19. mar 2020.

Antonijević: Više nego ikada trebaju nam proverene informacije

Vanredno stanje koje je proglašeno u Srbiji sa sobom nosi i pitanja poštovanja ljudskih prava iz Poglavlja 23.

Foto: Medija centar Beograd

Naime, Ustav predviđa da se pojedina prava iz glave Ustava o ljudskim pravima mogu ograničiti, a njihovo poštovanje i pratimo kroz već navedeno poglavlje u pregovorima sa EU.

To odgovara onome što se nalazi u merama koje je usvojila Vlada tokom vanrednog stanja, u sadejstvu sa Narodnom skupštinom i predsednikom, kao i onome što vidimo na ulici, pre svega ograničavanje kretanja u pojedinim periodima, prostorima, naročito za ugrožene kategorije stanovništva, kaže za Danas Milan Antonijević, pravnik i izvršni direktor Fondacije za otvoreno društvo, odgovarajući na pitanje kako i u kojoj meri se mogu zaštititi osnovna ljudska prava tokom vanrednog stanja, proglašenom u Srbiji zbog globalne pandemije.

Naš sagovornik ističe da je „neophodno predstaviti i iscrpnu listu prava koja se ne mogu ograničiti tokom vanrednog stanja, kako biste imali svest o zaštiti koja vam je kao građanima data“.

– Krenimo redom, od prava na dostojanstvo i slobodan razvoj ličnosti, prava na život, prava na fizički i psihički integritet ličnosti, zabrane ropstva i prinudnog rada, prava lica lišenih slobode, prava na pravično suđenje, potom prava na pravnu sigurnost u kaznenom pravu, pretpostavke nevinosti i zabrane kažnjavanja za delo koje u momentu kada je učinjeno nije bilo predviđeno kao krivično delo, zabrane retroaktivne primene krivičnog zakona, sloboda misli, savesti i veroispovesti, zabrane izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje, kao i brojnih prava čije ukidanje teško možemo i zamisliti u situaciji sa kojom smo suočeni. Tu je i pravo na zaključenje braka i ravnopravnost supružnika, što u ovim periodima duboke izolacije itekako može predstavljati problem sa kojim se supružnici suočavaju, zatvoreni u svoje domove, objašnjava on.

Antonijević napominje da je „pitanje informisanja u vanrednom stanju od neprocenjivog značaja, sada su nam više nego ikada potrebne proverene informacije, bez dezinformacija i poigravanja kako sa građanima, njihovim osećanjima, ali i sa bezbednošću zemlje“.

– Očekujemo i pojačane aktivnosti nedavno osnaženog REM-a čije sednice imaju sve više dinamike. Sva ljudska prava koja se budu ograničavala, kako vidimo postupno, moraju biti prijavljena i Savetu Evrope, jer se time zadire i u međunarodne obaveze Srbije, ali o tome će već brinuti Ministarstvo spoljnih poslova. Na nama je da brinemo za sopstveno zdravlje i bezbednost, samim tim i za zdravlje našeg okruženja, da poštujemo zabrane i ograničenja koja dolaze od nadležnih institucija, koja su u ovom trenutku u potpunosti u skladu sa onim što naš Ustav dopušta. Živela republika, živela Srbija, da spojim dve izjave, francuskog i našeg predsednika, težak je period pred nama, zaključuje sagovornik Danasa.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend