04. apr 2023.

Vlasnik Informera otpočeo služenje kazne: Tri načina na koja Vučićević može ranije iz zatvora i tri na koja ne može

Dragan Vučićević, vlasnik Informera ostao je istrajan u svojoj odluci da ne plati novčanu kaznu od 200.000 dinara i otišao je na izdržavanje šestomesečne zatvorske kazne. Ipak, zatvaranje vrata Okružnog zatvora u Beogradu otvorilo je novo pitanje – koliko dugo će se Vučićević zadržati u ćeliji?

Snimak ekrana, Tv Pink

Vučićević je, podsetimo, osuđen po privatnoj krivičnoj tužbi na novčanu kaznu. Njega je za krivično delo uvrede tužio novinar Jugoslav Ćosić zbog niza uvredljivih tvitova koje je vlasnik Informera objavio na njegov račun.

U presudi, koja je postala pravosnažna, navodi se da je Vučićević osuđen na novčanu kaznu, a da ukoliko kaznu ne plati, ona se prevodi u zatvorsku.

Krivični zakonik navodi da se u situacijama u kojima se ne plati novčana kazna, ista prevodi u zatvorsku, s tim da svaki započeti dan u zatvoru “vredi” hiljadu dinara. Po tom članu, Vučićević bi trebalo da provede dve stotine dana u zatvoru. Međutim, isti zakon navodi da ta kazna ne može da bude duža od šest meseci, osim kada je novčana kazna viša od 700.000 dinara.

Imajući to u vidu, postoji svega nekoliko načina zakonom predviđenih načina da Vučićević pre isteka šestomesečne kazne izađe iz zatvora.

MOŽE da plati kaznu

Krivični zakonik u istom članu u kojem predviđa mogućnost da se novčana kazna prevede u zatvorsku, ostavlja mogućnost da se ona plati jednom kada otpočne izvršenje kazne. Onda kada osuđeni plati ostatak kazne, izvršenje zatvorske kazne će biti obustavljeno. Vučićević je, međutim, u više navrata izjavio da ne planira da plati kaznu.

NE MOŽE neko drugi da mu plati kaznu

Zakon se ne bavi ovim izričito, ali se iz slova zakona da zaključiti da je poenta osuđujuće presude da se kazni osoba koja je počinila krivično delo. Imajući to u vidu, nije moguće da neko, bez Vučićevićevog znanja ili odobrenja, njemu uplati novčanu kaznu.

NE MOŽE da bude pušten zbog dobrog vladanja

Krivični zakonik svakako predviđa mogućnost prevremenog puštanja na slobodu lica osuđenih na zatvorsku kaznu, ail se to u slučaju vlasnika Informera ne može primetiti. Naime, Vučićević, uprkos svojim tvrdnjama, nije osuđen na zatvorsku, već novčanu kaznu. On je u zatvoru jer nije platio kaznu i samim tim ne podleže odredbama zakona koji uređuju uslovni otpust.

NE MOŽE sud sam da promeni odluku

Presuda kojom je Vučićević osuđen zbog krivičnog dela uvrede je pravosnažna, što će reći konačna i nepromenjiva. Ne postoji zakonski osnov da se presuda “revidira” po službenoj dužnosti što je jedan od dva uslova kojim je vlasnik Informera uslovio prestanak svog štrajka glađu.

MOŽE da se podnese vanredni pravni lek

Branilac Dragana Vučićevića ima na raspolaganju vanredne pravne lekove u vidu zahteva za ponavljanje postupka i zahteva za zaštitu zakonitosti. Međutim, da bi se ovim putem “oborila” pravosnažna presuda, neophodna je jaka pravna argumentacija. Konkretno, da bi zahtev za ponavljanje urodio plodom nepohodno je dokazati da je presuda utemeljena na lažnom dokazu ili iskazu, ili da se sudu predoči neki novi dokaz i činjenica koja bi uticala na donošenje drugačije presude. Kod zahteva za zaštitu zakonitosti koji se šalje Vrhovnom kasacionom sudu, potrebno je dokazati da je presudom povređen zakon, da je doneta primenom neustavnog zakona ili da je Vučićeviću povređeno ljudsko pravo predviđeno Ustavom ili Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.

MOŽE da ga pomiluje predsednik Republike

Zakon o pomilovanju dozvoljava predsedniku Republike da izdaje pomilovanja za sva krivična dela. I iako je Vučićević osuđen na novčanu kaznu, on je osuđen u krivičnom postupku, pa samim tim može da bude i pomilovan. Pomilovanje može da se pokrene po službenoj dužnosti, ali i po molbi. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je povodom ovog slučaja već izjavio da je molio Vučićevića da ne ide u zatvor, da se ponudio da mu plati kaznu, kao i da je “loše za Srbiju da on ide u zatvor”.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend