05. feb 2016.

Predlog pravilnika za sufinansiranje medijskih projekata na javnoj raspravi

televizija-daljinski-ilustracija-pixabay_cropPrema predlogu Pravilnika o sufinansiranju medijskih projekata, organ koji raspisuje konkurs će od sada biti u obavezi da u njemu navede najmanji i najveći iznos sredstava koja se odobravaju po projektu, što ranije nije bio slučaj. Predlozima Ministarstva kulture i informisanja, o kojima javnost mišljenje može da iznese do 5. februara, projektno sufinansiranje medija biće bez sukoba interesa, koji će članovi komisija dokazivati potpisivanjem izjava

Predlogom Pravilnika o sufinansiranju medijskih projekata koji je Ministarstvo kulture i informisanja dostavilo na uvid javnosti, pored ostalog, predviđa se da članovi komisije za ocenjivanje projekata moraju da potpišu izjavu da nisu u sukobu interesa i da ne obavljaju javnu funkciju. Organi vlasti dužni su da raspisuju i konkurse za podizanje kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom, kao i pripadnika nacionalnih manjina, za svoje područje. Novo je i da članovi komisija, koji ne rade u organima vlasti, imaju pravo na naknadu za rad u komisiji.

Prema predlogu Pravilnika, organ koji raspisuje konkurs će od sada biti u obavezi da u njemu navede najmanji i najveći iznos sredstava koja se odobravaju po projektu, što ranije nije bio slučaj.

Novina je i to da učesnik konkursa koji je u jednoj kalendarskoj godini već koristio sredstva za projektno sufinansiranje u oblasti javnog informisanja može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta. U prethodnom Pravilniku nije bilo definisano koliko puta u toku godine učesnik konkursa može konkurisati sa istim projektom.

Kada je reč o predlaganju članova komisije, rok za dostavljanje predloga za članove komisije utvrđuje se u javnom pozivu, dok je ranije ovaj poziv trajao koliko i poziv za predlaganje projekata, pa se tako može desiti da poziv za članove komisije traje samo jedan dan.

Predlog Pravilnika propisuje da uz kandidature za članove komisije, novinarska i medijska udruženja šalju i dokaz o registraciji, što ranije nije bilo predviđeno.

Takođe, predlogom Pravilnika preciznije se definiše kako se formira komisija u slučaju da predlozi za članove nisu pristigli. U tom slučaju, rukovodilac organa koji je raspisao konkurs sam imenuje članove komisije iz reda nezavisnih stučnjaka za medije i medijskih radnika.

Pravilnikom, međutim, kao ni do sada, nisu propisane sankcije za rukovodioca organa koji raspisuje konkurs ukoliko konkurs nije u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima i Pravilnikom.

Ono što je takođe novo je da Pravilnik više ne predviđa da ukoliko na konkurs stigne više od 50 projekata komisija mora da ima 5 članova, već je taj stav izbrisan.

Pravilnikom su definisani i novi kriterijumi za ocenjivanje projekata koje će komisija primenjivati prilikom odlučivanja o izboru projekata koji će biti sufinansirani.

Komisija će ubuduće morati i da za svaki projekat koji razmatra obrazloži zašto je on odobren ili odbijen, dok organ koji je raspisao konkurs ima obavezu da na svom sajtu, pored rešenja o dodeli sredstava sa obrazloženjem, objavi i kratak opis projekata kojima su odobrena sredstva.

Pravilnikom je jasnije definisano da se sredstva za projekte koji traju do tri godine isplaćuju jednokratno u godini za koju je konkurs raspisan, a da se narativni i finansijski izveštaji pišu za svaku kalendarsku godinu trajanja projekta.

Ministarstvo kulture i informisanja pozvalo je zainteresovane da komentare i sugestije pošalju na adresukonkurs.javnoinformisanje@kultura.gov.rs, do petka, 5. februara 2016. godine.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend