01. avg 2019.

Udruženja odgovorila premijerki: O Medijskoj strategiji kad stigne ocena Brisela

Novinarska i medijska udruženja zatražila su, u odgovoru predsednici Vlade Ani Brnabić, da se pre razmatranja njihovih primedbi na izmenjenu verziju Nacrta medijske strategije, koju je, kako je priznala, njen kabinet greškom poslao Evropskoj komisiji, sačeka mišljenje Brisela, pa da se potom usaglasi dalji način rada na ovom dokumentu.

Povodom nedavnog premijerkinog dopisa da dostave mišljenje o verziji nacrta upućenog Evropskoj komisiji, udruženja i asocijacije u odgovoru pozdravljaju njenu želju da proces pripreme ovog važnog dokumenta bude transprentan i inkluzivan.

Upravo zbog ovih principa moramo da ponovimo da je način na koji je promenjen dokument koji je pripremila Radna grupa neprihvatljiv i netransparentan, ukazuje se u pismu.

Iako ste javnost obavestili da je „došlo do greške“, jer su izbačena neka od supstancijalnih rešenja iz strategije, ostaje nejasno ko je i na osnovu kojih principa uneo izmene, napominju udruženja i asocijacije.

Podsećaju premijerku da je strategija izrađena prema novoj metodologiji kreiranja javnih politika koja zahteva prepoznavanje problema, definisanje ciljeva i formulisanje mera, ističući da bi sve izmene morale da prate navedenu metodologiju.

Novinarska i medijska udruženja su već iznela svoje zamerke na najuočljivije propuste u prepravljenom dokumentu, podseća se u pismu i navodi da je sva obrazloženja za probleme i mere da se oni prevaziđu Radna grupa već integrisala u tekst koji je premijerki predat krajem prošle godine.

Mnoge zamerke koje smo uputili na promenjeni dokument, poput rada REM, javnih medijskih servisa i medija nacionalnih manjina, nalaze se i u preporukama Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija, ukazuje se u pismu.

Novinarska i medijska udruženja koja su predložila članove u Radnu grupu za izradu strategije već su se o izmenama izjasnile u javnim saopštenjima.

„Kako ne bismo došli u situaciju da prvo komentarišemo dokument koji je greškom poslat Evropskoj komisiji, pa potom i dokument koji će biti revidiran posle mišljenja Komisije, predlažemo da zajedno sačekamo mišljenje EK, a potom usaglasimo dalji način rada na Medijskoj strategiji“, naglašava se u pismu.

Udruženja i asocijacije traže od premijerke da ih precizno obavesti pisanim putem o daljim koracima, njihovim nosiocima i okvirnom vremenskom planu.

Posebno o tome ko će pripremiti finalni dokument strategije i integrisati komentare EK i ministarstava i ispraviti nastale greške.

Traži se odgovor i na pitanje ko će i u kom vremenskom periodu pripremiti Akcioni plan kojim se utvrđuju rokovi i sredstva koja su potrebna za sprovođenje strategije.

Pitanje za premijerku je i da li će Radna grupa moći da se izjasni o svim pristiglim komentarima i sugestijama – EK, ministarstva i iz javne rasprave, pre nego što finalni nacrt strategije bude usvojen na Vladi Srbije.

Udruženja i asocijacije podsećaju da rad na izradi strateškog dokumenta ne sme biti razlog da se u okviru postojećeg institucionalnog okvira ne unapređuju medijske slobode.

Apeluju na Vladu da, paralelno sa radom na medijskoj strategiji, što hitnije počne da rešava nagomilane probleme medijske scene.

Pismo premijerki su potpisali Asocijacija medija (ASMEDI), Asocijacija nezavisnih emitera (ANEM), Asocijacija onlajn medija (AOM), Asocijacija nezavisnih lokalnih medija Lokal pres, Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV), Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i Udruženje novinara Srbije (UNS).

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend