03. jul 2024.

Ministarstvo informisanja i telekomunikacija ukinulo Danasu dugogodišnje projekte: Odbijen čak i projekat za Danasovu školu novinarstva

Preduzeću „Dan Graf“ koje je izdavač lista „Danas“ i portala Danas.rs prvi put su, nakon četiri godine zaredom, odbijeni projekti kojima je naš list konkurisao kod Ministarstva za informisanje i telekomunikacije u sklopu godišnjeg konkursa za projekte koje ono svake godine raspisuje. Ove godine je odbijen čak i projekat za tradicionalnu Danasovu školu novinarstva.

Danas je ove godine, kao i prethodnih godina, konkurisao na četiri konkursa u kojima se sufinasiraju projekti iz oblasti medijskih sadržaja za štampu, medijskih sadržaja koji se plasiraju putem interneta, medijskih sadržaja namenjenih nacionalnim manjinama kao i konkursa za sufinansiranje projekata stručne edukacije, unapređenja profesionalnih etičkih standarda i istraživanja u oblasti javnog informisanja, gde smo konkurisali sa projektom Danasove škole novinarstva.

Prošle godine je za naš projekat Škole novinarstva odobren pun iznos sredstava koji je tražen u projektnoj dokumentaciji i to na osnovu diskrecionog prava bivšeg ministra informisanja i telekomunikacija Mihaila Jovanovića.

Ove godine Danasu uopšte nije odobren projekat za školu novinarstva, kao ni za još dva projekta koja se tiču medijskih sadržaja namenjenih za internet i medijskih sadržaja namenjene manjinama.

Dosad je Danas gotovo uvek dobijao sredstva za projekte iz ove četiri oblasti, a ove godine samo jedan i to za medijske sadržaje namenjene za štampano izdanje.

Za ovaj projekat Danasu su odobrena novčana sredstva od 700.000 dinara i to je ujedno i ukupan iznos koji je naš medij dobio od konkursa koje je raspisalo Ministarstvo informisanja i telekomunikacija.

U proteklim godinama, Danasu su prihvatani svi projekti za koje smo konkurisali, a novčana sredstva dobijena od tih projekata su iznosila oko tri miliona dinara. To je više nego četiri puta veća svota od one koju je naš medij dobio ove godine.

Treba napomenuti i da je Danas uvek ispunjavao sve što je bilo propisano konkursnom dokumentacijom, u smislu namenskog trošenja sredstava, rokova za realizaciju projekata itd. što je moguće proveriti u Ministarstvu za informisanje i telekomunikacije, jer nikada iz tog ministarstva nije stigla nijedna primedba na realizaciju projekata za koje je Danas konkurisao.

Međutim, u odnosu na prošlu godinu, Ministarstvo informisanja i telekomunikacija je dobilo novog ministra Dejana Ristića.

Pozvali smo novog ministra kako bi nam objasnio zbog čega Danasu ove godine, za razliku od prošlih, nisu odobrena novčana sredstva za projekte sa kojima smo se javili na konkurs, ali je on rekao da nije umesno da novinar zove jednog ministra direktno na telefon, već da komunikacija treba da se odvija formalno preko njegovog kabineta.

Nakon toga, pitanja smo poslali na zvaničan mejl kabineta.

Ministarstvo informisanja i telekomunikacija: Od ove godine se primenjuje novi sistem bodovanja

Iz Ministarstva za informisanja i telekomunikacija na naše pitanje zbog čega su ove godine Danasu znatno umanjena sredstva za praktično iste projekte za koje su nam ranije odobravana, odgovaraju da je od ove godine primenjen novi sistem ocenjivanja projekata po raspisanim konkursima.

„Projekti koji su ispunili uslove predviđene konkursom ocenjivani su od strane članova komisije. Članovi komisije svoj posao obavljaju samostalno bez mešanja zaposlenih u Ministarstvu koji samo pružaju stručnu i administrativno-tehničku podršku. Na osnovu bodova svakog člana komisije i izračunavanja srednje vrednosti za svaki ocenjivan projekat formira se konačna rang lista svih pristiglih projekata. Na osnovu rang liste vrši se raspodela sredstava u skladu sa ekonomskim klasifikacijama na kojima su sredstva opredeljena“, stoji u zvaničnom odgovoru ministarstva.

Kako se boduju projekti?

Do ove godine je za to bila zadužena posebna komisija koju je formiralo Ministarstvo informisanja i telekomunikacija.

I ove godine je, takođe, obrazovana komisija, ali za razliku od prethodnih, kada je ona rangirala medije na osnovu ustaljenih pravila, ovog puta je uvedeno bodovanje svakog projekta i to na način na koji svaki od petoro članova komisije boduje projekat, pa se na kraju ukupan broj bodova deli na pet i dobija se prosečan broj bodova.

Ostaje nejasno na osnovu kojih kriterijuma članovi komisije boduju projektnu dokumentaciju, jer dok nije bilo bodovanja projekti sa kojima je Danas konkurisao su bivali prihvaćeni.

Ove godine je naš projekat Danasove škole novinarstva dobio 58,2 boda od mogućih 100, što je bilo nedovoljno da se rangiramo među prva 32 medija kojima su odobrena sredstva za projekte.

Prema ovome ispada da škola novinarstva, koja ima tradiciju i koja je među novinarima prepoznata kao jedna od malobrojnih novinarskih škola koja mladim novinarima pruža potrebno znanje, ne zaslužuje da se nađe među prva 32 medija na listi, iako projekti mnogih od njih uopšte ne podrazumevaju klasično usavršavanje novinara.

Ono što, takođe, upada u oči kada se pogledaju rang liste medija kojima su projekti odobreni je to da su na primer, neki lokalni mediji koji su bliski vladajućem režimu dobili po tri do četiri puta više sredstava u odnosu na naš medij.

Još jedan udar u delu finansiranja

Aleksandra Mitić, direktorka preduzeća „Dan Graf“ koje je izdavač Danasa, kaže da raspodela sredstava Ministarstva informisanja i telekomunikacija deluje razočaravajuće, s obzirom na to da je Danas prošle godine i prethodnih godina aplicirao sa četiri projekta i dobio sva četiri, iako sa umanjenim budžetima.

„Škola novinarstva, koja bi trebalo da bude podsticaj mladim studentima kojima je pružena mogućnost da u jednoj redakciji nauče osnove novinarstva, izgleda nije podobna za pomenuto Ministarstvo, iako nema političku konotaciju. Kroz nekoliko generacija Danasove škole novinarstva mnogi mladi novinari su počeli da rade u redakcijama i stekli šansu za profesionalnu afirmaciju. Kriterijumi na konkursu ove godine su bili vrlo čudni, u šta se može uveriti svako ko pogleda medije koji su dobili novac i nazive projekata“, ističe Mitić.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend