10. jun 2015.

Od medija se traži nova procena kapitala

  Agencija za privatizaciju dopisom je pozvala sve medije sa državnim kapitalom, naznačene u članu 142. Zakona o javnom informisanju i medijima, da najkasnije do 19.juna ove godine dostave celokupnu dokumentaciju za privatizaciju, kako bi do 1. jula mogao biti objavljen javni poziv za prodaju kapitala

Agencija, u skladu sa izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji, traži da mediji dostave novi popis i procenu fer tržišne vrednosti celokupne imovine, obaveza i kapitala kao i novu privatizacionu dokumentaciju sa stanjem na dan 31. 12. 2014. godine.

Mediji se, takođe, pozivaju da Agenciji za privatizaciju dostave na memorandumu društva sa potpisom ovlašćenog lica, specifikaciju obaveza prema državnim poveriocima, sa izvodima otvorenih stavki (IOS) ili zapisnicima o utvrđenom potraživanju sa državnim poveriocima, a sve na dan 31. 12. 2014. godine.

Agencija za privatizaciju podseća da je članom 142. stav 7. Zakona o javnom informisanju i medijima propisano da se, ukoliko do 1. jula 2015. godine ne bude prodat kapital izdavača medija iz stava 1. istog člana, postupak prodaje kapitala obustavlja i kapital izdavača privatizuje prenosom akcija zaposlenima bez naknade.

U slučaju da zaposleni ne prihvate prenos besplatnih akcija, medij prestaje da postoji i briše se iz Registra medija, a odluku o promeni delatnosti izdavača ili ukidanju izdavača donosi osnivač izdavaja, navodi se na kraju saopštenja objavljenog na sajtu Agencije za privatizaciju.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend