18. avg 2015.

Prodata još tri medija – RTV Inđija, RTV Kragujevac i RTV Kruševac

imageNovi vlasnik RTV Kragujevac i RTV Kruševac postao je Radoica Milosavljević, inače aktuelni vlasnik i RTV Pančeva, dok je kupac RTV Inđije Danijela Suša iz Šida. Komisija Agencije za privatizaciju je konstatovala da su ponude Radoice Milosavljevića i Danijele Suše za kupovinu ovih medija bile jedine dostavljene ponude i u skladu sa Uredbom o uslovima, postupku i načinu prodaje kapitala i imovine metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem.

U RTV Inđija je trenutno osam zaposlenih pošto je njih devetoro uzelo socijalni program.

“U ovom mediju sam proveo 25 godina i 7 godina bio na direktorskoj funkciji, a da li ću ostati i dalje zavisi od novog vlasnika. Želeo sam otpremninu kada su uzele kolege koje su otišle, ali su mi u Ministarstvu rada rekli da direktor koji je pokrenuo socijalni program za svoje zaposlene, ne može biti obuhvaćen njime. Ovo je peta privatizacija našeg medija jer su prethodne četiri bile neuspešne s obzirom na to da smo od 2006. godine u procesu privatizacije”, kaže za UNS direktor RTV Inđija Cvetko Tadić.

Početna cena kapitala RTV Inđija je bila 63.458,00 evra i po toj ceni je Danijela Suša kupila ovaj medij.

Direktorka RTV Kragujevac Slavica Trifunović za UNS je rekla da je u ovom mediju na početku godine bilo zaposleno 96 radnika, a sada ih ima 70 s obzirom na to da je njih 26 uzelo otpremnine. RTV Kragujevac normalno radi i još uvek ih nije kontaktirao novi vlasnik.

Radoica Milosavljevića iz Kruševca je kupio RTV Kragujevac za 85.500,00 evra, što je za 116,67 evra više od početne, tj. procenjene vrednosti kapitala ovog medija.

U RTV Kruševac je 60 zaposlenih uzelo otpremnine, još 10 čeka drugi krug, a samo njih 20 planira da ostane, što nam govori o stanju u ovoj medijskoj kući kada je u pitanju proces privatizacije koji će doneti ‘bolje, kvalitetnije i objektivnije informacije i biti za medijsko javno dobro’ „, rekao je za UNS direktor ove medijske kuće Đorđe Kovačević.

Početna cena kapitala RTV Kruševac iznosila je 13.922.06 evra, a novi vlasnik Radoica Milosavljevića obavezao se da plati 14.000,00 evra.

Agencija za privatizaciju će sa proglašenim kupcima moći da zaključi Ugovore o prodaji kapitala tek nakon dobijanja pozitivnih mišljenja od Ministarstva finansija – Uprave za sprečavanje pranja novca i Regulatornog tela za elektronske medija o nepostojanju smetnji za zaključivanje ugovora.

Podsećamo da je od 25 raspisanih Javnih poziva od strane Agencije, 7 medija dobilo nove vlasnike, 17 ide u drugi krug privatizacije, dok je jednom, „Studiju B“ uslovno odobrena prodaja.

 Foto: UNS 

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend