08. maj 2018.

Izrečena opomena „Novom standardu“ zbog teksta Bakareca o N1

Saveta za štampu izrekao je javnu opomenu portalu “Novi standard” zbog teksta Nebojše Bakareca “O propagandi televizije N1” u kojem je iznet niz neistina i uvreda na račun novinarke N1 Maje Sikimić.

Komisija za žalbe Saveta za štampu zaključila je da je “Novi standard” prekršio tačke 1, 2, 4 i 5 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara da tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izvesti o događajima od interesa za javnost, poštujući pravo javnosti da sazna istinu i držeći se osnovnih standarda profesije, da pravi jasnu razliku između činjenica koje prenosi, komentara, pretpostavki i nagađanja, da, kad je to neophodno, konsultuje što više izvora, kao i da poštuje pravilo da su sa novinarstvom nespojivi objavljivanje neosnovanih optužbi, kleveta i glasina

“Novi standard” je, kako se navodi, prekršio i tačke 1, 2 i 3 Odeljka V (Novinarska pažnja), o obavezi novinara da pristupa poslu sa dužnom profesionalnom pažnjom, da ne sme slepo da veruje izvoru informacija, jer izvori često slede svoje interese ili interese društvenih grupa kojima propadaju i prilagođavaju svoje iskaze tim interesima, kao i da mora da vodi računa da je prećutkivanje činjenica koje mogu bitno da utiču na stav javnosti o nekom događaju jednako njihovom namernom iskrivljivanju ili iznošenju laži,

Prekršena je i tačka 1 Odeljka VII (Poštovanje privatnosti), po kojoj novinar mora da poštuje privatnost, dostojanstvo i integritet ljudi o kojima piše.

Niz netačnih podataka o Maji Sikimić i njenom ocu

Novinarka TV N1 Maja Sikimić obratila sa Savetu za štampu, verujući da je u autorskom tekstu Nebojše Bakareca, u to vreme kandidata SNS za odbornika Skupštine Beograda, koji je objavio “Novi standard” , iznet niz neistina i uvreda, od kojih se deo odnosi na nju i njenog oca Vladimira Nikolića.

Navela je da je u tekstu iznet niz netačnih podataka o njenom ocu, koji je, inače, krajem devedesetih godina, zbog neslaganja sa politikom Slobodana Miloševića, uhapšen i osuđen u montiranom političkom procesu, da bi posle petooktobarskih promena, bio pravno i moralno rehabilitovan.

“U tekstu Nebojše Bakareca izneto je niz neistinitih podataka o biografiji mog oca, i sasvim neprimereno, moje i njegovo ime, kao i ime koleginice Nikolić, autorke dokumentarnog filma, dovedeno je u vezu sa fenomenom ‘političkog preletanja’ i ‘nečasnog ponašanja’“, ističe se, između ostalog, u žalbi.

Redakcija ”Novog standarda“ nije odgovorila na žalbu.

Montiran proces protiv Vladimira Nikolića dobro poznat

Članovi Komisije za žalbe ocenili su da je slučaj Vladimira Nikolića, koji je bio osuđen u vreme režima Slobodana Miloševića, toliko dobro poznat da je neshvatljivo da Nebojša Bakarec nije znao da je Nikolić osuđen u montiranom procesu, te da je presuda poništena posle 5. oktobra.

On, međutim, u spornom tekstu o tome ne govori, već se zadržava samo na tome da je bio osuđen i “nečasno otpušten iz DB-a“ i uopšte se ne bavi političkom pozadinom tog procesa, niti kasnijom rehabilitacijom, čime je prećutao činjenice koje mogu bitno da utiču na stav čitalaca. Zbog toga o ovome javnost nije obaveštena ni u skladu sa prinicpima dužne novinarske pažnje.

Istovremeno, tekstom su prekršene i odredbe koje odnose na obavezu novinara da izveštava istinito i objektivno, da ne spekuliše i ne iznosi neosnovane optužbe i klevete. Komisija smatra da je tekstom prekršena i odredba Kodeksa koja autora teksta obavezuje da poštuje dostojanstvo i integritet ljudi o kojima piše.

Komisija posebno ukazuje na to da je, sa etičkog stanovišta, neprihvatljivo da se autor “obračunava“ sa novinarkom televizije N1 i njenim ocem nezadovoljan emisijom druge novinarke te televizije.

Zbog svega toga, Komisija je jednoglasno odlučila da „Novom standardu“ izrekne javnu opomenu.

Odluku o izricanju javne opomene “Novom standardu” donela je Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vlado Mareš, Zlatko Čobović, Nevena Krivokapić, Ljiljana Smajlović, Stojan Marković, Tamara Skrozza, Vera Barišić – Popović, Vera Didanović, Petar Jeremić, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 26. aprila 2018. godine.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend