30. sep 2019.

Sud kaznio RTV Pančevo zbog prljave kampanje protiv ćerke predsednice Višeg suda

Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je presudu Višeg suda, te će RTV Pančevo, zbog priloga u kojima je bez dokaza izneo kompromitujuće informacije i zbog objavljivanja privatnih fotografija na sajtu, morati Vladani Simonović da isplati dva puta po 150.000 dinara

Foto: cenzolovka

Radio-televizija Pančevo i Miroslav Milakov, odgovorni urednik tog medija, obavezani su da isplate 300.000 dinara odštete Vladani Simonović iz Pančeva, ćerki predsednice Višeg suda u Pančevu Stanke Simonović, jer su objavljivali netačne informacije o njoj, kao i privatne fotografije bez njene saglasnosti.

Viši sud u Beogradu doneo je prvostepenu presudu 27. marta 2019. godine, a 31. jula presudu je potvrdio i Apelacioni sud u Beogradu i odbio žalbu tuženih.

Za pretrpljene duševne bolove zbog povrede časti i ugleda, sud je odredio kaznu od 150.000 dinara, a isto toliko i zbog povrede prava na privatnost objavljivanjem fotografija, sa zateznom kamatom počev od donošenja presude pa do isplate.

Apelacija je odbila i zahtev tužilje da naknada nematerijalne štete bude 250.000 dinara i potvrdila odluku Višeg suda da joj se dodeli po 150.000 dinara.

Medijsko blato za predsednicu suda

Vladana Simonović je diplomirana pravnica i ćerka Stanke Simonović, predsednice Višeg suda u Pančevu, koju je Radio-televizija Pančevo u dva navrata provlačila kroz medijsko blato.

Zbog priloga o Stanki Simonović, objavljenih od februara do marta ove godine, REM je mediju izrekao meru upozorenja, ali se u vezi sa spornim prilozima o Vladani Simonović iz 2017. godine, zbog kojih je RTV Pančevo tuženo, REM nije oglašavao

Zbog priloga o Stanki Simonović, objavljenih od februara do marta ove godine, REM je mediju izrekao meru upozorenja, ali se u vezi sa spornim prilozima o Vladani Simonović iz 2017. godine, zbog kojih je RTV Pančevo tuženo, REM nije oglašavao.

Tri priloga zbog kojih su se RTV Pančevo i Milakov našli na sudu emitovana su 13, 15. i 17. aprila pretprošle godine. Te informacije su se našle i na internet portalu, na kom su, bez njene saglasnosti, objavljene i privatne fotografije Vladane Simonović, među kojima su bile i one u kupaćem kostimu sa prijateljima, kao i fotografije sa majkom.

Apelacioni sud ocenjuje da je prvostepeni sud pravilno zaključio da su u prilozima RTV Pančevo objavljene neistinite informacije i da nisu izneli dokaze da Vladana Simonović ima stan u Beogradu, da uživa u luksuznim putovanjima, posećuje skupe destinacije o kojima većina ljudi može samo da sanja, da ju je majka zaposlila u sudu, pa potom kao notara.

„Na opisani način povređena je obaveza dužne novinarske pažnje članom 9 Zakona o javnom informisanju i medijima, koja podrazumeva napor da se utvrdi istinitost činjenica, a što je u konkretnom slučaju izostalo, jer u tekstu su date informacije koje ne odgovaraju činjeničnom stanju“, piše u presudi.

NAPADI NA SUDIJU SIMONOVIĆ

Sudija Stanka Simonović, a potom i njena ćerka Vladana, našle su se na udaru RTV Pančevo nakon što je sudija Simonović poništila presude Osnovnog suda u Vršcu, kojima je na zatvorsku i novčanu kaznu osuđen novinar iz Bele Crkve Stefan Cvetković, po tri privatne tužbe funkcionera Srpske napredne stranke.

Zbog serije tekstova i priloga o sudiji Simonović, tokom aprila 2017. godine, oglasio se i Visoki savet sudstva, osudivši izveštavanje RTV Pančevo i pozivajući tu televiziju da obustavu „hajku na sudiju“.

To se ipak nije desilo, jer su prilozi o sudiji i njenoj ćerki emitovani i tokom 2018. i 2019. godine, a medijski progon nastavljen je i na portalu evrsac.rs

Zbog objavljivanja netačnih informacija o Vladani Simonović, RTV Pančevo je, kao izdavač, odgovorno za štetu koju je tužilja pretrpela, dodaj se u presudi. Navodi se i da je šteta nastala krivicom odgovornog urednika Miroslava Milakova jer je postupio protivno standardu novinarske pažnje i etike. On, kako stoji u dokumentu, nije prethodno, sa dužnom novinarskom pažnjom, proverio poreklo, istinitost i potpunost podataka o tužilji.

Apelacioni sud ocenjuje da je Viši sud pravilno doneo odluku da usvoji tužbeni zahtev za naknadu nematerijalne štete zbog povrede prava na privatnost.

„Na pravilnost pobijane presude ne utiče navod žalbe tuženih da je tužilja sporne fotografije objavila na društvenoj mreži Instagram, na profilu koji je otvoren za javnost… jer je u članu 80 Zakona o javnom informisanju i medijima propisano da se zapis lika ne može objaviti bez pristanka lica čijeg se privatnog života tiče“, navodi se u presudi Apelacionog suda.

Neosnovana žalba tuženih

Tuženi su uložili žalbu na presudu, pobijajući je u celini, ali je sud utvrdio da je neosnovana. Jedan od prigovora odnosio se i na to da internet portal rtv.pancevo.rs nije bio upisan u registar medija kada su prilozi emitovani.

Ipak, sud je ocenio da ih ta činjenica ne oslobađa od odgovornosti za prouzrokovanu štetu.

Presuda je obavezala i Miroslava Milakova da o svom trošku objavi na internet portalu RTV Pančevo uvod i izreku presude, i to najkasnije u drugom narednom prilogu od pravosnažnosti presude. Presuda je objavljena tek 18. septembra.

Prema informacijama koje smo dobili iz Višeg suda u Beogradu, protiv RTV Pančevo pokrenuto je ukupno šest sudskih sporova radi naknade štete u vezi sa objavljivanjem informacija.

Tri postupka su u toku, jedan je prekinut, u jednom slučaju je tužba povučena, dok je u pomenutom predmetu doneta presuda kojom je delimično usvojen tužbeni zahtev.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend