22. sep 2015.

SOKOJ: Tarifa za emitovanje muzičkih dela preko interneta i mobilnih servisa

Ipad2Od 19.09.2015. na snazi je Tarifa naknada koje naplaćuje SOKOJ po osnovu saopštavanja javnosti muzičkih dela preko interneta i mobilnih servisa

Ovom tarifom utvrđuje se visina autorske naknade po osnovu iskorišćavanja muzičkih dela iz repertoara Sokoja preko interneta i mobilnih servisa.

Repertoar Sokoja čine muzička dela: domaćih autora i nosilaca autorskih prava, članova Sokoja, koji su ugovorom ustupili svoja prava Sokoju, na osnovu člana 153. Zakona o autorskim i srodnim pravima; domaćih autora i nosilaca autorskih prava, članova Sokoja, čija prava Sokoj štiti na osnovu člana 180. Zakona o autorskim i srodnim pravima; stranih autora i nosilaca autorskih prava, čija prava Sokoj štiti na osnovu člana 186. Zakona o autorskim i srodnim pravima.

Muzička dela stranih autora i nosilaca autorskih prava mogu biti izuzeta iz repertoara Sokoja ukoliko je međunarodnim ugovorima ili praksom određeno drugačije on line licenciranje.

Tarifa naknada koje naplaćuje SOKOJ po osnovu saopštavanja javnosti muzičkih dela preko interneta i mobilnih servisa by Dijalog.net

 Foto: Pixabay.com 

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend