21. maj 2015.

Opština Kladovo ne sufinansira javno informisanje već ga kupuje

za-media-logo_0Za media je po Zakonu o dostupnosti informacija od javnog značaja od opštine Kladovo dobila partnerski projekat „Agencije za konsalting i menadžmet Ist media“ i „Javnog preduzeća štampa radio i film Bor“, kome su dodeljena sredsta na Konkursu za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja u opštini Kladovo. Da bi ukazali na očigledno kršenje Zakona o javnom informisanju i medijima prilikom dodele sredstava rešili smo da sporni projekat damo javnosti na uvid

Uvidom u aplikacioni formular i budžet, došli smo do saznanja da je opština Kladovo preko „Agencije za konsalting i menadžment Ist media“, zapravo kupila proizvodnju i emitovanje televizijskog programa od „Javnog preduzeća štampa radio i film Bor“ (TV Bor). To se vidi iz budžeta projekta u kome se navode samo tri stavke od kojih su dve predstavljene kao učešće podnosioca prijave, a treća koja je zapravo ukupan iznos traženih sredstava (1.440.000,00 dinara) je navedena kao „proizvodnja i emitovanje“!!!

TV produkcija Za media upozorava da je kupovina proizvodnje i emitovanja medijskih sadržaja namenjenih javnom informisanju građana u suprotnosti sa kodeksima naše profesije, ali i sa zakonom. Kada se kupuje proizvodnja i emitovanje to je marketing ili plaćeni termin, a ne javno informisanje. Ova pojava je naročito opasna kada to rade državni organi na konkursima za javno informisanje kao što je slučaj u opštini Kladovo.

Za media skreće pažnju da je nosilac projekta preduzetnik Saša Trifunović, koji je zapravo samo paravan za posredno finansiranje TV Bor, poverenik NUNS-a za Istočnu Srbiju, i da je time naneo veliku štetu samom udruženju, čiji smo i mi članovi. Prema našem mišljenju poverenik bi trebalo da se bori protiv takvih pojava, a ne da u njima učestvuje i zbog toga tražimo od NUNS-a da reaguje tim povodom.

Pokušavajući da saznamo šta kupuje opština Kladovo pogledali smo aplikacioni dokument, iz koga smo jedino mogli da vidimo nespretan pokušaj da se izigra novi Zakon o medijima i informisanju kako bi se finansirala TV Bor, koja na to nema pravo jer se već finansira iz javnih izvora.

Na konkursnoj dokumentaciji je kao nosilac projekta navedena Agencija Ist media, sa jednim zaposlenim, a TV Bor (Javno preduzeće Štampa radio i film Bor) sa više od 100 zaposlenih je medijski partner. Ceo projekat se realizuje na programu partnera.

Posebno skrećemo pažnju da u projektnoj dokumentaciji nigde nije navedeno ŠTA U PROJEKTU RADI NOSILAC PROJEKTA, AGENCIJA IST MEDIA!!!

Za media skreće pažnju da je nosilac projekta preduzetnik Saša Trifunović, koji je zapravo samo paravan za posredno finansiranje TV Bor, poverenik NUNS-a za Istočnu Srbiju, i da je time naneo veliku štetu samom udruženju, čiji smo i mi članovi. Prema našem mišljenju poverenik bi trebalo da se bori protiv takvih pojava, a ne da u njima učestvuje i zbog toga tražimo od NUNS-a da reaguje tim povodom.

Za media takođe upozorava da je dodela sredstava Ist mediji i TV Bor toliko očigledno u suprotnosti sa zakonom o javnom informisanju i medijima i konkursnim sufinansiranjem medijskih sadržaja, da je komisija koja je dodelila sredstva to morala da primeti. U pitanju je projekat koji su tri komisije (u Negotinu, Boljevcu i Knjaževcu) pre toga odbile! Osim očiglednog kršenja zakona na koje smo već upozorili, u konkursnoj dokumentaciji i budžetu projekta se nalaze i druge mnogobrojne nepravilnosti, od kojih bi svaka bila dovoljna za diskvalifikaciju projekta. Skrenućemo pažnju samo na pojedine:

  1. U delu aplikacionog dokumenta gde se opisuje projekat nalazi se opis TV Bor!!! Dakle projekat je finansiranje programa TV Bor, što je u suprotnosti sa projektnim sufinansiranjem jer se prema novom Zakonu o medijima i informisanju, finasira konkretan projekat, a ne medijska kuća. Naročito ne medijska kuća koja nema pravo učešća na konkursu…

  2. U budžetu se kao jedinice mere navode ugovor i račun!!! Jedinica mere može da bude: litar, metar, dinar, kilogram, kilometar, dan, komad… To bužet čini neisparavnim i ukazuje na tragi-komičnu nekompetentnost podnosioca budžeta.

  3. Celokupni traženi iznos se pravda kroz jednu budžetsku poziciju „proizvodnja i emitovanje“!!!. Kada se uzme u obzir da je jedinica mere račun, pravdanje takvog budžeta je nemoguće, jer se ne može utvrditi kako su sredstva utrošena!!!

  4. U aplikacionom dokumentu se kao „ukupna vrednost projekta“ navodi 2.269.116,00 dinara, a u budžetu se kao ukupna vrednost projekta navodi 5.000.000,00 dinara!!!

  5. U budžetu se kao broj medijskih sadržaja navodi 1.440.000!!!

  6. Na više mesta se u projektu navodi informisanje građana opštine Knjaževac, iako je projekat namenjen opštini Kladovo, što je prema kriterijumima komisije bila diskvalifikaciona greška.

Zbog svega navedenog, usuđujemo se da tvrdimo da su članovi komisije koji su glasali za dodelu sredstava ovakvom projektu Dragana Sotirovski i Jelena Bujdić Krečković, pokazale očiglednu nestručnost prilikom ocene projekata i time nanele veliku štetu građanima opštine Kladovo, ali i medijskim kućama koje su konkurisale u skladu sa zakonom, a sredstva im nisu nisu dodeljena. Da se ovakvi slučajevi ne bi ponavljali zahtevamo od NUNS-a da Draganu Sotirovski i Jelenu Bujdić Krečković, više ne kandiduju kao članove stručne komisije za dodelu sredstava na Konkursima za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja.

Bez obzira na to što nam nisu dodeljena sredstva na spornom konkursu, TV produkcija Za media će realizovati svoj projekat u opštini Kladovo, kako bi stanovnici te opštine osim kroz kupljene TV formate od TV Bor, mogli da se informišu i na način koji je u skladu sa zakonom i etikom naše profesije.

Želimo da podsetimo da je TV produkcija Za medija je već podnela tužbu Upravnom sudu protiv opštine Kladovo, zbog nezakonite dodele sredstava na Konkursu za sufinansiranje medijskih sadržaja i da smo o tome obavestili udruženja novinara NUNS i UNS. Nažalost, na sajtu NUNS-a naše pismo nije objavljeno, a dobili smo odgovor da će NUNS sačekati sa izjašnjavanjem, dok iz Ministarstva ne dobiju mišljenje! Ovog puta se nadamo, da su stvari dovoljno očigledne, da će NUNS i samostalno zauzeti stav.

Sa druge strane UNS je pismo objavio, ali u pogrešnoj rubrici na sajtu, pa je i njegov kontekst bio pogrešan, čime nam je naneta šteta, što je poznato i urednicima sajta.

Zbog svega toga insistiramo da oba udruženja ovo pismo objave, a iznete navode i činjenice razmotre sa dužnom pažnjom i prema njima se javno odrede.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend