29. maj 2017.

Sud vratio Slobodana Arežinu na mesto direktora programa

Osnovni sud u Novom Sadu poništio je odluku Upravnog odbora Radio-televizije Vojvodine o smeni direktora programa Slobodana Arežine i naložio pokrajinskom javnom servisu da Arežinu vrati na funkciju s koje je smenjen 4. maja prošle godine.

Slobodan Arežina ispred suda u Novom Sadu (foto: Denis Kolundžija / Cenzolovka)

Slobodan Arežina ispred suda u Novom Sadu (foto: Denis Kolundžija / Cenzolovka)

Nepravosnažnom presudom koju je 25. aprila donela sudija Gordana Glavaški, u koju je Cenzolovka imala uvid, poništava se aneks ugovora o radu kojim je Arežina nakon smene premešten na novo radno mesto u okviru RTV.

U izjavi Cenzolovci, Arežina je, referišući na raniju izjavu premijera Aleksandra Vučiča, rekao da je zadovoljan presudom jer ona, pored ostalog, „demantuje tvrdnje vlasti o tome da je njegova smena bila zakonita“.

„Znam da je ovo samo početak i da će na ovu presudu sigurno biti uložena žalba, ali je i pored toga doživljavam kao satisfakciju zbog svih mladih ljudi s RTV koji se već više od godinu dana bore za slobodu medija i za javni servis građana Vojvodine“, naveo je Arežina.

Prema navodima presude, sud je stanovišta da odluka Upravnog odbora o razrešenju direktora programa „sadrži niz nedostataka formalne prirode koji je čini nezakonitim“. Arežina je prošle godine tužio RTV, smatrajući upravo da je odluka o njegovom smeni nezakonita.

Cenzolovka je na određene propuste pri zakazivanju sednice UO kao i na spornost same odluke ukazala još prošle godine nakon analize zapisnika sa sporne sednice. Na problematičan način pripreme, zakazivanja i održavanja sednice 4. maja 2016, te na njene odluke, sada ukazuje i sud.

„Polazeći od regulative važećeg Poslovnika o radu Upravnog odbora RTV, utvrđeno je da 166. sednica UO (na kojoj je smenjen Arežina- prim.a) nije pripremljena, sazvana niti održana po redovnom postupku predviđenim odredbama 9, 10, 12. i 14. Poslovnika o radu, već je održana neposredno nakon održane sednice Upravnog odbora, bez prethodnog dostavljanja članovima UO pripremljenog materijala koji podrazumeva pismeno obrazloženje predloga generalnog direktora RTV, te eventualno druge dokumentacije relevantne za odlučivanje“, stoji u presudi Osnovnog suda u Novom Sadu.

Sama odluka o razrešenju, dodaje se, ne sadrži obrazloženje niti pouku o pravnom leku.

Sud ističe i da je odluku o Arežininom razrešenju Upravni odbor doneo protivno Zakonu o javnim medijskim servisima i Statutu RTV, koji kažu da je obrazložen predlog generalnog direktora za razrešenje direktora programa neophodan uslov za donošenje odluke Upravnog odbora o razrešenju.

„Suprotno stanovišu tuženog, činjenica da je pitanje imenovanja i razrešenja glavnih i odgovornih urednika, odnosno direktora programa u isključivoj nadležnosti UO ne isključuje postojanje navedenog predloga kao uslova za donošenje odluke o razrešenju, te nije prihvaćen kao osnovan navod tuženog da je predlog generalnog direktora neophodan samo u slučaju imenovanja direktora programa“, navodi se u presudi.

Kao razloge za njegovu smenu Upravni odbor je prošlog maja Arežini stavio na dušu zanemarivanje obaveze donošenja Plana proizvodnje i emitovanja programa, te pad gledanosti. Bivši direktor programa RTV je tokom suđenja po svojoj tužbi, koje je trajalo od oktobra do aprila ove godine, odbacivao sopstvenu odgovornost za nedonošenje tog akta, kao i za pad gledanosti programa pokrajinskog javnog servisa.

Sabravši iznete dokaze i iskaze svedoka, među kojim su bili sadašnji i bivši rukovodoci na RTV, sudija Glavaški odbacila je argumente Upravnog odbra napisavši u svojoj presudi da opštim aktima RTV važećim u vreme dok je Arežina bio na funkciji „nije bilo decidirano regulisano da je sačinjenje Plana proizvodnje i emitovanja bila obaveza direktora programa“.

U presudi se čak navodi da tako nešto ne predviđa ni Pravilnik o planiranju, emitovanju i arhiviranju programa, koji je donet u novembru 2016, gde piše da „nacrt Plana proizvodnje i emitovanja utvrđuje kolegijum, koji čini direktor programa, glavni i odgovorni urednici, direktori Produkcije i Tehnike i tehnologije, i koji se dostavlja generalnom direktoru najkasnije do 30. septembra.“

Taj plan za 2017. godinu usvojen je 22. decembra 2016.

Što se tiče primedbe o padu gledanosti, sud je zaključio da RTV u toku postupka „nije predlagao dokaze sa ciljem dokazivanja ovih navoda, pa je sud primenom pravila o teretu dokazivanja cenio da tuženi nije dokazao ove činjenice“.

Na  presudu Osnovnog suda dozvoljena je žalba u roku od 15 dana. Advokat RTV Siniša Novković rekao je za Cenzolovku da će odluka o eventualnoj žalbi biti doneta „nakon što bude proučena presuda i nakon konstulacije sa RTV-om.“

 

* Ova verzija vesti ažurirana je 29. maja 2017. u 13.30, pored ostalog, izjavama Slobodana Arežine i Siniše Novkovića, te navodima iz presude.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend