju javnosti da konkurs u Gradu Jagodini predstavlja potvrdu nastavka negativne prakse „kupovine medijskog uticaja“ zloupotrebom insituta sufinansiranja projekata i zapravo se radi samo o nastavku direktnog finansiranja kroz drugu formu, što je suprotno i zakonu i duhu medijske reforme.

Imajući sve to u vidu, Koalicija apeluje na nadležne u Gradu Jagodini da poništi sporno rešenje, i raspišu i sprovedu novi konkurs, koji će biti u potpunosti u skladu sa odredbama zakona.


Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS)

Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV)
Asocijacija lokalnih i nezavisnih medija Lokal pres
Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM)

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend