19. jan 2017.

Komisija o zahtevu Bete i Foneta: Državna pomoć Tanjugu za 2012. godinu je dozvoljena

Na osnovu zahteva novinskih agencija Bete i Fonet za naknadnom kontrolom, Komisija za kontrolu državne pomoći odlučila je krajem decembra 2016. godine da je državna pomoć koju je Ministarstvo kulture i informisanja dodelilo agenciji Tanjug u 2012. godini u iznosu od 209.550.000 dozvoljena. Komisija je ocenila i da se naknade isplaćene ovoj agenciji u 2010. i 2011. godini „ne odnose na državnu pomoć“ jer tada nije postojala regulativa za tu oblast.

Kako stoji u rešenju, Komisija je utvrdila da je ugovor između Ministarstva kulture i informisanja i novinske agencije Tanjug zaključen u skladu sa Zakonom o budžetu, kao i da je predmet ugovora za 2012. godinu bilo finansiranje delatnosti, odnosno poslova, od javnog interesa koje obavlja Tanjug u skladu sa Zakonom o Tanjugu.

„Komisija je zaključila da je Zakonom JP Tanjug jasno povereno obavljanje delatnosti javnog informisanja kao delatnosti od opšteg ekonomskog interesa, da je visina naknade za obavljanje usluga unapred određena u iznosu od 209.550.000 dinara i da visina ove naknade ne prelazi iznos neophodan za pokrivanje troškova obavljanja osnovne delatnosti, što znači da nema prekomerne naknade. Uzimajući u obzir navedeno, komisija ocenjuje da su ispunjeni uslovi za dodelu državne pomoći u obliku naknade za obavljanje usluga od opšteg ekonomskog interesa“, stoji u rešenju.

„Naknada za pružanje usluga od opšteg ekonomskog interesa predstavlja dozvoljenu državnu pomoć i davalac pomoći nije bio u obavezi da je prijavi Komisiji na odlučivanje o dozvoljenosti“, zaključak je Komisije.

Zahtev Bete i Foneta za pokretanje postupka naknadne kontrole dozvoljenosti državne pomoći dodeljene agenciji Tanjug u 2010. i 2011. godini, Komisija je ocenila kao neosnovan jer se „za sufinansiranje obavljanja delatnosti informisanja u 2010. i 2011. godini ne primenjuju pravila za dodelu državne pomoći“.

„U periodu do 1. januara 2012. godine, državna pomoć javnim preduzećima nije bila uređena u pravnom sistemu Republike Srbije, pa nisu ni postojali propisi na osnovu kojih bi se cenilo da li je ona u konretnom slučaju dozvoljena ili nije, niti je pomoć državnim preduzećima do tada smatrana državnom pomoći, u smislu zakona i Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći“, stoji u rešenju.

Novinaske agencije Beta i Fonet 18. juna 2012. godine podnele su Komisiji zahtev za pokretanje postupka naknadne kontrole dozvoljenosti državne pomoći dodeljene agenciji Tanjug u 2010, 2011. i 2012. godini.

Komisija je, najpre, zaključkom iz avgusta iste godine odbacila zahtev zbog „nepostojanja uslova za pokretanje postupka“. Nakon žalbe Bete i Tanjuga, Komisija je delimično uvažila žalbu, pa je u rešenju navela da se za naknade Tanjugu u 2010. i 2011. godini ne primenjuju pravila za kontrolu državne pomoći, a da se za uplate u 2012. godini zahtev agencija za naknadnu kontrolu odbacuje.

U decembru 2012. godine Beta i Fonet podnose tužbu Upravnom sudu koji poništava rešenje Komisije i vraća joj predmet na ponovno odlučivanje. Oktobra 2015. godine Komisija je pokrenula postupak naknadne kontrole dozvoljenosti državne pomoći koja je u 2012. godini dodeljena agenciji Tanjug, koji je okončan 29. decembra 2016. godine.

Protiv rešenja Komisije, novinske agencije Beta i Fonet mogu pokrenuti upravni spor.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend