18. jul 2022.

Pokretanje novog kanala RTS/Radio Beograd – „Džezer“

Na osnovu čl. 14 Zakona o javnim medijskim servisima, JMU RTS objavljuje početak javne rasprave o predlogu za uvođenje nove medijske usluge, novog tematskog kanala RTS / Radio Beograd „Džezer“ – kanala džez muzike.

Svi zainteresovani mogu učestvovati u raspravi i svoje predloge i komentare poslati na adresu tematskikanalirb@rts.rs u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Tekst Javne rasprave možete preuzeti ovde.

Kao deo Javnog medijskog servisa Srbije u želji da programski sadržaji Radio Beograda budu dostupni svim građanima Srbije i šire bez ograničenja, da odgovaraju potrebama društva sa merljivim rezultatima proizvedenog i emitovanog medijskog sadržaja, kroz novu linearnu medijsku uslugu radija želimo da ponudimo najviši kvalitet proizvedenog i emitovanog programa koji će biti dostupan široj javnosti.

U situaciji kada nacionalni komercijalni mediji, pod ekonomskim pritiskom i nelojalnom konkurencijom kablovskih kanala i drugih tržišnih okolnosti, odustaju od opštih programskih šema sa sadržajima od javnog interesa, slušanost, ugled i uticaj RTS Radio Beograda svakim danom raste.

Prema istraživanjima, slušaoci žele kvalitetan domaći program. Praktično jedini producent koji ima interes, obavezu, ali i adekvatne resurse da pokrije sve segmente društvenog života u Srbiji jeste RTS.

RTS Radio Beograd prati i prilagođava se trendovima koje diktiraju novi mediji. Pokretanje nove medijske usluge – novog tematskog kanala Radio Beograda RTS Džezer (radni naziv) odgovara potrebama savremenog slušaoca u načinu plasmana programskog sadržaja.

Razvojem WEB tehnologija, radio sadržaj je postao dostupan širem auditorijumu. Ograničenje dometa radija, koje je oduvek bilo prisutno kada je radio broadcast u pitanju, pojavom Interneta i WEB tehnologija je prevaziđeno.

Konzumenti Interneta imaju drugačije navike i potrebe. RTS Radio Beograd je prepoznao potrebu da i ovom auditorijumu ponudi svoje sadržaje.

Imajući u vidu značaj Radio Beograda, kao institucije, koja promoviše oblasti kulture, obrazovanja, nauke te ima funkciju koju ispunjava kao nacionalni javni servis u oblasti informisanja, ciljeve projekta možemo razvrstati u više grupa:

Očuvanje kulturne baštine
• Očuvanje arhive Radio Beograda kao kulturne baštine od javnog interesa
• Dostupnost arhive široj javnosti
• Uspešno predstavljanje kulture, vrednosti i potencijala Srbije (podrška
promociji Srbije u inostranstvu)

Obrazovni programski sadržaj
• Obogaćen obrazovni programski sadržaj Radija kao javnog medijskog servisa
• Kreiran novi obrazovni resurs dostupan pojedincima i institucijama u oblasti obrazovanja

Zvučni arhiv Radio Beograd na digitalnoj platformi
• Arhivski sadržaj stavljen u funkciju razvoja novog sadržaja (efikasnija i efektnija upotreba digitalnih sadržaja, ranije nedovoljno pristupačnih)
• Kreiran resurs za razvoj radija, primena novih tehnologija i razvoj novih kanala emitovanja radijskog programa
• Globalni domet i visoka međunarodna reputacija kvaliteta arhivske građe i modernih programskih sadržaja
• Prepoznatljiv internet radio bogatih funkcionalnosti
• Arhiviranje sadašnje radijske produkcije u kvalitetnom digitalnom formatu

Komunikacija sa dijasporom
• Učvršćivanje kulturnih i jezičkih veza sa Maticom
• Novi resursi u promociji srpske kulture u lokalnim sredinama

TEHNIČKI USLOVI

Predviđeno je da se ovaj digitalni tematski kanal RTS Radio Beograda – RTS Džezer distribuira preko digitalne platforme OTT RTS Planeta i preko digitalnih zemaljskih predajnika za radijsko emitovanje, kao i drugih digitalnih platformi koje RTS odredi za distribuciju naših programskih sadržaja.

RTS Radio Beograd je obezbedio sistem za emitovanje digitalnih kanala čime je u tehničkom smislu osposobljen za pokretanje novog RTS tematskog kanala Radio Beograda – RTS Džezer.

Novi tematski radijski kanal imaće, u tehničkom smislu ravnopravni tretman sa postojećim tematskim kanalima Radio Beograda koji se emituju na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i kanalima Radio Beograda koji se emituju u FM mreži.

RTS Radio Beograd poseduje neophodne tehničke resurse za pripremu i realizaciju programa.

Proces se odvija uporedo sa digitalizacijom arhiva što predstavnja važnu sekundarnu dobit projekta što je od suštinskog značaja za očuvanje zvučnog arhiva Radio Beograda koji predstavlja kulturnu baštinu Srbije.

RTS Radio Beograd, obezbeđuje “plejaut“ sistem za sve kanale a signal će, do krajnih korisnika, distribuirati preko RTS Planete i digitalnih zemaljskih predajnika za radijsko emitovanje (kada se za to stvore uslovi u Republici Srbiji).

KORISNICI SERVISA

Početak rada OTT platforme RTS Planeta je omogućio Radio Beogradu da se predstavi novim tematskim kanalima baziranim na zvučnom arhivu Radio Beograda i tekućim sadržajima Programa Radio Beograd.

Platforma omogućava građanima Srbije i dijaspore dostupnost programskih sadržaja na bilo kom mediju.

NAČIN FINANSIRANjA

Novi kanal RTS Džezer će biti finansiran prihodima od distribucije kanala korisnicima i biće distribuiran kao poseban servis koji ne čini osnovni paket kanala. Očekivani prihodi od naplate „Paketa RTS“, pokrivaju troškove realizacije kanala obezbeđujući dodatna sredstva koja će moći da se reinvestiraju u produkciju novih sadržaja i arhiviranje postojećih.

OCENA MOGUĆEG UTICAJA NA KONKURENCIJU

Značajan broj kompanija trenutno, na tržištu elektronskih medija, pruža usluge posebnih specijalizovanih radijskih kanala. Neki od njih su Radio S , Naksi radio…

Novi tematski kanal RTS Radio Beograda Džezer namenjen je distribuciji preko OTT platforme RTS „Planeta“ i digitalne mreže zemaljskih predajnika a ne u osnovnim paketima kablovskih operatera (što je slučaj sa većinom navedenih kanala). Može se reći da će RTS – Radio Beograd pozitivno uticati na opštu ponudu podsticanjem pozitivne programske konkurencije.

OBRAZLOŽENjE NOVE MEDIJSKE USLUGE

RTS Radio Beograd, kao kuća koja ima najbogatiji zvučni arhiv i kvalitetnu postojeću produkciju, želi da, pruženjem nove medijske usluge novog tematskog radijskog kanala RTS Džezer, odnosno „RTS/Radio Beograd Džezer“, dopuni primarnu funkciju Javnog servisa, doprinese prezentaciji svih vrednosti u smislu ispunjenja demokratskih, socijalnih i kulturnih potreba društva i programskih obaveza predviđenih odredbama člana 7. Zakona o javnim medijskim servisima.

„RTS/Radio Beograd Džezer“se pokreće:

Radi zadovoljavanja potreba građana za programskim sadržajima koji obezbeđuju očuvanje i izražavanje kulturnog identiteta srpskog naroda i nacionalnih manjina, vodeći računa da manjine prate određene programske celine i na svom maternjem jeziku;

Radi afirmisanja nacionalnih kulturnih vrednosti srpskog naroda i nacionalnih manjina koji žive u Republici Srbiji, kao i zbližavanja i prožimanja njihovih kultura;

Radi razvijanja kulture i umetničkog stvaralaštva;

Radi negovanja umetničkih i kreativnih vrednosti;

Radi unapređivanja opšteg obrazovanja;

Da doprinese zadovoljavanju zabavnih, rekreativnih i drugih potreba građana;
Radi predstavljanja kulturnog nasleđa i umetničkog stvaralaštva u zemlji i inostranstvu, putem OTT platforme RTS Planeta.

Radio Beograd poseduje ogromno arhivsko nacionalno blago koje će na ovaj način biti predstavljeno domaćim slušaocima, Evropi, celom svetu.

Pokretanje specijalizovanog tematskih kanala Radio Bograda RTS Džezer, doprineće očuvanju kulturne baštine sačuvane u našoj arhivi – fonoteci jednoj od najbogatijih u Evropi.

Na ovaj način predstavićemo najkvalitetnije sadržaje, pre svega u sopstvenoj produkciji, što će u mnogome doprineti saznanju tradicionalnih, kulturnih, istorijskih vrednosti od opšteg značaja.

PROGRAMSKI KONCEPT KANALA RTS/ RADIO BEOGRAD - DžEZER

Kanal je namenjen slušaocima standardne i savremene džez muzike, kao i privlačenju i širenju slušalačke publike džez muzike. Ponudiće arhivske i nove audio zapise Muzičke produkcije RTS, izdanja PGP RTS, domaću i stranu produkciju, koncerte, festivale…

Pored toga, RTS/ Radio Beograd – Džezer kanal, edukovaće slušaoce o istorijatu džeza, interpretatorima, kompozitorima, čuvenim ansamblima, orkestrima i big bendovima, stilovima i pravcima ovog stila muzike, u najširem smislu pojma džez muzike i umetničkog izraza.

Pored arhivske građe, programsku šemu će upotpuniti i aktuelni muzički sadržaji, emisije i rubrike programa Radio Beograda: „Džez klub“, „Džez panorama“…

Osnovna ideja je promocija kvalitetne džez muzike na kreativan način. Na kanalu će biti zastupljeni vrhunski solisti – pevači i instrumentalisti, ansambli/orkestri, kao i autori koji su svojim kvalitetnim muzičkim stvaralaštvom ostavili traga u istoriji domaće i strane muzike.

Kanal Džezer će posvećivati posebnu pažnju novim izdanjima i stvaraocima domaće džez scene kao i džez izdanjima PGP RTS.

U programu RTS/ Radio Beograd – Džezer kanala posebno će se isticati snimci Big Benda RTS, osnovanog 1948. godine pod imenom Zabavni Orkestar Radio Beograda u formaciji revijskog orkestra, koji je 1954. godine odvajanjem gudačkog ansambla započeo rad kao veliki džez orkestar – Big Bend. Orkestar su predvodili eminentni dirigenti, kompozitori i aranžeri Mladen Bobi Guteša, Vojislav Bubiša Simić, Zvonimir Skerl, Duško Gojković i Stjepko Gut.

Veliki opus koncerata i snimaka koji su deo istorije Big Benda RTS, ostvarenih sa najvećim svetskim imenima džez muzike kao što su: Klark Teri, Beni Golson, Džoni Grifin, Mejnard Ferguson, Toni Skot, Džerom Ričardson, Erni Vilkins, Alvin Kvin, Redži Džonson, Edi Henderson, Henk Mobli, Džon Hendriks, Roj Hargrouv, Bred Lili, Dajana Šur, Don Menca, Stiv Ture, Roni Kjuber, Rendi Breker, Džon Fedis, Čak Findli, Bobi Šu, Ak Van Rojen, Peter Herbolzhajmer, Ed Tigpen, Fili Džo Džouns, Sal Nistiko, Nejtan Dejvis, Don Bajas, Lari Vučković, Li Konic, Hajnc fon Herman, Keni Dru, Aladar Pege, Vić Vogel, Karlhajnc Miklin, Adrijan Mirs, Piter King, Kirstof Lauer, Erling Kroner, Ilja Reijngoud, Bert Joris, Gregori Hačinson, Jens Vinter, Džesi Dejvis, Džon Fedčok, Andrea Tofaneli, Simon Rigter, Samjuel Blazer, itd… emitovaće se na kanalu Džezer, u tematskom bloku posvećenom našem čuvenom Big Bendu RTS.

Takođe, na kanalu RTS/Radio Beograd Džezer, emitovaćemo audio zapise koncerata sa najznačajnijih domaćih muzičkih događaja kroz istoriju, kao što su: Beogradski džez festival, Nišvil džez festival, Novosadski džez festival, Valjevski džez festival, Pančevački džez festival, kao i druge audio snimke značajnih nastupa/koncerata najvećih imena domaće i svetske džez scene.

Primarna ciljna grupa kanala RTS Radio Beograd Džezer je obrazovanija publika, muškarci i žene svih materijalnih položaja i godišta, sa jasno profilisanim afinitetima prema domaćoj i stranoj džez muzici. Sekundarna ciljna grupa obuhvata sve generacije ljubitelja kvalitetne muzike.

Ovaj kanal u potpunosti će ispuniti visoke programske standarde na kojima insistira Medijski javni servis.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend