02. mar 2023.

Dodeljena sredstva GO Obrenovac za sufinansiranje medija u 2023. godini

Gradska opština Obrenovac u 2023. godini sufinansiraće medijske sadržaje od javnog interesa, odnosno medijske projekte Radio televizije „MAG“, Televizije „Saga“, internet portala „Lokalne novine Obrenovac“ i portala Preduzeća za informisanje i marketing “Studio Mag”, kao i projekat štampanog medija koji je predložila Agencija „Palež štampa“, preduzetnice Vesne Joksimović.

Odlukom Veća GO Obrenovac, na predlog Konkursne komisije, Televiziji „MAG“ je dodeljeno 12.250.000,00 dinara za projekat „Tragovi” a Televiziji „SAGA” 4.500.000,00 dinara za projekat „Biti poseban“.

Televizija „MAG“ je u obavezi da proizvede 50 televizijskih epizoda u trajanju od 20 minuta u oviru projekta „Tragovi“, a Televizija „SAGA“, u okviru projekta „Biti poseban“, 65 televizijskih priloga.

Na predlog Konkursne komisije, Veće opštine Obrenovac dodelilo je 2.200.000,00 dinara projektu „Vozi i pazi” koji će realizovati Radio „MAG“, dok je portal Preduzeća za informisanje i marketing „Studio Mag” za realizaciju medijskog projekta „Živeti zdravo” dobio 1.350.000,00 dinara.

Portalu „Lokalne novine Obrenovac” dodeljeno je 2.999,997,00 dinara, za realizaciju projekta „Opšta informisanost lokalne zajednice kroz web i društvene platforme“. Agenciji za izdavaštvo i marketing „Palež štampa“, preduzetnice Vesne Joksimović, dodeljena su sredstva u iznosu od 1.200.000,00 dinara za realizaciju projekta „Regionalna deponija Kalenić, uz vek komunalaca”.

Za razliku od podržanih televizijskih projekata, u obrazloženju Konkursne komisije za radio, štampane i internet projekte, koji su podržani  iz budžeta opštine Obrenovac, ne navode se jasni indikatori projekta odnosno broj tekstova i/ili drugih medijskih sadržaja koje su izdavači tih medija dužni da proizvedu i objave u 2023. godini. Pored toga, u slučaju Agencije za izdavaštvo i marketing „Palež štampa“ preduzetnice Vesne Joksimović, nije naveden ni medij koji će realizovati projekat.

Na konkurs za sufinasiranje televizijskih medijskih sadržaja od javnog interesa prijavljena su samo dva projekta, odnosno dve televizije, kojima su sredstva i dodeljena.

Nasuprot tome, na konkurs za sufinansiranje medijskih sadržaja za radio, štampane i internet medije prijavljeno je ukupno 16 medijskih projekata, od kojih su samo četiri podržana, odnosno predložena za dodelu sredstava od strane Konkursne komisije.

Kao glavni razlozi za odbijanje ostalih 12 medijskih projekata, navode se uglavnom isti argumenti, uz manje ili veće varijacije u obrazloženju, odnosno da su indikatori projekta „promašeni i nemerljivi“, ciljevi projekta „preširoko postavljeni“, da tema i svrha projekta „nisu dovoljno specifični“, te da nisu relevantni i izvodljivi.

Nisu podržani sledeći medijski projekti:Foto: TAF

Rešenje GO Obrenovac o raspodeli sredstava po Konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja u oblasti javnog informisanja za radio, štampane i internet medije u 2023. godini je konačno, a protiv njega se može pokrenuti Upravni spor, od strane učesnika na konkursu, u roku od 30 dana od dostavljanja Rešenja.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend