30. jan 2018.

Tako to radi RTV: Baš. Nas. Briga.

Piše Denis Kolundžija

Radio-televizija Vojvodina, njen direktor, Upravni odbor, svi oni koji su donosili odluke u vezi sa Slobodanom Arežinom, pokazuju da nikad nije ni postojala volja da se stanje u toj kući vrati na vreme pre nego što su u njoj ljudi nezakonito smenjivani

23. feb 2017.

RTV posle četiri meseca osporava nadležnost suda

Piše Denis Kolundžija

Advokatica bivšeg direktora programa RTV Slobodana Arežine tvrdi da ni u Pravilniku koji je novo rukovodstvo usvojilo pre dva meseca nije propisano da je direktor programa obavezan da pripremi nacrt Plana proizvodnje i emitovanja, što je bio osnov za smenu Arežine