19. jul 2022.

Rat u Ukrajini: Savet EU usvojio zaključke o manipulacijama informacijama

Savet Evropske unije je danas usvojio zaključke o manipulaciji inostranim informacijama i uplitanju (FIMI). Savet odobrava zaključke kojima se pojačava angažman i sposobnost EU da pruži odgovor.

Ruska invazija na Ukrajinu i njena ratna propaganda su naglasili hitnost suočavanja sa inostranim manipulacijama informacijama i uplitanju koje ciljaju ne samo rusku, već i globalnu javnost, saopšteno je iz Saveta EU.

U zaključcima se ističe kako se manipulacija inostranim informacijama i uplitanje često koriste kao deo širih hibridnih kampanja i imaju za cilj da dovedu u zabludu, obmanu i destabilizuju demokratska društva, stvarajući i iskorišćavajući kulturna i društvena trvenja na strateški i koordinisan način. Ove tehnike mešanja koje sprovodi Rusija su ojačane tokom njene ničim izazvane i neopravdane vojne agresije na Ukrajinu, dodaje se.

Zaključci pokazuju posvećenost EU jačanju svog angažmana u borbi protiv ove pretnje na svim nivoima, posebno u multilateralnim formatima sa i unutar Ujedinjenih nacija i drugih međunarodnih i regionalnih organizacija.

Savet poziva sve relevantne strane da pojačaju rad na razvoju međunarodnih principa o dezinformacijama i FIMI.

Savet poziva visokog predstavnika i Komisiju da, uz puno poštovanje ljudskih prava i osnovnih sloboda, predstave opcije za dobro definisane mere koje bi se mogle preduzeti protiv aktera FIMI-ja kada je to neophodno za zaštitu javnog reda i sigurnosti EU.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend