22. jun 2023.

UNS: Tražimo razrešenje Saveta REM-a i izbor drugih članova po novom Zakonu o elektronskim medijima

Udruženje novinara Srbije (UNS) traži razrešenje članova Saveta REM-a zbog dugogodišnjeg neispunjavanja obaveza iz Zakona o elektronskim medijima, a posebno člana pet Zakona po kojem je ovo telo, pored ostalog, dužno da unapređuje kvalitet i raznovrsnost usluga elektronskih medija, štiti razvoj slobode mišljenja i izražavanja na način primeren demokratskom društvu.

UNS ističe da po oceni domaćih i međunarodnih organizacija i stručnjaka, uključujući i strukovna udruženja novinara, Savet REM-a duži niz godina zanemaruje ispunjavanje svojih obaveza, čime su se stekli uslovi propisani članom 16 stav 5 za smenu Članova Saveta.

Zato UNS poziva poslanike Narodne skupštine da pokrenu proceduru za smenu članova Saveta REM-a u skladu sa članom 16 Zakona o elektronskim medijima.

UNS traži da predsednica Vlade Srbije u što kraćem roku, u skladu sa Medijskom strategijom, pokrene usvajanje Predloga Zakona o elektronskim medijima (ZEM), a po čijem usvajanju bi bili birani novi članovi Saveta REM-a, kako predviđa Medijska strategija, kao što je birano i Veće Agencije za sprečavanje korupcije nakon usvajanja Zakona o sprečavanju korupcije.

UNS poziva članove i članice Radne grupe za izmene i dopune ZEM da uzmu u obzir komentare medijskih i novinarskih organizacija, a koji su u skladu sa Medijskom strategijom i Evropskom audiovizuelnom direktivom i u najkraćem mogućem roku pripreme Nacrt zakona koji bi trebalo da bude upućen na javnu raspravu.

UNS apeluje na ostale ovlašćene predlagače za sastav Saveta REM-a (akreditovane univerzitete, crkve i verske zajedice, nacionalne savete nacionalnih manjina, udruženja izdavača i udruženja novinara, udruženja filmskih, scenskih i dramskih umetnika i udruženja kompozitora u Republici Srbiji, udruženja građana čiji su ciljevi ostvarivanje slobode izražavanja i zaštita dece) da podrže ovu inicijativu.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend