18. dec 2020.

Poslušni REM ima strateški značaj za autoritarnu vlast koja počiva na propagandi i kontroli medija

Ako se neko pre godinu dana i ponadao da će izmene u sastavu Saveta REM-a doneti boljitak na medijskoj sceni u Srbiji, jučerašnja odluka Skupštine Srbije da u sastav ovog tela ponovo izabere Oliveru Zekić i Aleksandru Janković, koje su u prethodnom mandatu otvoreno radile u interesu vlasti, tu nadu je definitivno raspršila.

Skupština Srbije (foto: Marko Risović / Cenzolovka)

Sada se ponovo nameće davnašnja teza da je u cilju stvaranja nezavisnog i efikasnog Regulatornog tela za elektronske medije (REM) neophodno izvršiti potpunu rekonstrukciju, koja bi na prvom mestu značila da se na mestu članova Saveta REM-a nađu ljudi sa profesionalnim i ljudskim kredibilitetom.

Nakon nekoliko godina rada u nepotpunom sastavu, u Savet REM-a su prvo, krajem 2019, izabrana tri člana koja su nedostajala, da bi zatim u februaru 2020. bila izabrana još dva člana Saveta, i to posle iznenadnih ostavki Đorđa Vozarevića i Gorana Pekovića. U novembru ove godine ponovo su raspisani izbori kako bi se popunila upražnjena mesta pošto je Oliveri Zekić istekao petogodišnji mandat, dok  Aleksandri Janković mandat ističe u martu.

Do izbora članova koji nedostaju, u decembru 2019, došlo je tek nakon dogovora postignutog u međustranačkom dijalogu koji je vođen u Skupštini Srbije, uz posredovanje Evropskog parlamenta. Tek pod „pritiskom“ evroparlamentaraca, vlasti u Srbiji su aminovale otvaranje procedure za izbor novih članova REM-a, iako su takav zahtev godinama upućivali stručna javnost, nevladin sektor i opozicione stranke. Vlast je teška srca dozvolila da se odškrinu vrata REM-a za ulazak potencijalno nepristrasnih i kompetentnih članova. Za autoritarnu vlast koja počiva na medijskoj propagandi i spinovima, poslušni REM ima strateški značaj, jer čuva uspostavljenu kontrolu nad medijima i sprečava da se istina probije u javni prostor.

Savet REM-a „donosi odluke o svim pitanjima iz delokruga rada Regulatora“ i ima devet članova. Neke od najvažnijih nadležnosti Regulatora jesu da propisuje obavezujuća pravila za elektronske medije, da ih kontroliše i sankcioniše, te da se stara o doslednoj primeni Zakona o elektronskim medijima.

„Odluke se donose na nekom drugom mestu, ne u REM-u“

Iako se, nažalost, ne može reći da je dolazak nekoliko članova sa integritetom i kredibilitetom doveo do suštinskog napretka u radu REM-a, izvesno je da je zahvaljujući njihovoj spremnosti da u medijima govore o tome šta se dešava na sednicama Saveta, najšira publika prvi put dobila priliku da nasluti na koji način ovo regulatorno telo funkcioniše.

Nada da će REM početi da radi u skladu sa svojim nadležnostima i ovlašćenjima izgubila je svaki smisao, a jučerašnja odluka da se dvema članicama omogući još po jedan petogodišnji mandat samo dodatno učvršćuje ovakav stav

Verovatno najslikovitiji prikaz načina rada u REM-u dala je Judita Popović, članica Saveta REM-a od decembra prošle godine, u nedavnoj izjavi za N1:

„Kod donošenja svih odluka u REM-u, utisak je da je odluka već doneta na nekom drugom mestu, da se to nama predstavlja kroz mišljenje stručne službe i članovi tela su nadležni da to aminuju, a mi, Slobodan Cvejić i ja, remetilački smo faktor i kvarimo tu nirvanu koju su oni do sada uživali.“

Baš tako je najčešće i izgledala mustra po kojoj je Savet REM-a radio tokom ove godine. Dva ili tri nova člana Saveta REM-a bi podnela inicijativu za rešavanje važnih medijskih pitanja ili za unapređenje medijske regulative, to bi u prvi mah podržali i „stari“ članovi Saveta, ali bi se situacija u potpunosti menjala nakon što bi stručna služba REM-a izašla sa svojim mišljenjem, a koje, po pravilu, nije bilo naklonjeno inicijativi predlagača.

Bez napretka u radu REM-a od dolaska novih članova

Od dolaska u Savet, Slobodan Cvejić, Judita Popović i Višnja Aranđelović zalagali su se u različitim prilikama da se Savet REM-a više angažuje na unapređenju medijske regulative, kao i da preduzima mere u skladu sa svojim zakonskim obavezama, međutim – njihovi pokušaji da unaprede rad REM-a nisu urodili plodom.

Tako su, između ostalog, ova tri člana Saveta u septembru 2020. podnela inicijativu da REM donese pravilnik koji bi elektronske medije obavezao da rijaliti programe prikazuju samo u kasnim noćnim satima, dok su u maju 2020. Slobodan Cvejić i Judita Popović podneli inicijativu da se TV Pink kazni zbog promocije ozoniranja kao uspešne terapije u lečenju od koronavirusa. Nijedna njihova inicijativa nije prihvaćena.

Savet REM-a je bezrezervno prihvatao mišljenja REM-ovih službi, za koje se najblaže može reći da se prilikom njihovog donošenja nisu rukovodile javnim interesom

Posle burne sednice Saveta 21. maja 2020, kojoj je prisustvovao i vlasnik TV Pinka Željko Mitrović, većina članova Saveta odbila je inicijativu da se izrekne mera TV Pink zbog zalaganja za „ozonsku terapiju kovida 19“, smatrajući da ta televizija u svojim emisijama nije promovisala nadrilekarstvo, niti je dovodila gledaoce u zabludu i neobjektivno ih informisala.

Po istom modelu, Savet REM-a je krajem novembra ove godine, a na sugestiju nadležne službe, odustao od pokretanja postupka protiv TV Pink zbog uvreda koje je pevač Aca Lukas izneo na račun novinarke N1 Žakline Tatalović. Tom prilikom Savet REM-a je prihvatio mišljenje Službe za nadzor i analizu „da nema mesta pokretanju postupka i izricanju mera“.

Za REM-ovu Službu za nadzor i analizu, uvrede koje je pevač Aca Lukas, gostujući u emisiji „Hit tvit“, izneo na račun novinarke Žakline Tatalović nisu predstavljale kršenje medijske regulative, niti je to bio slučaj kada je u televizijskom programu promovisana primena ozonske terapije u lečenju kovida 19.

Zanimljivo je da je REM, zbog uvreda koje je pevač A. Lukas uputio novinarki N1, u prvom trenutku pokrenuo nadzor nad TV Pink, pa su mediji spekulisali da bi izricanje nove mere Televiziji Pink zbog ovog incidenta moglo da dovede i do privremene zabrane emitovanja emisije „Hit tvit“, pošto je ovoj emisiji nešto ranije već bila izrečena mera upozorenja. Međutim, do toga nije došlo.

Takođe, članovi Saveta REM-a su se u novembru 2020, na još jednoj burnoj sednici, izjasnili protiv nacrta pravilnika koji bi obavezao emitere da rijaliti programe prikazuju samo u kasnim noćnim satima. Iako su samo dva meseca ranije ti isti članovi Saveta zatražili od stručne službe REM-a da pripremi obavezujući pravilnik za elektronske medije sa takvom sadržinom.

Međutim, nakon što je Pravna služba REM-a izašla sa mišljenjem da bi donošenje takvog pravilnika bilo pravno neutemeljeno i da bi predstavljalo cenzuru, deo članova Saveta REM-a promenio je mišljenje i glasao protiv donošenja pravilnika za koji su se prethodno zalagali, a kojim bi se konačno sprečilo da se rijaliti programi puni nasilnog i prostačkog ponašanja emituju u dnevnom terminu, kada TV program gledaju i deca i maloletnici.

Savet REM-a je u svim ovim slučajevima bezrezervno prihvatao mišljenja REM-ovih službi, za koje se najblaže može reći da se prilikom njihovog donošenja nisu rukovodile javnim interesom.

THE BEST OF REM 2020:

  1. Rijalitijima je i dalje dozvoljeno da se prikazuju tokom celog dana na nacionalnim kanalima.
  2. Željko Mitrović ima pravo da se bavi nadrilekarstvom na Pinku, televiziji sa nacionalnom frekvencijom.
  3. Pevač Aca Lukas može da vređa novinarku Žaklinu Tatalović na televiziji sa nacionalnom frekvencijom.

Služba za nadzor i analizu programa emitera i Pravna služba REM-a

Čijim se interesom ove službe vode – može samo da se nagađa. O načinu rada službi u REM-u se ne zna mnogo i nije poznato na koji način se unutar njih donose odluke.

Zna se da u Službi za nadzor i analizu radi četrdesetak ljudi koji su zaduženi da gledaju programe elektronskih medija i da konstatuju kršenje propisa, ali se ne zna kako izgleda procedura za donošenje stavova koji se potom dostavljaju članovima Saveta. Kako se, na primer, došlo do stava da uvrede Ace Lukasa ili promovisanje ozonske terapije za lečenje kovida 19 ne predstavljaju kršenje medijske regulative?

Za autoritarnu vlast koja počiva na medijskoj propagandi i spinovima, poslušni REM ima strateški značaj, jer čuva uspostavljenu kontrolu nad medijima i sprečava da se istina probije u javni prostor

Na veb-stranici REM-a može se saznati da Služba za nadzor i analizu ima načelnika, zamenika načelnika, medijske analitičare. Slična hijerarhija postoji i u Pravnoj službi REM-a koja je nadležna i za formulisanje podzakonskih akata ovog regulatornog tela, kao i za ocenu pravne utemeljenosti medijske regulative.

Da li su načelnici ovih službi ti koji stoje iza stavova koji se dostavljaju Savetu REM-a ili u formulisanju tih stavova učestvuje i izvršni direktor REM-a koji se u organizacionoj šemi REM-a nalazi između Saveta REM-a i stručnih službi?

Ili se te odluke i ne donose u REM-u, kao što je ukazala članica Saveta REM-a Judita Popović, u već pomenutoj izjavi za N1.

U pokušaju da dođe do informacija koje bi rasvetlile ulogu REM-ovih službi u formulisanju stavova koji utiču na odluke Saveta REM-a, Cenzolovka je početkom decembra uputila ovom regulatornom telu dopis sa pitanjima, međutim – odgovor nije stigao.

Skupština Srbije tokom glasanja o kandidatima za Savet REM-a (foto: snimak ekrana RTS)

Potrebna temeljna rekonstrukcija REM-a

Godinu dana nakon imenovanja troje članova koji su nedostajali i 10 meseci nakon imenovanja još dva nova člana Saveta REM-a, nema nimalo razloga za optimizam kada je u pitanju rad Regulatornog tela za elektronske medije. Nada da će REM početi da radi u skladu sa svojim nadležnostima i ovlašćenjima izgubila je svaki smisao, a jučerašnja odluka da se dvema članicama omogući još po jedan petogodišnji mandat samo dodatno učvršćuje ovakav stav.

U proteklih godinu dana nikakav napredak nije ostvaren. Medijska scena je još više opterećena neprimerenim govorom i ponašanjem, izostankom svakog dijaloga, izostavljanjem mišljenja i ideja koje nisu na liniji aktuelnog režima, nedostatkom kvalitetnih obrazovnih i kulturnih programa itd.

Kao što su skeptici i predviđali, pokazalo se da je „sistem“ koji je davnih dana postavljen kako bi REM radio prvenstveno u korist vlasti i njoj bliskim medijskim krugovima, dobro utvrđen i da se ne može demontirati izborom nekoliko nekompromitovanih članova Saveta.

Da bi REM postao nezavisno i efikasno telo koje na najbolji način reguliše i kontroliše sferu elektronskih medija neophodna je njegova temeljna rekonstrukcija, koja bi obezbedila da mesta u Savetu REM-a i u njegovim pratećim službama zauzmu ljudi sa profesionalnim i ljudskim integritetom i kredibilitetom, što sada nije slučaj.

Takvu rekonstrukciju vladajući režim, pokazalo se, nije spreman da dozvoli, zato što samo uz pomoć dobro kontrolisanog REM-a može i sam da opstane.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend