05. dec 2014.

Odluka o žalbi „Kurira“: „Vreme“ nije prekršilo Kodeks

Na osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Petar Jeremić, Zoran Ivošević, Ivan Cvejić, Vlado Mareš, Zlatko Čobović, Stojan Marković, Božo Prelević i Predrag Azdejković, na sednici održanoj 27.11. 2014. godine, većinom glasova donosi

ODLUKU

Tekstom “Strogo kontolisani vozivi”, objavljenim 6. novembra 2014. godine, nedeljnik “Vreme” nije prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije.

OBRAZLOŽENJE

Žalbu Savetu za štampu podnela je redakcija lista “Kurir”, navodeći da autor u centralni deo teksta, kojim “pokušava da objasni da visok tiraž ‘tabloida’ predstavlja ili ogledalo društva u negativnom kontekstu ili eksces”, stavlja dnevni list “Kurir”, kojem nije pružena mogućnost da odgovori, odnosno da iznese svoje viđenje. Po mišljenu podnosioca žalbe, time su prekršene odredbe Kodeksa koje se odnose na odgovornost novinara. Pitanja su, kako je navedeno, dostavljena u toku noći, van radnog vremena i neposredno pre objavljivanja teksta, tako da “Kurir” nije mogao da na njih odgovori. Odredbe Kodeksa prekršene su, po mišljenju podnosioca žalbe, i time što se neprecizno naslovne strane “Kurira” kvalifikuju kao surovije od najsurovijih, jer je iznet vrednosni sud koji nije zasnovan na činjenici, odnosno nije zasnovan ni na jednoj konkretnoj naslovnoj strani.  Podnosilac žalbe je ukazao i da je autor teksta član Komisije za žalbe Saveta za štampu, te da zbog toga ne bi smeo da piše o “temama o kojima ima moć odlučivanja”, odnosno o etičkim standardima u novinarstvu, te da, kao neko ko je zaposlen u “niskotiražnom nedeljniku” ima lični interes da negativno prikazuje konkurenciju.

U odgovoru na žalbu, odgovorni urednik “Vremena” Filip Švarm naveo je da list “Kurir” nije bio primarna tema teksta, te da je vrednosni sud o naslovnim stranama tog lista utemenjen na analizi većeg broja naslovnih strana, koje su dostavljene Komisiji za žalbe. Autor teksta je urednika “Kurira”, kako je objašnjeno (i dokumentovano poslatim mejlovima) najpre kontaktirao telefonom, zatim mu poslao pitanja, a nakon što na njih ni posle nekoliko dana nije odgovorio, poslao ih ponovo. Urednik “Kurira” je odgovorio da će se javiti sledećeg dana, što nije uradio. “U svakom slučaju prvi kontakt je uspostavljen pet dana pre nego što je u prelom otišao sporni tekst i 26 dana pre preloma poslednjeg, četvrtog teksta iz serijala”, tako da je vremena za odgovore bilo više nego dovoljno. Takođe u tekstu su, kako je istaknuto, citirana dva bivša urednika “Kurira” iz perioda na koji se tekst odnosi. Švarm je naveo i da autor teksta nema nikakav lični interes kad je reč o tiražima dnevnih novina, budući da radi u nedeljniku. Sem toga, reč je o novinaru koji se godinama bavi medijskom etikom, i pre početka rada Saveta za štampu, i sve vreme piše o temi koju dobro poznaje. Ukoliko bi se smernice iz Kodeksa tumačile onako kako to radi podnosilac žalbe, niko od novinara iz Komisije za žalbe ne bi mogao da radi svoj posao.

Komisija za žalbe nije razmatrala deo žalbe koji se odnosi na navodni sukob interesa i nelojalnu konkurenciju, budući da to izlazi iz okvira njene nadležnosti. Komisija utvrđuje odgovornost medija za eventualno kršenje Kodeksa novinara Srbije, a ne pojedinačnu odgovonost novinara, autora teksta ili urednika koji ga je objavio.

Članovi Komisije ocenili su da spornim tekstom ni na koji način nisu prekršene odredbe Kodeksa, kako tvrdi podnosilac žalbe. Na osnovu uvida u dvedesetak dostavljenih naslovnih strana “Kurira”, Komisija je ocenila da je autor izneo utemeljen vrednosni sud da su “surove”, kao i da nigde nisu iznete uvredljive kvalifikacije o tom listu, niti je “Kurir” istaknut kao kreator tabloidne stvarnosti, kao što se tvrdi u žalbi. Novinar je, po oceni Komisije, uredniku “Kurira” pružio mogućnost i dao dovoljno vremena da odgovori na dostavljena pitanja, odnosno da iznese svoje viđenje, tako da Komisija smatra da ni ovaj deo žalbe nije osnovan. Zbog svega navedenog, Komisija je jednoglasno odlučila da nedeljnik “Vreme” nije prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije.

 

Beograd, 27.11.2014.                                                                 Predsedavajući

Petar Jeremić

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend